Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Sociaal
Plaats:
Geldermalsen
Organisatie:
Gemeente West Betuwe
Dienstverband:
Fulltime

Strategisch Programmamanager


Strategisch Programmamanager
Met kennis sociaal domein en de interesse zich te verbreden

De Gemeente West Betuwe
West Betuwe is een groene, kleurrijke gemeente waar het heerlijk wonen en werken is. Waar iedereen zich welkom en goed geholpen voelt. Waar een vruchtbare bodem voor samenwerking zorgt dat de gemeenschap tot volle bloei komt. Gemeente West Betuwe is gastvrij en dichtbij. West Betuwe is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. West Betuwe ligt mooi centraal, per auto en ov nog geen half uur van bijvoorbeeld Den Bosch en Utrecht vandaan.

De nieuwe West Betuwse organisatie wil een lerende en toekomstbestendige organisatie worden. Onder de noemer “Samen West Betuws Werken” is een organisatie-ontwikkeling gestart, met als doelstelling dat alle medewerkers netwerkgericht en opgavegericht werken; zij weten interne en externe netwerken goed te benutten en richten zich op het gewenste eindresultaat. De professionals van West Betuwe krijgen daarin de kans om zich volop te ontwikkelen. Daarbij spelen de volgende kernwaarden een rol: dienstverlenend, mensgericht, gedreven, durf, vakbekwaam en vertrouwen.

Om de strategische sturing verbeteren is een nieuw Team Strategie gevormd. Doelen op het gebied van Duurzaamheid, Transformatie Sociaal Domein, Inclusie, Omgevingswet, Regionale Samenwerking etc, vragen een brede en overkoepelende aanpak. Het team Strategie staat voor de realisatie van die doelen. Het is de verbindende schakel, de drijvende kracht, om samen met medewerkers, inwoners, maatschappelijke partners en bestuurders voor West Betuwe het beste resultaat te halen.

Het team strategie
Het team strategie is per 1 november 2020 van start gegaan. Het team bestaat uit vier programmamanagers, een aantal projectleiders, een strategisch beleidsadviseur, een directiesecretaris, een concerncontroller en een teamleider. Het team adviseert rechtstreeks aan directie en bestuur en werkt nauw samen met anderen in de organisatie.

Het team is multidisciplinair, creatief, flexibel, denkt en werkt in mogelijkheden. De hoofddoelen van het gemeentelijk beleid, de bestuurlijke agenda, de professionalisering van de bedrijfsvoering, de inbedding van het kerngericht werken, de verbetering van de dienstverlening, de positionering van de gemeente in de regio en in landelijke netwerken; dit team bundelt alle mogelijke krachten en weet voor West Betuwe in dit soort dossiers belangrijke voortgang te boeken.

De opgaven zijn gedefinieerd als ‘grove vergezichten voor de toekomst’. Het bestuur van West Betuwe wil graag een beeld krijgen op welke manieren er stappen vooruit worden gemaakt in de richting van die vergezichten. De gemeente West Betuwe staat echter nog aan het begin. De systematiek van programmamanagement wordt ingevoerd om beter grip krijgen op de complexe multidisciplinaire opgaven. Gezocht wordt naar de juiste balans tussen projectmatig, experimenterend en regulier werk. Dit vraagt een nauw samenspel met de directie, bestuurders, teamleiders en medewerkers, samenwerkingspartners, andere overheden en iedereen die een relevante bijdrage kan leveren.

Met het ontstaan van het team strategie is ook de nieuwe functie van strategisch programmamanager ontstaan. Voor dat team zoeken we een strategisch programmamanager, die specifiek kennis inbrengt op de transformatie in het sociaal domein, en het klappen van de zweep kent als programmamanager.

De functie en de opgave – Wat ga je doen en wat neem je mee?
De functie van strategisch programmamanager is een nieuwe functie. Contouren zijn vastgelegd, invulling in de praktijk zal gaandeweg meer vorm krijgen.

De strategisch programmamanager stuurt diverse programma’s aan. In de beginfase ligt de nadruk op het programma transformatie sociaal domein. Omdat het programmanagement nog in de kinderschoenen staat, verwachten we ook van je dat je een bijdrage levert aan het ontwikkelen van de methodiek van programmamanagement. Als je in staat bent om onze teamleiders, medewerkers, directie en bestuurders mee te nemen in het toepassen van die methodiek, dan leren we graag van je!

Programma’s worden aangestuurd door stuurgroepen, met daarin een directielid als ambtelijk opdrachtgever en één of meerdere wethouders als bestuurlijk opdrachtgever(s). In de stuurgroep worden de koers, kaders, doelstellingen, gewenste resultaten en randvoorwaarden van het programma bepaald. De programmamanager is opdrachtnemer en verantwoordelijk voor de volledige aansturing van een programma. Je bent de spin in het web en je verbindt de bestuurlijke ambities aan de noodzakelijke activiteiten.

Het team strategie bundelt deskundigheid op het gebied van onder meer fysieke leefomgeving, bedrijfsvoering en control, bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, dienstverlening, inwonersparticipatie en kerngericht werken. Aanvullende kennis is nu gewenst op het gebied transformatie in het sociaal domein en programmamanagement.

Voor de nieuwe strategisch programmamanager liggen daarmee de volgende specifieke opgaven voor:

  1. Transformatie sociaal domein:
  2. Van de strategisch programmamanager wordt gevraagd sturing te geven aan de transformatie van het sociaal domein, de financiële beheersing, de professionalisering van het toegangsteam en de bedrijfsvoering van het sociaal domein. Hiervoor kun je voortbouwen op het fundament dat het recent tot stand gekomen beleidsplan biedt.
  3. Gevraagd wordt hiervoor een programmamanager die het sociaal domein op hoofdlijnen kent en de verbinding weet te zoeken met alle beleidsterreinen die aan de opgaven raken, zoals kerngericht werken, wonen en zorg.
  4. Programmamanagement

Van de nieuwe strategisch programmamanager verwachten we een stevige methodologische basis in het programmamanagement. Op die manier kun je een waardevolle bijdrage leveren aan de door ons gewenste strategische sturing op de belangrijkste bestuurlijke doelen. We zoeken een hiervoor een ervaren professional; iemand die ervaring heeft met programmamanagement binnen de (semi-)publieke sector. Gevraagd wordt hiervoor een verbindende samenwerker, die op coachende wijze en kwaliteitsgericht zijn/haar omgeving meeneemt in nieuwe manieren van werken.

Hoewel op dit moment specifiek iemand wordt gevraagd met kennis van het sociaal domein, is het nadrukkelijk de bedoeling dat de nieuwe strategisch programmamanager zich verder gaat verbreden.

Samenvattend ben je als strategisch programmamanager inhoudelijk trekker van grote opgaven die complex zijn, strategisch, multidisciplinair en de lange termijn beslaan. Naast kennis van het sociaal domein heb je óók een brede maatschappelijke belangstelling en vind je het interessant je in te zetten voor een diversiteit aan onderwerpen. Je stuurt op effecten, risicobeheersing, inhoud en kwaliteit en bewaakt samenhang en samenwerking.

Gevraagd wordt iemand die ervaren is in het doorgronden van complexe vraagstukken, rekening houdend met verschillende (politieke) belangen. Je weet de kern van een vraagstuk te vertalen naar doelen, voorstellen en activiteiten. Je bent coördinerend sterk, uitmuntend in ‘sturen zonder strepen’, organisatie en bestuurlijk-politiek sensitief. Je begrijpt de relevantie en het speelveld van machten en krachten, alsmede de veelvoud aan netwerken, besturen en ambtelijke relaties in een regio met veel kleine en middelgrote gemeenten. Je beweegt je daar soepel in, bent een geboren netwerker, een echte teamspeler en resultaatgericht. Tot slot heb je overtuigende adviesvaardigheden.

Een fantastisch mooie functie voor een senior programmamanager met ervaring in een (semi-)publieke omgeving, die het leuk vindt om te pionieren. Voor iemand die graag mee richting geeft aan een nieuwe functie, een organisatie in beweging én de maatschappelijke effecten in de West Betuwse samenleving!

Functie eisen

  • WO werk- en denkniveau;
  • Ervaring in een soortgelijke functie bij een (gemeentelijke) overheidsorganisatie;
  • Kennis van de ontwikkelingen in het sociaal domein en de interesse zich in te zetten voor andere maatschappelijke opgaven;
  • Ervaring met programma- en projectmanagement bij een (gemeentelijke) overheidsorganisatie;
  • Goed analytisch vermogen, in staat integraal en overstijgend te denken en de vertaalslag kunnen maken naar concrete doelen, voorstellen, activiteiten;
  • Senioriteit (als gesprekspartner en in handelen).

Persoonskenmerken: pionier, ontwikkelaar, vormgever, realisator, coördinerend sterk, uitmuntend in ‘sturen zonder strepen’, organisatiesensitief, politiek sensitief, aanspreekbaar, geboren netwerker, teamspeler, samenwerker, overtuigende adviesvaardigheden, professioneel zakelijke inslag en sturend op resultaten, relativeringsvermogen, verbindend, coachend, kwaliteitsgericht.

Wat biedt West Betuwe
De gemeente West Betuwe is volop in ontwikkeling. Juist in deze functie en rol heb je kans om je professionele stempel te drukken op de ontwikkeling van de organisatie én de ruimte om jezelf breed te ontwikkelen. Nieuwe inbreng wordt omarmd en is mede vormend voor het profiel van de organisatie. West Betuwe biedt je de mogelijkheid om bij te dragen aan de vorming van het unieke DNA van de gemeente. Een fantastische plek als je ambitieus bent en ook jezelf verder wilt ontplooien!

De functie is ingedeeld in schaal 14. Dit betekent een salaris van maximaal € 6994,- bruto per maand, op basis van een volledige (36-urige) werkweek. Aanvullend daarop is er het Individueel Keuze Budget (IKB), dat 17,05% van het bruto salaris bedraagt. Het IKB is een bundeling van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. Het IKB kan vrij ingezet worden voor het kopen van extra verlof, extra inkomen door uitbetaling, etc. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. De gemeente kent een 36-urige werkweek en flexibele werktijden. In aanvang wordt een jaarcontract geboden dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.

De procedure
De gemeente West Betuwe wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Uw sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u tot en met zaterdag 21 november 2020 sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503. Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen ook deel uitmaken van het sollicitatieproces.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...