Alle whitepapers

Beschermd wonen: van impact naar inzicht

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis Sommige volwassenen kunnen door problematiek of stoornissen niet meer thuis wonen. Voor deze volwassenen bestaat de mogelijkheid om met begeleiding in een instelling of met een wooninitiatief in een kamer te wonen en te participeren in dagbesteding. Dit is beschermd wonen. Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn sinds 2015 43 centrumgemeenten (de grootste gemeente in een regio) verantwoordelijk voor het organiseren en het toekennen van deze vorm van zorg aan een cliënt. In het toekomstbeeld van beschermd wonen is het uitgangspunt de sociale inclusie van cliënten. Het doel is om beschermd wonen te transformeren naar een beschermd thuis. Cliënten moeten zoveel mogelijk in hun eigen gemeente (het liefst zelfs in de eigen wijk) en bij voorkeur ambulant geholpen worden. Dat betekent dat het zorglandschap opnieuw ingericht moet worden. Gemeenten (in een regio) moeten in samenwerking met zorgaanbieders (woon)zorgaanbod organiseren dat past bij de ambitie.

Inhoudsopgave

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis
Doordecentralisatie en impactanalyse
Voorbeelden van dingen waar je tegenaan kunt lopen
Leeswijzer
Hoofdstuk 1: De veranderingen
Hoofdstuk 2: De opgaven
Hoofdstuk 3: Welke impact hebben de veranderingen voor jouw gemeente?
Hoofdstuk 4: Monitoren
Hoofdstuk 5: Wat wij voor jou kunnen doen

Whitepaper Aanvragen

Aanhef