Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
HBO
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Bunnik, Nederland
Organisatie:
Gemeente Bunnik
Dienstverband:
Parttime

Lid voor de commissie voor de Bezwaarschriften


(2 vacatures)

De gemeente Bunnik zoekt twee leden voor de Commissie voor de Bezwaarschriften per maart 2022.

Wat gaat u doen?

De Commissie voor de Bezwaarschriften bestaat uit een voorzitter, drie leden, een ambtelijk secretaris en een notulist. De leden wonen middels een roulatiesysteem de hoorzittingen bij. Gemiddeld heeft u om de maand een hoorzitting. U wordt door het college van burgemeester en wethouders aangewezen voor een periode van vier jaar, gelijk aan de raadsperiode.

De commissie houdt hoorzittingen en adviseert de bestuursorganen van de gemeente over bij hen ingediende bezwaarschriften, met uitzondering van bezwaarschriften over belastingzaken, sociale wetgeving en personele aangelegenheden. De hoorzittingen vinden in principe plaats in het gemeentehuis in Odijk op dinsdagavonden, volgens een jaarlijks vast te stellen vergaderschema.

Over gemeente Bunnik

Prettig wonen en leven, met ruimte voor elkaar: dat is waar onze gemeente voor staat. Bunnik is met alle

drie haar kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven een plek waar mensen zich thuis voelen. Niet voor niets zijn we een van de beste woongemeenten in de regio. En dat willen we graag zo houden. Maar dat betekent niet dat we kunnen stilzitten. De omgeving van onze gemeente verandert. Om ook in de toekomst een levendige, gezonde en groene gemeente te zijn waar onze bewoners zich gekend en (h)erkend voelen, ondernemers kansen zien en waar bezoekers graag komen, moeten we nu aan de slag.

Dat doen wij aan de hand van het collegeprogramma ‘Bunnik Bouwen Voor Elkaar’ waarin voor de komende jaren de belangrijkste opgaven voor gemeente Bunnik staan geformuleerd. Lees en kijk: De toekomst van Bunnik.

In de gemeente Bunnik wordt een klantgerichte benadering voorgestaan. Hierbij staat het achterhalen van de belangen van de burgers centraal, om op basis hiervan een oplossing te vinden die aan de wederzijdse belangen zoveel mogelijk tegemoet komt. Pas als de informele aanpak van het bezwaar niet tot een oplossing leidt, wordt het bezwaar voorgelegd aan de Commissie voor de Bezwaarschriften.

Uw toegevoegde waarde

We verwachten dat u:

  • een afgeronde (bestuurs-) juridische opleiding heeft;
  • over brede actuele kennis van het algemeen bestuursrecht beschikt;
  • over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt en sociaal vaardig bent richting inwoners, bestuur en mede-commissieleden;
  • op samenwerking gericht bent;
  • een politiek-bestuurlijke antenne heeft;
  • een overtuigend adviseur bent, niet te formeel;
  • beschikt over een eigen computer of tablet om de digitale procesdossiers in te kunnen zien;
  • een brede maatschappelijke belangstelling heeft, sociaal betrokken bent en empathisch vermogen heeft.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die in ieder geval over specifieke kennis beschikken van het omgevingsrecht en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

U heeft geen binding met of directe betrokkenheid bij het bestuur van de gemeente Bunnik, wat zich uit in een onafhankelijke positie m.b.t. zakelijke, financiële, ambtelijke en bestuurlijke belangen. Daarnaast bent u, in het kader van de neutraliteit, niet woonachtig in de gemeente Bunnik.

Vergoeding

U ontvangt een vaste vergoeding per bijgewoonde vergadering (€ 150,-). Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding toegekend.

Informatie & solliciteren

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Hanna van Spanje, secretaris van de Commissie voor de Bezwaarschriften, 030 – 659 48 48. Als u wilt solliciteren, stuur dan uw brief met CV naar werkenin@bunnik.nl. Reageren kan tot donderdag 9 december 2021. De sollicitatiegesprekken vinden in principe plaats op 11 of 13 januari 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...