Alle whitepapers

70% minder microplastics is haalbaar

Microplastics zijn minuscule plastic deeltjes. Ze bevinden zich in de lucht die we inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten. Maar de effecten en risico's van microplastics op mens en milieu zijn grotendeels onbekend. Met ons onderzoek dragen we bij aan nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen.

Top vijf maatregelen voor minder microplastics

We gaan steeds meer plastics gebruiken en daarmee neemt het aantal microplastics alleen maar toe. Volgens het voorzorgsprincipe van de Overheid moeten we blootstelling eraan minimaliseren.

Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar microplastics in Nederland en de potentiële maatregelen om de hoeveelheid microplastics terug te dringen.

Vijf van de zeventien onderzochte maatregelen blijken de meeste impact te hebben op het voorkomen of reduceren van de vorming van microplastics. Dit zijn:

  1. Bredere uitrol van statiegeld principe en stimuleren opruimen zwerfafval
  2. Materiaalinnovaties voor verpakkingen versnellen
  3. Materiaalinnovaties voor banden versnellen
  4. Beter recyclen
  5. Het toepassen van de R-strategieën (Refuse en Reduce)

70% minder microplastics is mogelijk

Als industrie, overheid, consument, kennisinstellingen en NGO’s hun activiteiten bundelen, is een reductie van 37 procent in microplastics al in 2030 mogelijk. In 2050 zou dat 70 procent kunnen zijn, zelfs als de consumptie van plastics toeneemt.

Vraag je je af hoe jouw beleid hieraan kan bijdragen? Of ben je benieuwd welke maatregelen het beste aan jouw bedrijfsdoelstellingen kunnen bijdragen? Dowload de whitepaper.

Whitepaper aanvragen

Aanhef