Alle whitepapers

25 vragen en antwoorden over de BOPA

Hoe realiseer je als gemeente na de inwerkingtreding van de Omgevingswet projecten en initiatieven? Veel kun je mogelijk maken met een omgevings-planactiviteit (OPA). Meewerken aan een initiatief voor een activiteit die niet past in het omgevingsplan kan na invoering van de Omgevingswet op twee manieren:

1. Door het wijzigen van het omgevings-plan

2. Door het afwijken van het omgevings-plan met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevings-planactiviteit (BOPA).

Veel gemeenten kiezen ervoor om vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet zoveel mogelijk de BOPA in te zetten. Eén van de redenen die zij daarvoor geven, is dat zij nog niet klaar zijn met het vormgeven van het nieuwe omgevingsplan. Door gebruik te maken van een BOPA hoeft er tijdens (het begin van) de overgangsfase voor het omgevingsplan nog niet aan dat plan te worden gesleuteld. Toch leven er nog veel vragen over de BOPA en het wijzigen van het omgevings-plan. Net als bij verandering en nieuwe wetgeving op andere gebieden, merken we dat het vaak dezelfde vragen zijn die worden gesteld. Schulinck Omgevingsrecht heeft 25 vragen en antwoorden over de BOPA in een Whitepaper verzameld.

Vraag nu de whitepaper aan.

Whitepaper aanvragen

Aanhef