Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Ede, Nederland
Organisatie:
Castanho namens de gemeente Ede
Dienstverband:
Fulltime

Innovatieve en Verbindende Concerndirecteur


met de portefeuilles bedrijfsvoering en dienstverlening die met de collega’s de weg effent voor de doorontwikkeling van de organisatie

Over Ede
De gemeente Ede in het hart van de regio Foodvalley telt nu bijna 120.000 inwoners en is volop in ontwikkeling. Traditie en innovatie gaan hand in hand. Ede is een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken, centraal in Nederland, in het groen met veel voorzieningen en een uitstekende ontsluiting via rail en weg naar alle kanten. Dat betekent dat Ede een spannende bouwopgave heeft waarbij wonen, werken, duurzaamheid, natuur en landbouw in balans moeten worden gebracht. Tegelijk heeft Ede de opgave om een prettige leefomgeving te behouden en grootstedelijke opgaven op het gebied van bijvoorbeeld sociale cohesie. Ede is bovendien een motor van de Foodvalley, het regionaal samenwerkingsverband dat de verdere ontwikkeling als nationaal en internationaal centrum van ‘Food’ neerzet.

Het bestuursakkoord Ruimte voor Ede van het huidige college zet in op ‘prettig wonen en leven in Ede’, ‘duurzaamheid en natuur’ en ‘food, landbouw en WFC’. De concerndirectie focust op twaalf aan het bestuursakkoord gelieerde hoofdopgaven om effectief, met partners, de stad en het buitengebied, antwoord te kunnen geven op de grootstedelijke vragen.

De gemeente wil beter samenwerken - over de grenzen van afdelingen en de organisatie heen - om de opgaven van de stad en dorpen te kunnen realiseren. Dit vraagt om een beweging naar meer opgave-, vraag- en ketengericht denken en werken. Deze beweging van de organisatie, met 900 zeer betrokken medewerkers, is ingezet met het programma Ede in Beweging. In de hele organisatie wordt (verder) ontwikkeld, veranderd en geleerd. Om dit te verbinden, deze ontwikkelingen (ook onderling) te versterken, de organisatie-brede ontwikkeling te versnellen én dit alles zichtbaar en herkenbaar voor iedere medewerker te maken, is Ede in Beweging opgezet. Uitgangspunt is dat organisatieontwikkeling in het dagelijks werk gebeurt. Er zijn drie hoofdlijnen:

 1. Inhoudelijke agenda: de opgave centraal
 2. Leren durven doen: leren en ontwikkelen
 3. Slimmer werken: organiseren en samenwerken

De gemeentesecretaris is opdrachtgever voor het programma en hij stuurt met de concerndirectie als stuurgroep op de realisatie. Ieder directielid heeft één van de drie lijnen onder haar/zijn aansturing. Hoofdlijn 3 (slimmer werken) is vanwege de inhoudelijke verbinding gekoppeld aan bedrijfsvoering en externe dienstverlening.

Naar wie is Ede op zoek?
De nieuwe concerndirecteur heeft als lid van de concerndirectie de (gezamenlijke) opdracht om koers te brengen en sturing te geven aan de resultaten van de gemeente Ede als organisatie. Iedere directeur heeft daarnaast een aantal eigen aandachtsgebieden waarop zij/hij de dagelijkse sturing heeft. Deze aandachtsgebieden zijn geen vast gegeven. De directie verdeelt de gebieden/opgaven zo dat deze optimaal kans van slagen hebben. Het huidige aandachtsgebied van de te werven concerndirecteur betreft primair bedrijfsvoering en dienstverlening.

Dit vraagt van de nieuwe concerndirecteur inzicht in de complexiteit van de opgaven en een visie hoe deze opgaven (versneld) opgepakt kunnen worden. De gemeentelijke organisatie heeft behoefte aan een moderne, responsieve en faciliterende bedrijfsvoering/ dienstverlening. De huidige gemeentelijke bedrijfsvoering heeft een goede, degelijke basis, maar is nog onvoldoende in staat om vanuit de opgaven, effectieve en agenderende handelingsperspectieven te leveren. De nieuwe concerndirecteur stuurt op de ontwikkeling van de bedrijfsvoering en dienstverlening, die de organisatie in staat stelt om de bestuurlijke ambities waar te maken.

Jouw profiel

 • Je bent lid van de concerndirectie en staat voor gezamenlijke integrale verantwoordelijkheid voor en het gezamenlijk aansturen en verder ontwikkelen van de organisatie met 900 zeer betrokken medewerkers.
 • Je hebt ervaring met de ontwikkeling van bedrijfsvoering en op hoofdlijnen kennis van HRM, financiën en informatiemanagement.
 • Je hebt een visie op de ontwikkeling van dienstverlening.
 • Je stuurt op processen en hebt oog voor borging en implementatie.
 • Je bouwt voort op alle goede en innovatieve bewegingen die in Ede al gemaakt zijn.
 • Je toont leiderschap door te bouwen op vertrouwen. Je draagt je visie op een inspirerende manier uit en hebt daarbij rust en relativeringsvermogen.
 • Je geeft ruimte aan de professionals van Ede, legt verantwoordelijkheden daar waar ze horen en je weet het professioneel samenspel te vergroten. Je bent glashelder in je verwachtingen naar alle collega’s.
 • Je luistert goed en bent een verbindende persoonlijkheid.
 • Je gaat voor een gezonde balans tussen ontwikkelen, beheersen, vernieuwen en innoveren en weet de organisatie uit te dagen om te stretchen en samen de stip aan de horizon te formuleren en daarin stappen te maken.
 • Je beweegt je gemakkelijk en met plezier in lokale, regionale en landelijke netwerken ten behoeve van Ede.
 • Je laveert soepel in een politiek bestuurlijke omgeving en bent vooral ook partner voor het bestuur dat met de gemeente ambities heeft.
 • Je hebt (bij voorkeur) ervaring in meerdere beleidsvelden van een publieke organisatie.

Je bent een gedreven professional, een inspirator met een creatieve geest, die spiegelt, stimuleert en coacht. Iemand die de filosofie van het integraal werken en toekomstbestendig organiseren met verve uit kan dragen. Je bent een toegankelijk gesprekspartner en reflecteert op het eigen functioneren. Je onderhoudt actieve werkrelaties met het college en het ambtelijk management. Je voert de juiste dialoog over de ambities van het bestuur, de trends in de samenleving en de (on)mogelijkheden van de organisatie. Wij verwachten dat je nu reeds werkzaam bent in een (eind)verantwoordelijke functie binnen het publieke domein en beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden
Ede biedt de nieuwe concerndirecteur een fulltime (36 uur/week) functie in een organisatie waar je koploper bent van de verandering. Jouw impact is groot en je inzet wordt beloond met:

 • Een salaris, afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring, van max. € 8.426, - bruto per maand (schaal 16 CAO gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek;
 • Een Individueel Keuze Budget met daarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof en levenslooptoelage. Dit is een vrij besteedbaar budget van circa 17,05 % van je bruto jaarsalaris;
 • De gemeente Ede maakt werk van plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Je bent welkom in een betrokken en hardwerkende organisatie en in een fijn en gedreven sportief directieteam dat vanuit en met vertrouwen samenwerkt.

Procedure-informatie
De werving en selectie van de concerndirectie is in handen van Ellen Bruin van Castanho Selectie & Advies. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. De opdrachtgever hecht aan diversiteit binnen de organisatie. Na de brievenselectie en een mogelijk digitaal gesprek door het bureau vindt de voordracht plaats aan de opdrachtgever. Een delegatie van het college van B&W, directie, management en OR, is betrokken bij de selectie.

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus is de planning:

 • De gespreksrondes met kandidaten zijn op 7 juli en 13 juli 2021 gepland. Dit zijn fysieke bijeenkomsten met inachtneming van de RIVM-maatregelen.
 • Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.
 • Voor eind juli 2021 wordt een benoemingsbesluit genomen.

Solliciteren of meer informatie?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met drs. Ellen Bruin, tel.nr. 06-20303256. Je kunt solliciteren tot maandag 21 juni 2021 via www.castanho.nl/vacatures.

Als je jouw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvang je vervolgens een bevestiging van de sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek met de adviseur van Castanho.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...