Vakgebied:
Ruimte en Milieu
Opleiding:
HBO
WO
Branche:
Rijksoverheid
Functie:
Milieu
Overige
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
Het Interprovinciaal Overleg
Dienstverband:
Fulltime
Parttime

Programmamanager stikstof en een programmamanager natuur voor de gezamenlijke provincies


Ben jij een stevige en ervaren programmamanager met ervaring op het gebied van stikstof en/of natuur? Werk je graag onder tijdsdruk in een dynamisch en bestuurlijk dossier aan het opbouwen van een nieuwe programmaorganisatie en weet je daarin toch de grote lijn te bewaren? De gezamenlijke provincies werken samen aan een structurele stikstofaanpak en zijn op zoek naar 2 nieuwe collega’s in de rol van

Programmamanager stikstof en een programmamanager natuur voor de gezamenlijke provincies
32-36 uur | Den Haag/ Utrecht

Wat is de opgave?
De stikstofcrisis komt in een volgende fase. Na de eerste crisissituatie werd de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering vastgesteld. Met de vaststelling van die wet wordt duidelijk dat er meer nodig is om te komen tot een structurele oplossing van de stikstofproblematiek en staat dit dan ook opnieuw hoog op de politieke agenda. Dit zal ingrijpende besluiten, een samenhangende aanpak met andere transitiethema’s (natuur, klimaat, energie etc.), veel leervermogen en een lange adem vergen van het nieuwe kabinet en de departementen, maar juist ook van de provincies. De gezamenlijke provincies zijn verantwoordelijk voor het herstellen van natuur ter uitwerking van het Uitvoeringsprogramma natuur, het verlenen van vergunningen, het regisseren van gebiedsprocessen en alles wat daarbij komt kijken. Voor deze gezamenlijke opgave is een programmaorganisatie ingericht waaraan wordt bijgedragen vanuit IPO, BIJ12 en de twaalf provincies. Voor de doorontwikkeling van deze programmaorganisatie zijn wij op zoek naar twee strategische en verbindende programmamanagers, één voor het onderdeel stikstof en één voor het onderdeel natuur. In totaal zijn er daarmee drie programmamanagers (twee voor stikstof en één voor natuur) die, onder aansturing van de programmadirecteur, verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse functionele aansturing van de organisatie.

Wat is de opgave?
Binnen het IPO/provincies is een Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) in opbouw. Hierbij wordt de reeds bestaande programmaorganisatie (die vooral op stikstof gericht was) omgebouwd tot een bestendige organisatie waarbij specifieke aandacht is voor de nauwe samenhang van de stikstofopgave met het thema natuur (o.a. integratie van het Programma Natuur) en de overige transitiethema’s (klimaat, energie, economie etc.). Besluitvorming en opdrachtverlening vindt plaats vanuit de Bestuurlijke Commissie Stikstof en de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland en wordt voorbereid en uitgevoerd door één de ambtelijke programmaorganisatie, onder aansturing van een programmadirecteur en drie programmamanagers (waarvan twee uit deze vacature).

In de nieuwe programmaorganisatie stikstof en natuur zal sprake zijn van ongeveer 50 medewerkers die op dit dossier ondersteunen vanuit IPO bureau Den Haag (belangenbehartiging) en BIJ12 (uitvoering) De organisatie is op dit moment opgebouwd uit zes inhoudelijke themalijnen waarlangs invulling wordt gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier (vergunningverlening/toezicht/handhaving, gebiedsgerichte aanpak, strategie en structurele aanpak, natuur, monitoring/data, Aerius). Elk thema wordt daarbij aangestuurd door een thematrekker die, onder leiding van de programmamanagers, deel uitmaken van een programmateam.

De context van de programmaorganisatie is zeer dynamisch en in ontwikkeling. Naast bestaande kaders (zoals de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering) en afspraken wordt op alle fronten gezocht naar nieuwe interventies, uitvoeringsstrategieën en samenwerkingsvormen om te komen tot structurele, toekomstbestendige oplossingen. Het programma zal moeten meebewegen met deze strategische ontwikkelingen. De programmamanagers hebben een duidelijke visie op de rol van de gezamenlijke provincies en het programma hierin, adviseren de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever over de gewenste koers en sturen daar ook op.

Wie zoeken we?
Een ervaren en stevige programmamanager. Je hebt ervaring als programmamanager, bij voorkeur bij een provincie. Kennis of ervaring met het stikstof- en/of natuurdossier strekt tot aanbeveling.

Je bent strategisch, analytisch sterk, maar ook hands-on. Met betrekking tot de genoemde thema’s vervul je een opdrachtgevende en coachende rol richting thematrekkers, projectleiders en inhoudelijk specialisten. Je doet dit vanuit de bredere, samenhangende doelen van het programma.

Taken
Het accent van de taken van de programmamanager stikstof ligt bij een aantal complexe uitvoeringsvragen rond vergunningverlening en Aerius. Het accent van de taken van de programmamanager Natuur ligt bij het programmeren en uitvoeren van taken m.b.t.  stikstofgevoelige natuur in afstemming met het bredere natuurbeleid.

Je overziet de inhoud en de bestuurlijke/beleidsmatige keuzes en dilemma’s van jouw werkpakket en draagt zorg voor integrale adviezen voor de betrokken ambtelijke en bestuurlijke commissies.

Je vertegenwoordigt IPSN in interbestuurlijke stuurgroepen voor deze thema’s. Je kunt omgaan met verschillende belangen en een divers krachtenveld van provincies, medeoverheden en maatschappelijke partijen. Je werkt en denkt ten behoeve van wat nodig is voor de 12 provincies.

Extern positioneer je jezelf als programmamanager en vertegenwoordig je de gezamenlijke provincies op interbestuurlijk stuurgroep niveau ter inbreng van de gezamenlijke provinciale standpuntbepaling. Hierbij heb je nauw contact met de relevante ministeries op DG/Directie niveau. Je hebt ook oog voor en onderhoudt nauwe contacten met andere belangrijke stakeholders op dit dossier, zoals de regionale overheden, natuurbeheerders en overige direct betrokkenen.

Je zorgt niet alleen voor de inhoudelijke-strategische koers en de uitvoering van het programma op jouw thema’s, maar draagt ook bij zorgt er ook voor dat de programmaorganisatie zich doorontwikkelt tot een toekomstbestendige, meer volwassen programmaorganisatie, die is toegesneden op deze nieuwe fase.

Ieder thema heeft een specifieke opdracht (die wordt omgeschreven in het programmaplan, dat op dit moment wordt geactualiseerd). Jij zorgt voor het doen uitvoeren (en zo nodig bijstellen) van deze opdracht vanuit de samenhang van het gehele programma. Je draagt zorg voor de randvoorwaarden die voor thematrekkers en projectleiders nodig zijn om deze opdrachten uit te voeren.

Je stuurt op een tijdige en kwalitatief goede voorbereiding van ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming, de doorvertaling daarvan richting de uitvoeringspraktijk van provincies en adresseert eventuele dilemma’s of belemmeringen.

Je bouwt samen met de programmadirecteur en het programmateam mee aan de verdere opbouw en doorontwikkeling tot een volwaardige interprovinciale programmaorganisatie. Hierbij zal de precieze invulling van je takenpakket verder vorm krijgen, mede met oog voor de talenten en ervaring die jij meebrengt.

Je denkt mee aan en geeft invulling aan de visie en positionering van de provincies binnen het stikstofdossier. Je hebt daarbij oog voor de integraliteit van de opgave en legt daarbij de daarvoor benodigde verbindingen met aanpalende dossiers.

Je onderhoud en investeert in de samenwerking met onze (samenwerkings)partners, waaronder het Rijk en de overige relevante stakeholders.

Wat vragen we?

Jij bent onze gedroomde kandidaat als:

 • je aantoonbaar langdurige ervaring hebt met project- en/of programmamanagement bij de overheid, bij voorkeur bij de provincie. Kennis van het stikstof- en/of natuurdossier strekt daarbij tot aanbeveling;
 • je een stevige persoonlijkheid en gesprekspartner bent die kan omgaan met verschillende belangen en realiteiten;
 • je goed kunt samenwerken in diverse samenstellingen van mensen en disciplines/achtergronden en jij daarin een verbindende rol pakt;
 • je in een zeer dynamische en in opbouw zijnde organisatie, rust en overzicht brengt;
 • je ervaring meebrengt in het verder opbouwen en verdere professionaliseren van een (programma)organisatie;
 • beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en affiniteit hebt met het werken in een interbestuurlijke omgeving;
 • je niet alleen oog hebt voor proces en draagvlak, maar ook voor resultaten;
 • je ervaring hebt met het organiseren van leren in het werk;
 • je beschikbaar bent voor minimaal 32 uur per week.


Wij zoeken kandidaten die op korte termijn kunnen starten, bij grote voorkeur vanaf 1 oktober.

Het verdienniveau is schaal 14. maximaal € 7.024,42 bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

 • Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.
 • Een ABP pensioen;
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 21,82% bovenop jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris;
 • Een studiebudget van € 5.000 per vijf jaar;
 • Een aantrekkelijke reiskostenregeling;
 • Een groot en interessant netwerk;
 • Alle ruimte voor tijd- en plaats onafhankelijk werken;
 • Een uitdagende functie in een energieke werkomgeving voor in principe 36 uur per week (1,0 fte) waarbij werken in deeltijd bespreekbaar is;
 • Het gaat om een opdracht in de zogeheten vaste kern van het IPO; we bieden een contract voor één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
 • Het verdienniveau van de opdracht is schaal 14 maximaal € 7.024,42 bruto bij een fulltime dienstverband. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.
 • Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden;
 • Een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station in het centrum van Den Haag en Utrecht.


Informatie
Voor informatie over de inhoud van de opdracht kun je bellen met Michel Schoemaker 06 28267040 of Marieke Hofstee 06 13305182. Heb je vragen over het proces? Neem dan contact op met Annastasia Bisai, abisai@ipo.nl, telefoonnummer 06 40718619.

Reacties
Je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae kun je sturen via de sollicitatiebutton onder vermelding van de vacaturenaam voor 20 september 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: programmamanager, stikstof, natuur, provincie, overheid, openbaar bestuur, vacature Den Haag, vacature Utrecht, fulltime

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...