Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Alkmaar, Nederland
Organisatie:
Gemeente Alkmaar
Dienstverband:
Parttime
Tijdelijk / projectbasis

Twee nieuwe leden rekenkamercommissie


De gemeenteraad van Alkmaar zoekt twee nieuwe leden rekenkamercommissie
De gemeenteraad van Alkmaar zoekt twee inspirerende personen, die onze rekenkamercommissie bestaande uit 5 externe professionals, komen versterken. De rekenkamercommissie onderzoekt het gevoerde beleid van de gemeente en komt op basis daarvan met conclusies en aanbevelingen. Voor de uitvoering van onderzoeken wordt meestal gebruik gemaakt van externe bureaus.

Per 1 januari 2022 ontstaan twee vacatures. De gemeenteraad van Alkmaar is dan ook op zoek naar

twee leden voor de externe rekenkamercommissie (m/v)

die beschikken over:

● een academisch werk- en denkniveau;

● aantoonbare ervaring in het uitvoeren en/of begeleiden van evaluatie- en/of toezichtonderzoeken;

● politiek en strategisch inzicht;

● een positief-kritische en onafhankelijke instelling;

● kennis van en affiniteit met het lokaal bestuur.

Taakomschrijving
Binnen een collegiaal en professioneel team kunt u, op basis van argumenten, zakelijk en open discussiëren. U kunt conclusies en aanbevelingen kort en helder definiëren. U levert een substantiële bijdrage bij het vaststellen van de onderzoeksagenda, bij de bepaling van het onderzoek, het onderzoeksvoorstel, de selectie van bureaus voor de uitvoering van het onderzoek, het beoordelen en het analyseren van het feitenonderzoek en de vertaling ervan naar op het bestuur gerichte rapportages met conclusies en aanbevelingen. Ook kunt u zelfstandig een onderzoeksvoorstel opstellen en de onderzoeksresultaten presenteren aan de gemeenteraad. Verder dient u onafhankelijk ten aanzien van het lokale bestuur te zijn en naar taak en functie niet verbonden aan instellingen die financieel aan de gemeente Alkmaar gelieerd zijn. Bekendheid met de regio is een pré.

De rekenkamercommissie vergadert circa 10 keer per jaar, meestal aan het begin van de maandagavond. Daarnaast moet rekening gehouden worden met vergaderingen in het kader van een lopend onderzoek. Qua totale tijdsbesteding moet gedacht worden aan circa 180 uur op jaarbasis.

Een van de vertrekkende leden is op dit moment voorzitter van de commissie. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter. Deze benoeming zal plaatsvinden door de rekenkamercommissie in nieuwe samenstelling.

Wat bieden wij u?
Als lid ontvangt u een vergoeding van € 548,23 per maand. De vergoeding voor de voorzitter is

€ 759,28 per maand. De benoeming (per 1 januari 2022) vindt plaats door de gemeenteraad voor in eerste instantie een periode van drie jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nogmaals een periode van maximaal drie jaar.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de rekenkamercommissie (o.a. de Verordening op de Rekenkamercommissie) kunt u terecht op de website van de gemeente Alkmaar www.gemeenteraad.alkmaar.nl.

Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter van de rekenkamercommissie, de heer D. Stapel (telefoon 06-29738030) of de plv. secretaris van de rekenkamercommissie, mevrouw P. Tromp (telefoon 06-46264827).

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief met c.v. per email vóór 20 oktober 2021 naar Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar, ptromp@alkmaar.nl. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 10 november 2021 vanaf 17.00 uur (1e ronde) en op woensdag 24 november 2021 vanaf 17.00 uur (2e ronde). Op dit moment is nog niet bekend of de gesprekken fysiek of digitaal plaatsvinden.

Benoeming door de gemeenteraad vindt plaats op 16 december 2021.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...