Alle whitepapers

Tien belangrijkste wijzigingen in de kostenverhaalsregeling

Via de Grondexploitatiewet werd in de Wro een regeling geïntroduceerd over kostenverhaal en locatie-eisen. De Omgevingswet kent een kostenverhaalsregeling die daarop lijkt, maar er ook in een aantal opzichten van afwijkt.
Om welke wijzigingen van de Omgevingswet ten opzichte van de Wro gaat het? Evert Jan van Baardewijk behandelt de tien belangrijkste wijzigingen.

Evert Jan van Baardewijk is juridisch adviseur gebiedsontwikkeling bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling.

Whitepaper aanvragen

Aanhef