Alle whitepapers

12 veelgestelde vragen van gemeenten over de Wkb

Bewoners en gebruikers willen gebouwen met een stevige constructie, goed geïsoleerd, geventileerd en brandveilig. Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren en zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De bouwkwaliteit kan op die manier verbeteren en er treden minder dure bouwfouten en gebreken op. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die op 1 januari 2024 in werking treedt, moet hiervoor gaan zorgen. De meeste gemeenten weten dat er voortaan een kwaliteitsborger op de bouwplaats rondloopt, die moet verklaren of een bouwwerk aan de technische bouwvoorschriften voldoet. Maar wat minder bekend is, is dat met de Wkb ook een set nieuwe regels voor bouwtechnisch vergunningvrij bouwen wordt ingevoerd.

Deze whitepaper geeft antwoord op 12 veelgestelde vragen van gemeenten over de Wkb. Deze vragen zijn beantwoord door bouwadvocaat mr. dr. ing. Peter de Haan.

Whitepaper aanvragen

Aanhef