Vakgebied:
Ruimte en Milieu
Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Milieu
Plaats:
Naaldwijk
Organisatie:
Publiek Netwerk namens Gemeente Westland
Dienstverband:
Fulltime
Parttime

Programmamanager Waterhuishouding


Als Programmamanager Waterhuishouding stuur je continu op strategisch niveau het geheel van samenhangende projecten, processen en activiteiten aan. Je doet dit met als doel om één of meer van tevoren gedefinieerde bestuurlijke doelstellingen over de waterhuishouding van de gemeente Westland te realiseren. Deze zijn van politiek/strategisch belang in de dynamische omgeving van een politiek bestuurlijke organisatie.

Bouw mee met gemeente Westland!
Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwsector is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Het cluster Ruimte werkt sinds 5 jaar vanuit programmasturing. De basis ligt er. Gemeente Westland is op zoek naar een collega die deze functie helpt uitbouwen naar een geïntegreerde werkwijze voor beleid, beheer en realisatie.

Wat je gaat doen.
Als programmamanager Waterhuishouding zijn je belangrijkste taken:

 • Je stuurt op strategisch niveau het geheel van samenhangende projecten, processen en activiteiten aan om één of meer van tevoren gedefinieerde bestuurlijke doelstellingen over o.a. KRW, vGRP, water, afvalwater, riolering, vaarwegen van de gemeente Westland te realiseren.
 • Het ontwikkelen en actueel houden van het strategisch gebiedsgericht plan. Jaarlijks stel je het uitvoeringsprogramma op en managet deze inclusief de daarop gebaseerde investeringen en de exploitatiebudgetten. Denk hierbij aan een klimaatbestendige waterhuishouding, schoon, voldoende en bruikbaar zoetwater, waarbij klimaatadaptie en circulair de norm zijn, een klimaatbestendig Westland met een circulaire afvalwaterketen en een gezonde ecologie in de Westlandse wateren.
 • Je verstrekt opdrachten voor de activiteiten, projecten en processen binnen een programma. Voorbeelden zijn het beheer, (gebiedsgerichte) onderhoud en vervanging riolering, realisatie calamiteitenbergingen en aanpakken grondwaterproblematiek en zettingen.
 • Je bewaakt de voortgang van de programma’s onder andere op bestuurlijk en financieel gebied, en qua planning, kwaliteit en risico’s.
 • Je werkt samen met het cluster Beleid en de uitvoerende teams om tot een goede programmering te komen. Je werkt met in- en externe partners gebiedsgericht aan de kwaliteit van het (afval)watersysteem.
 • Je bent verantwoordelijk voor de rapportages naar het bestuur en directie, je voedt en doet de voorbereiding van besluitvormingstrajecten richting gemeenteraad en college en je draagt er zorg voor dat deze activiteiten ook passen binnen de kaders van de eigen clusterorganisatie.
 • Om bovenstaande te kunnen realiseren opereer je als ‘een spin in het web’ tussen het bestuur (wethouders), directie, eigen clusterorganisatie en de samenleving.

Wat neem je mee.

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur een opleiding in de ruimtelijke sector (technische opleiding), bestuurskunde, of technische bedrijfskunde.
 • Minimaal vier jaar relevante werkervaring in het werkveld van (afval)waterhuishouding.
 • Je bent overtuigend, creatief, neemt initiatief, hebt lef en kunt uitstekend samenwerken.
 • Je bent politiek sensitief. Je hebt aantoonbare ruime werkervaring bij de (semi-)overheid en je werkt de laatste jaren dicht tegen het bestuur.
 • Je hebt ervaring met de uitvoering van werken in de openbare ruimte, het aansturen van project/programmaorganisaties en met financieel-economische beheervraagstukken.
 • Je bent sociaal-emotioneel een stevige, vaardige en communicatieve persoonlijkheid.
 • Je bent goed in het onderhouden en uitbouwen van netwerken.
 • Je bent goed in het vertalen van de werkelijkheid naar de uitvoering van bestuurlijke besluiten.
 • Je bent behendig en actief in het reageren op bestuurlijke bewegingen en wensen met inachtneming van de ambtelijke werkelijkheid daaromheen.

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. Er wordt gestuurd op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en een eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
Cluster Ruimte staat voor het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen en het tot stand brengen en houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: van idee tot realisatie, inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Binnen het cluster Ruimte zetten 7 teams zich dagelijks in om deze kwalitatief hoogwaardige leefomgeving tot stand te brengen en op peil te houden. Binnen het Cluster Ruimte worden daarnaast ruimtelijke ontwikkelingen geïnitieerd en geïmplementeerd.

Het team: Strategie & programmering (S&P)
Het team waar je onderdeel van gaat uitmaken is verantwoordelijk voor het integraal programmeren van activiteiten en projecten van het Cluster Ruimte, het maken van de meest optimale programma’s daarvoor en deze via opdrachtverstrekking tot uitvoering brengen. Behalve programmamanager ben je dus ook opdrachtgever. Daarnaast ben je bezig met het opstellen van (strategische) kaders, beheerplannen en uitvoeringsprogramma’s met inbegrip van budgethouderschap en interne opdrachtverlening.
Alle activiteiten binnen het cluster Ruimte vallen onder een van de twaalf programma’s. Aantrekkelijke dorpscentra, groene woonwijken, bereikbare bedrijventerreinen, moderne glastuinbouw, natuurlijke recreatiegebieden en nette begraafplaatsen zijn de gebiedsgerichte programma’s. Eveneens zijn er zes Westlandbrede programma’s gericht op de kapitaalgoederen en/of wettelijke taken van de gemeente, zijnde sterke Groenstructuur, duurzaam vastgoed en grond, klimaatbestendige waterhuishouding, compleet infrastructureel netwerk, verantwoorde afvalinzameling en vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris op schaal 12 (max. € 5.872,- bruto p.m. bij 36 uur) met uitloop naar schaal 13 (max. € 6.3.65 bruto p.m. bij 36 uur)
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken en mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na een jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Solliciteren of meer weten?
De werving en selectie van deze procedure is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Heb je interesse in deze uitdagende functie, stuur je sollicitatie (CV en motivatiebrief) dan zo snel mogelijk in via onderstaande sollicitatiebutton. Wil je eerst meer informatie over deze functie neem dan contact op met Karen van Leeuwen via 06 – 512 48 318 of karenvanleeuwen@publieknetwerk.nl.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...