Alle whitepapers

Besturen in complexe omstandigheden

Samenwerken in allianties en netwerken is voor steeds meer organisaties van groot belang. Ook maatschappelijk is het van belang dat organisaties goed samenwerken, omdat geen enkele organisatie alleen de grote uitdagingen en vragen in en van deze tijd kan oplossen. Toch is samenwerken niet gemakkelijk en vanzelfsprekend, omdat ieder van de partners een deel van zijn autonomie moet opgeven in het vertrouwen dat hij er meer voor terugkrijgt.

Inhoudsopgave

Samenwerken in allianties
Persoonlijke beweegreden
Resultaten:
* Bestuurders zijn van betekenis
* Persoonlijke beweegredenen spelen een belangrijke rol
* Het is een spel met gemeenschappelijke spel- en gedragsregels: de spelers maken het spel
* Binnen de context bakenen bestuurders een persoonlijke speelruimte af
* Bestuurders geven hun eigen belang betekenis
* Effectief samenwerkende bestuurders hanteren een aantal wezenlijke rollen en handelingsperspectieven
* Persoonlijke relaties zijn belangrijker dan contingentie.
Praktijkmodellen
Uitdagingen voor bestuurlijk handelen

Whitepaper aanvragen

Aanhef