Alle whitepapers

Actieve en Passieve Openbaarmaking in de Woo

Wat gaat de impact zijn van de Wet Open Overheid voor bestuursorganen?

Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer officieel de Wet open overheid (Woo) aan.
De verwachting is dat de Woo ergens in 2022 in werking zal treden ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet is meer dan alleen een naamswijziging, met name omdat het zwaartepunt van de Woo ligt op het actief openbaar maken van informatie.
Om duidelijkheid te verschaffen over de Woo, wat de nieuwe wet precies van bestuursorganen vraagt en wat daarvan de impact zal zijn, organiseerde ZyLAB een online informatiesessie in samenwerking met Wob- en Woo-expert Cornelis van der Sluis. Gedurende de sessie, die ook teruggekeken kan worden, ging Van der Sluis in op de belangrijkste veranderingen in de Woo ten opzichte van de Wob, met bijzondere aandacht voor actieve en passieve openbaarmaking.

Inhoudsopgave

Van Wob naar Woo
Een ommekeer in benadering van openbare informatie
Openbaar zonder besluitmoment - maar niet zonder uitzonderingen
Hoe actieve openbaarmaking kan leiden tot meer informatieverzoeken

Whitepaper aanvragen

Aanhef