Vakgebied:
Financiën
Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Financiën en economie
Plaats:
Hoofddorp (Haarlemmermeer)
Organisatie:
Gemeente Haarlemmermeer
Dienstverband:
Fulltime

Senior Strategisch Controller Bedrijfsvoeringsdomein


Senior Strategisch Controller Bedrijfsvoeringsdomein
32-36 uur | Hoofddorp

Binnen gemeente Haarlemmermeer werken wij aan de versterking van de concerncontrol. Wij zoeken daarom een senior strategisch controller die in staat is om onafhankelijk en zelfbewust te manoeuvreren in een dynamische omgeving. Als senior word je ingezet op het bedrijfsvoeringsdomein, maar bent tegelijkertijd later ook inzetbaar op andere domeinen.

Jouw rol als senior strategisch controller
Als senior strategisch controller (derdelijns) heb je een breed ingevulde rol op het snijvlak van politiek, samenleving en organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de gemeentebrede coördinatie en regie van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC). De uitvoering van de VIC is decentraal belegd in diverse onderdelen van de organisatie. Binnen het bedrijfsvoeringsdomein ben jij de vraagbaak voor VIC collega’s bij complexe dossiers. Je draagt bij aan het jaarlijkse VIC plan en hebt een centrale rol in het in goede banen leiden van de rapportage en verdere communicatie richting directie, bestuur en accountant. Bij complexe casussen weet je met gezag de juiste richting in te slaan. Daarnaast denk je mee over de doorontwikkeling van het VIC proces en het organiseren van trainingen om de VIC structureel te blijven versterken. Dit doe je samen met je collega strategisch controllers die de andere domeinen als aandachtsgebied hebben.

Verder houd je je bezig met de versterkingsopgave binnen corporate control. Wij houden vanuit de derde lijn toezicht op het bestaan en werking van processen en interne controles in de eerste en tweede lijn. Onderdeel van de opgave is het stimuleren en verhelderen van de kaderstellende en toetsende rol van de tweede lijn. Je verbindt de control-activiteiten – die op clusterniveau plaatsvinden – met elkaar en zorgt voor een goed beeld op het domeinniveau, zodat je het management, de directeur en portefeuillehouder met raad en daad terzijde kan staan. Het tweede onderdeel is het versterken van de samenwerking tussen de tweede en derde lijn. Zo kunnen we vanuit de three lines of defense gedachte optimaal gebruik van elkaars krachten. Daarmee wil corporate control de gewenste beweging maken van toetsend achteraf naar sturend aan de voorkant.

Als strategisch controller heb je de bedrijfsvoering als aandachtgebied, maar handelt vanuit de focus op de gemeentebrede opgaven en hebt daarmee oog voor het geheel. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over de grenzen van organisatieonderdelen heen over zaken die beter of anders kunnen. Je hebt daarbij inzicht in dwarsverbanden. Je signaleert zaken die anderen onaangeroerd laten en brengt scherpte in discussies. Je verbindt de controlfunctie op het bedrijfsvoeringsdomein met de organisatiebrede blik vanuit corporate control en werkt intensief samen met collega’s van corporate control en de bedrijfsvoeringsclusters.

Het bedrijfsvoeringsdomein is volop in ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld aandacht voor de doorontwikkeling van de Planning & Controlcyclus en het vergroten van de sturings- en informatiewaarde daarvan. Verder werken we aan de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording, de versterking van de control op het IT-domein en het optimaliseren van processen rondom inkoop en aanbesteding. Ook meer incidentele zaken zoals de realisatie van een nieuw gemeentehuis en de effecten van de coronapandemie op de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening vragen aandacht vanuit controlperspectief. Deze ontwikkelingen vragen om een koersvaste controller die op strategisch niveau integraal zicht houdt op opgaven, doelstellingen, resultaten, processen, cijfers, prestaties en risico’s om doelmatig, doeltreffend en rechtmatig te handelen en dat bestuurlijke kaders en richtlijnen nageleefd worden.

Tot slot adviseer je vanuit corporate perspectief over de kwaliteit van de begroting, jaarrekening en periodieke management-rapportages. Je zorgt ervoor dat risico’s inzichtelijk zijn en beheerst worden en denkt mee over hoe de informatie en sturingswaarde van de P&C producten concernbreed verder vergroot kunnen worden.

Waar ga je werken?
Het cluster Corporate Control is rechtstreeks gepositioneerd onder de Gemeentesecretaris en is verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente brede control en audit organisatie. Corporate Control opereert onafhankelijk maar niet geïsoleerd: zij is de natuurlijke sparringpartner van raad en/of auditcommissie, college, directie en clustermanagement op het gebied van control vraagstukken. Wij willen een belangrijke rol spelen om de gemeente robuust en vooruitstrevend te laten functioneren. Dat vraagt om een gedegen basis in de kaderstelling en borging van het bestaan en werking van de belangrijkste bedrijfsvoeringsprocessen. Corporate Control heeft tevens de strategische en beleidsmatige rol inzake informatie- en gegevensbeveiliging en daarin tevens een toezichthoudende en controlerende taak. Wij willen ook nieuwe accenten leggen. Met een brede focus op het IT-domein en de opzet van IT-control en audit. Het inzetten van data, aandacht voor duurzame ontwikkeling van mensen en omgevingsbewust handelen zijn daar belangrijke bouwstenen voor.

Vanuit je rol als senior strategisch controller neemt je deel aan de overlegstructuren van de directeur Bedrijfsvoering en het management. Je bent voor hen een belangrijk adviseur en sparringpartner die het werkveld door en door kent en vanuit een onafhankelijke kritische controlblik meedenkt over de belangrijkste opgaven binnen het domein.

Wat neem je mee?
Als senior strategisch controller ben je analytisch, zakelijk en in staat onafhankelijk te denken en te handelen. Je vindt het leuk om binnen wettelijke kaders dingen mogelijk te maken en waarde toe te voegen aan de organisatie. Je kijkt vooruit en weet op het juiste moment externe strategische ontwikkelingen te verbinden aan de ontwikkeling van de organisatie. Je beschikt over een brede blik en je legt gemakkelijk de verbinding tussen verschillende vakgebieden. Verder heb je een goed abstractieniveau en kan je schakelen tussen inhoud en proces. Je bent een bruggenbouwer, communicatief vaardig en kan tactvol handelen als dat nodig is. Anderzijds breng je ook scherpte en precisie in de discussie als de inhoud daarom vraagt en blijft tegelijk in verbinding door de juiste toon aan te slaan. Je beschikt over een gevarieerd instrumentarium van beïnvloedingsstijlen en hebt oog voor zowel de hard als soft controls. Aandacht voor governance, compliance en rechtmatigheid heb je hoog in het vaandel staan. Tot slot ben je resultaatgericht, flexibel en politiek-bestuurlijk sensitief.

Naast de competenties die hierboven genoemd zijn, vinden wij het belangrijk dat je beschikt over:

  • Een academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een RA, RC- of CPC-titel of gelijkwaardig hebt of bereid bent hier verder in bij te scholen;
  • Ruime ervaring met plannings- en sturingsvraagstukken hebt binnen de publieke sector;
  • Affiniteit hebt met het IT-domein en datagedreven werken;
  • Goede kennis hebt van (gemeentelijke) financiën en bedrijfsvoering;
  • Een stevige, onafhankelijke maar ook hulpvaardige gesprekspartner bent voor het college, de directie en de clustermanagers.

Wat wij bieden
Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het salaris voor deze senior functie maximaal € 6365,- (functieschaal 13) bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. Daarnaast is er een IKB (Individueel Keuze Budget) ten hoogte van 17,05 % van het bruto jaarsalaris van toepassing. Opleiding en ontwikkeling is onderdeel van het werk en wordt aangemoedigd. De organisatie biedt tal van mogelijkheden om collega’s te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, jong ambtenaren netwerk, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping met workshops en masterclasses.

Solliciteren?
Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw sollicitatie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met  9 mei 2021. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

Wij verzoeken je vriendelijk om hier rekening mee te houden. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Een assessment en antecedentenonderzoek kunnen hier ook onderdeel van uitmaken.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Adnan Seyban (Concerncontroller, Clustermanager Corporate Control) via Adnan.Seyban@haarlemmermeer.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: controller, strategie, finance, overheid, gemeente, senior, ervaren, fulltime, Haarlemmermeer, Noord-Holland, vacature, bedrijfvoeringsdomein, concerncontrol, Verbijzonderde Interne Controle, VIC, Planning & Controlcyclus, corporate control, compliance, wo, RA, RC- of CPC-titel, accountancy

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...