Alle whitepapers

5 tips voor een succesvolle actualisatie van uw grondexploitaties

De eerste maanden van het jaar zijn veel gemeenten druk met de actualisatie van de grondexploitaties. Deze jaarlijks terugkerende exercitie vloeit voort uit de BBV-regelgeving en vindt plaats in het kader van het opstellen van de jaarrekening.

Bij bbn adviseurs zien we regelmatig dat het actualisatieproces bij gemeenten moeizaam verloopt. Op basis van onze ervaringen uit de praktijk geven we u daarom bij de start van het 'actualisatieseizoen' 5 tips om de actualisatie van uw grondexploitaties op een soepele manier te laten verlopen.

Inhoudsopgave

Tip 1: begin op tijd
Tip 2: betrek het team
Tip 3: wees transparant
Tip 4: cluster de besluitvorming
Praktijkvoorbeeld Gemeente Culemborg
Tip 5: bespreek essentiële punten tijdig met de accountant
Geef je plannen de ruimte

Whitepaper aanvragen

Aanhef