Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Overig
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Amsterdam
Organisatie:
SHPV
Dienstverband:
Fulltime

Manager Bedrijfsvoering


Manager Bedrijfsvoering

De organisatie

Het Servicehuis Parkeren en Verblijfsrechten (SHPV) is een coöperatie van en voor gemeenten met een bestuur en leden, opgericht in 2010. Vijf medewerkers van bureau SHPV zorgen voor het (laten) uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden van SHPV.SHPV functioneert als regieorganisatie.

De coöperatie zorgt, als markt neutrale partij, voor het beheer en de uitbouw van de landelijke en centraal beheerde infrastructuur voor de uitvoering van de taken op het gebied van parkeren en verblijven. De coöperatie maakt vastlegging en bevraging van parkeergegevens gemakkelijker vanuit een centrale database (het Nationaal Parkeerregister (NPR) dat in opdracht van het SHPV wordt beheerd door het RDW) en zorgt ervoor dat gemeenten en aanbieders van parkeerdiensten makkelijker op elkaar kunnen aansluiten. Tot nu toe zijn er 101 gemeenten aangesloten op het NPR. Er zijn nog zo’n 20 gemeenten in Nederland, met betaald parkeren, die geen gebruik maken van de dienstverlening. Er zijn met 15 providers contracten afgesloten om het mogelijk te maken mobiel te betalen op straat en/of achter de slagboom (hoofdzakelijk gemeentelijke garages). Ter illustratie: de parkeerbelasting die via de kas van SHPV via providers naar gemeenten wordt doorgesluisd, bedroeg in 2019 een kleine 300 miljoen euro.

Aan het administratieve proces voor de afwikkeling van parkeergelden (Clearing & Settlement) van het SHPV wordt de komende jaren steeds meer kwaliteitseisen gesteld. Het SHPV wil in 2020 en de daaropvolgende jaren zorgen dat deze functie aan de kwaliteitseisen blijft voldoen. Voor de komende tijd zal daarom meer en expliciet gestuurd worden op onder andere:

• Het financieel management van de eigen organisatie en, via het externe administratiekantoor dat de parkeergelden administratief verwerkt, de Clearing & Settlement van de parkeergelden;

• Het contractmanagement richting RDW, het administratiekantoor en deelnemende gemeenten en providers.

• Het doorlichten van het Clearing & Settlement proces, op efficiency en afspraken met alle betrokken partijen waaronder met name het contract en de prijsafspraken met de providers.

Om de nieuwe directeur, die voor 2 jaar een specifieke opdracht krijgt, optimaal te ondersteunen en te ontzorgen is het SHPV op zoek naar een Manager Bedrijfsvoering. De nieuwe Manager Bedrijfsvoering is, bij afwezigheid van de directeur, ook zijn plaatsvervanger richting in-en externe partijen.

Wij zoeken

SHPV is op zoek naar een enthousiaste en ervaren Manager Bedrijfsvoering die in staat is om zelfstandig de financiële – en contracteringsprocessen binnen SHPV kwalitatief op een hoger plan te trekken en die in staat is om de kwaliteit van deze processen voor langere tijd te borgen binnen de organisatie van SHPV. Dit in nauwe samenwerking met de directeur SHPV, het externe administratiekantoor, de providers en alle deelnemende gemeenten.

De werkzaamheden

Als Manager Bedrijfsvoering vorm je, samen met de directeur SHPV, het tandem van SHPV dat richting en uitvoering geeft aan de doelstellingen en verantwoordelijkheden van SHPV. Hierbij is de blik en energie van de directeur SHPV veelal gericht op de buitenwereld/strategische keuzes en richt jij je op alle processen die binnen de organisatie van het SHPV spelen, waaronder met name het financieel management binnen SHPV. Binnen het bureau werken we prima samen en ben je bereid ook werkzaamheden van een collega over te nemen.

Als Manager Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit, inrichting en verantwoording van de gehele bedrijfsvoering van het SHPV. Je signaleert in- en externe ontwikkelingen, verricht je onderzoek of laat je onderzoek verrichten. Je initieert, organiseert, borgt en realiseert in dit kader de noodzakelijke projecten/processen/ producten m.b.t. business control, financial control, forecast, de inzet van de noodzakelijke middelen, e.d. Dit zowel intern als met de externe partners/leveranciers.

Daarnaast adviseer je over de bedrijfsvoering direct de directeur SHPV en indirect het Bestuur/ALV van SHPV en geef je sturing aan de ontwikkelings- en optimaliseringsprocessen. Je fungeert als projectleider van ontwikkelings- of optimaliseringstrajecten i.h.k.v. de bedrijfsvoering.

Je bent de eerste adviseur voor de financieel bestuurder.

Als Manager Bedrijfsvoering bewaak je de P&C-cyclus van SHPV. Zo draag je zorg voor de totstandkoming van het jaarplan, de periodieke verantwoordingsrapportages en jaarrekening en stel je de jaarlijkse begroting en het jaarverslag van het SHPV in concept op. Je hebt daarbij mede de verantwoordelijkheid voor de financiële afwikkeling van de parkeergelden van SHPV naar de gemeenten met inachtneming van het vierogen-principe.

Indien nodig vervang de directeur richting het bestuur/ALV en richting alle in- en externe stakeholders.

Je bent de contractmanager/opdrachtgever richting RDW voor het NPR, de ICT-producten, de providers en het administratie- en accountantskantoor en je zorgt voor de totstandkoming en de borging van het beheer van alle contracten van het SHPV. Je geeft vorm- en inhoud aan de beleidskaders betreffende het contractmanagement binnen SHPV

Wij vragen

Opleiding en ervaring:

WO werk- en denkniveau

• zeer ruime ervaring met het aansturen van bedrijfsvoeringsprocessen op strategisch en tactisch niveau;

• ervaring met contractmanagement en het aansturen van professionals die extern worden ingehuurd vanwege hun expertise;

• ervaring met strategie- en beleidsvorming, financieel beheer, ICT en risicomanagement;

• zeer ruime kennis en ervaring binnen het werkveld Parkeren/mobiliteit en de daaraan gelieerde processen, instrumenten en in- en externe partijen/stakeholders.

Competenties:

De persoon die wij zoeken voldoet aan de volgende criteria:

• je hebt een sterk analytisch vermogen en bent in staat om financiële en operationele gegevens te transformeren naar relevante managementinformatie;

• je hebt een zakelijke/commerciële en bedrijfsmatige instelling en bezit uitstekende onderhandelingsvaardigheden;

• je hebt aantoonbare ondernemers- en netwerkkwaliteiten;

• je bent een teamspeler die gericht is op samenwerking en die zich gemakkelijk kan verplaatsen in andere denkrichtingen;

• je bent resultaatgericht, besluitvaardig en in staat knopen door te hakken;

• je bezit goede communicatieve vaardigheden: helder, integer en verbindend;

• je bent een sterke persoonlijkheid die de brug kan vormen tussen de ideeën van het management/bestuur en de uitvoering van de mensen op de vloer.

Wij bieden

• Ingaande 1 oktober 2020 een detacheringsovereenkomst voor bepaalde duur, waarin we in goed overleg met de uitlenende gemeente nadere afspraken maken en jij je rechtspositie behoudt binnen de gemeente waar je in dienst blijft;

• je salaris is minimaal € 4.730,- en maximaal € 6302,- (schaal 13) op basis van 36 uren per week.

De sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 15 augustus 2020 door het opsturen van je motivatiebrief en CV naar info@shpv.nl

Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Vragen over de vacature

Vragen over de vacature kun je stellen aan Maddy van Bilsen, directeur SHPV. Bereikbaar via e-mail: m.vanbilsen@shpv.nl of per telefoonnummer: 06-10175461.

Als je meer wilt weten over SHPV verwijzen we graag naar onze website: www.shpv.nl

Solliciteren op deze functie