Alle whitepapers

Beter kennismanagement

In onze kenniseconomie wordt het succes en onderscheidend vermogen van organisaties steeds meer bepaald door hun kennis. Het efficiënt vastleggen en delen van kennis binnen organisaties is daarom belangrijk voor het creëren en behouden van concurrentievoordelen. Iedere organisatie kan profiteren van goede kennisborging en -deling. Dat kan grote voordelen opleveren of zelfs cruciaal zijn om te overleven. Dit belang is het grootst bij kennisintensieve organisaties, decentrale organisaties en bedrijven die agile willen werken om flexibel en wendbaar te zijn.

Per organisatie kunnen de motieven en argumenten om hieraan te werken sterk verschillen. In dit e-book hebben we 16 veelgenoemde argumenten op een rij gezet: commerciële motieven en argumenten gericht op efficiency, kwaliteit, wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Belemmeringen

Bijna alle organisaties willen het intern vastleggen en delen van kennis verbeteren en faciliteren, maar slechts een minderheid (1 op de 5) is hier succesvol in. Vaak lukt het niet door organisatorische, technologische en individuele belemmeringen. Die staan cruciale succesfactoren van organisaties in de weg, zoals: innoveren, blijven leren en ontwikkelen, hoge klanttevredenheid en de aanwezigheid van een inspirerende en ondersteunende cultuur.

Hoe lukt het wel?

Om het vastleggen en delen van kennis wel succesvol te maken, zijn een aantal basisvoorwaarden nodig. De belemmeringen die het uitwisselen van kennis blokkeren of afremmen, worden hierdoor weggenomen. Hierbij kunnen diverse hulpmiddelen worden ingezet. Kijk voor de aanpak en het kiezen van geschikte hulpmiddelen vooral welke belemmeringen aan de orde zijn in jouw organisatie en hoe je ze kunt wegnemen.

Oplossing en stappenplan

Om een goede leercultuur te creëren, moeten eerst organisatorische belemmeringen worden aangepakt. Maak de leercultuur onderdeel van de bedrijfsstrategie en maak duidelijke afspraken over de verwerking van kennis en het vastleggen hiervan (o.a. communicatieplan voor kennismanagement). Kijk daarna naar de individuele belemmeringen en de oplossingen hiervoor. Zorg daarbij ook voor de juiste, gebruiksvriendelijk technologie.

Een veelgenoemde oplossing is het gebruik van één (online) platform (of academy) waar alle relevante kennis gedeeld kan worden. Met een 5-stappenplan kan hierop aantrekkelijk en laagdrempelig leeraanbod gecreëerd worden dat goed aansluit op de behoeften van medewerkers. Om hun kennismanagement en aanpak voor het vastleggen en delen van kennis succesvol te maken, hebben veel organisaties behoefte aan ondersteuning door een gespecialiseerde partner. Zoek hiervoor de partner die past bij de belemmeringen en behoeften in jouw organisatie.

Inhoudsopgave

Inleiding
Samenvatting
Wat is kennis eigenlijk?
Kennis vastleggen en delen in organisaties
Waarom is het onmisbaar?
Voor wie is het onmisbaar?
Waarom lukt kennisdelen in de praktijk vaak niet?
Wat zijn de gevolgen van deze belemmeringen?
Hoe maak je betere borging en deling van kennis mogelijk?
In 5 stappen naar één kennisplatform
Zoek een partner die je verder helpt

Whitepaper Aanvragen

Aanhef