/ Blog

Verstandig verduurzamen

Verstandig verduurzamen. De gulden middenweg - vanuit financieel, technisch, alsook energetisch oogpunt

14 mei 2020

Het Klimaatakkoord en het Energieakkoord stimuleren internationale en nationale duurzame ambities. Voor Nederlandse gemeenten is het realiseren van een significante energiebesparing een belangrijke doelstelling die voortvloeit uit deze akkoorden. Op hoofdlijnen betekent het dat al het gemeentelijke vastgoed in de toekomst energieneutraal moet zijn. Landelijk is het peiljaar 2050 - sommige gemeenten ambiëren de energieneutrale doelstelling eerder.

Juiste balans

De verduurzamingsopgave heeft grote financiële gevolgen. Zelfs een kleine gemeente moet enkele miljoenen reserveren om de gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken. Hoe kunnen gemeenten het benodigde budget reserveren in lijn met de begroting? Dit vereist een scherpzinnig proces van richting geven, besluitvorming, invoering en evaluatie. En het vraagt om een juiste balans in het doorvoeren van de duurzame maatregelen. Een gemeente die lang afwacht, loopt het risico te laat aan de wet- en regelgeving te voldoen en dan in een korte periode veel te moeten investeren. Een gemeente die te snel stappen neemt, loopt het risico (grote) financiële investeringen te doen terwijl onzeker is of de gebouwen in de toekomst behouden blijven. Het is daarom belangrijk te zoeken naar de gulden middenweg - vanuit financieel, technisch, alsook energetisch oogpunt.

 

Vastgoedstrategie

De beheerperiode in de gemeentelijke organisatie, die samenhangt met de bestuursperiode van vier jaar, is een uitstekende tijdlijn om de vertaling te maken van ambitie naar praktijk. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de gemeente iedere vier jaar door de Gemeenteraad de dotatie van de algemene middelen vast te leggen. In de beheer- en onderhoudsperiode van vier jaar is daarmee een budget beschikbaar voor instandhouding van het vastgoed. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de gebouwen sluit daarop aan. Wanneer is groot onderhoud gepland aan de gebouwen? En hoe kunnen verduurzamingsmaatregelen slim worden geïmplementeerd in de exploitatiefase? Deze vierjarige periode hangt in grote mate samen met de vastgoedstrategie per gebouw; welke gebouwen worden geconsolideerd, en welke gebouwen maken (al dan niet op termijn) geen onderdeel meer uit van het kernareaal?

 

Afbeelding

Figuur 1: voorbeeld van een tijdlijn van beheerperioden, tot en met 2039 als peilmoment energieneutraal.

 

Nieuwste technologie

Door met deze parameters rekening te houden en de investeringen af te stemmen op de beheerperiode, ontstaat samenhang met de beheersituatie per gebouw. Dit heeft als voordeel dat de benodigde budgetten worden verdeeld over de tijd en dat er geen onnodige reserveringen hoeven te worden gedaan. Een bijkomend voordeel is dat duurzame maatregelen op deze manier de nieuwste technologische mogelijkheden kunnen benutten.

 

Het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille vergt een lange adem. Door dit proces verstandig aan te laten sluiten op de gemeentelijke systemen, wordt de opgave iets overzichtelijker. Bij bbn adviseurs beschikken we over ruime ervaring hiermee. Ervaring die we ook kunnen inzetten voor uw gemeente!

 

Wilt u ook verstandig verduurzamen in uw gemeente? Neem dan contact op met: Vincent van Helvoort, tel. 06 - 13 17 41 98 of v.van.helvoort@bbn.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.