Alle whitepapers

Aansturing van zelfstandige bestuursorganen

De relatie tussen ministerie en zelfstandige bestuursorgaan (zbo) wordt vaak als een principaal-agent relatie getypeerd. Dit model beschrijft de relatie tussen opdrachtgever (de principaal) en opdrachtnemer (de agent). Hoe moet die relatie worden aangestuurd?

Inhoudsopgave

De principaal-agent relatie: de nadelen

Nadeel 1: conflicterende rollen van de principaal

Nadeel 2: de invloed van politiek

Nadeel 3: wantrouwen als uitgangspunt

Nadeel 4: hiërarchische verhouding niet meer van toepassing

Het alternatief: het stewardshipmodel

Sturingsinstrumenten

Whitepaper aanvragen

Aanhef