Opleiding:
HBO
Branche:
Gemeente
Functie:
Financiën en economie
Plaats:
Veenendaal
Organisatie:
Gemeente Veenendaal
Dienstverband:
Fulltime

Concerncontroller


Gemeente Veenendaal heeft een vacature voor een

Concerncontroller
‘Een ondernemende en innovatieve concerncontroller die wil bijdragen aan een adaptief en wendbaar gemeente Veenendaal’

De Gemeente Veenendaal
Dit is Veenendaal. Een tot stad uitgegroeid dorp van ruim 65.000 inwoners en een comfortabele plek om te wonen, te werken en te leven. Een ondernemende gemeente met een geschiedenis van wol en sigaren en met nu een brede economische basis met een stevige plek voor o.a. ICT en Tech. Maar ook een plek van verbinding, door de vele sportverenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties. Kortom een gemeente in beweging.

De gemeente Veenendaal wil een moderne goed functionerende organisatie zijn. Daarom is de organisatie constant in beweging en wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de samenleving. Om ook in de toekomst in te kunnen blijven spelen op deze ontwikkelingen wil de gemeente Veenendaal haar adaptief vermogen en wendbaarheid vergroten. Het meer wendbaar worden is noodzakelijk om makkelijker, sneller en met meer kwaliteit te kunnen reageren en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en experimenten in samenwerking met de samenleving. Voor en met inwoners, bedrijven en instellingen. Dit vraagt een integrale manier van werken vanuit inhoudelijke thema’s waarbij verschillende teams binnen de gemeente zijn betrokken.

Sinds 1 januari 2019 heeft de gemeente Veenendaal er nadrukkelijk voor gekozen om opgavegericht te gaan werken. Dit betekent dat de opgavemanagers fungeren als (gedelegeerd) intern opdrachtgever en inhoudelijk sturing geven aan de geformuleerde opgaven. De 23 teams zetten zich in rondom deze opgaven, waarbij ieder team haar eigen budget heeft en wordt vertegenwoordigd door een teamcoördinator.

De voortvarendheid waarmee de gemeente Veenendaal volgens de filosofie van het opgavegericht werken ontdekkend is gaan werken, is kenmerkend voor het ondernemende karakter van Veenendaal. Een ‘agile’ manier van werken waarbij methoden en processen gaandeweg worden verbeterd en verfijnd. De komende periode zal deze manier van werken verder duurzaam verankerd moeten worden in de organisatie. Hierbij staan de volgende ontwikkelingen centraal: het waar mogelijk en nuttig werken vanuit maatschappelijke opgaven, het versterken van de samenwerking door de organisatie heen, het effectiever inzetten van management capaciteit, het beter benutten van de aanwezige talenten, en het vergroten van het eigenaarschap in de organisatie. Veenendaal investeert zowel in de harde als de zachte kant van de ontwikkeling. De kernwaarden samenwerken, toegevoegde waarde, energie/werkplezier en resultaatgericht werken staan centraal.

In verband met het recente vertrek van de concerncontroller wordt nu een ondernemende en innovatieve concerncontroller gezocht die wil bijdragen aan een adaptief en wendbaar gemeente Veenendaal.

Het team en de functie
Het team Control is een kleine stafeenheid van 6 mensen, waaronder vallen de CISO, de FG, archiefinspecteur, businesscontrollers en interne auditfunctie. Zij hebben als taak college, directie en organisatie gevraagd en ongevraagd te adviseren over kwaliteitsverbeteringen, en over de risico’s die Veenendaal als organisatie loopt. Daarbij is van belang dat het komt tot implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording.

De concerncontroller stuurt het team Control aan, is sparringpartner voor de organisatie en aanspreekpunt voor de accountant, inclusief vertaling van aanbevelingen en constateringen naar de organisatie. De concerncontroller zorgt voor een onafhankelijke positie van control binnen de organisatie.

De opdracht
Inmiddels is een bedrijfsvoering systeem ingericht dat past bij de manier van werken waarin opgaven centraal staan en dat aansluit bij de nieuwe, flexibele organisatiestructuur. De opdracht voor de nieuwe concerncontroller is dat deze samen met het team control dit systeem gaandeweg verder verfijnt en verbetert, zodanig dat de juiste informatievoorziening gegenereerd kan worden en de sturing van de organisatie optimaal wordt gefaciliteerd. Verwacht wordt dat control hiervoor actief de samenwerking met de organisatie aan gaat en zich ondersteunend en faciliterend opstelt, met behoud van de onafhankelijke rol die control vanzelfsprekend heeft.

Dit vraagt om een concerncontroller die het denken in klassieke organisatiestructuren en patronen kan loslaten en de flexibiliteit en lenigheid heeft om oplossingsgericht mee te denken in een organisatie in verandering en tegelijkertijd zijn/haar professionele autonomie behoudt.
Het vraagt óók om iemand die het team control kan begeleiden naar deze nieuwe manier van werken. Het team control bestaat uit een bundeling van verschillende expertises die als geheel nog duidelijker profiel mag krijgen. Gezocht wordt hiervoor een vakoverstijgend sparringpartner met overview die het team control kan doorontwikkelen in professionaliteit en waarvan de toegevoegde waarde (h)erkend wordt in de organisatie. Een samenwerkingsgericht team dat benaderbaar is en in de rol van partner vragen stelt, vertaalt, adviseert en oplossingsgericht meedenkt en tegelijkertijd haar onafhankelijke rol bewaakt. Je bent hierbij een coachend, gidsend en spiegelend manager.

Samenvattend wordt gezocht naar een concerncontroller die niet alleen signaleert, maar ook ondersteunt. Die een insteek heeft om samen te werken en in staat is een rechte rug te houden waar nodig. Die ervaring heeft met het acteren in een politieke omgeving (op het niveau van college, directie en raad). Een controller met affiniteit met planning & control in brede zin, inclusief de financiële verantwoording. Een controller dus die naast de financiële aspecten, ook oog heeft voor de andere aspecten van control zoals risicomanagement, archivering, informatiebeveiliging en privacy (ABP). Gezocht wordt daarom een concerncontroller met een breed profiel en ruime ervaring in de gemeentelijke markt. Gevraagd wordt een coachende stijl van leidinggeven om de medewerkers van het team mee te nemen in de manier van werken die past bij “het in control zijn” van deze tijd.

Interessante ontwikkelingen
Één van de recent geformuleerde opgaven is de ‘Informatiesamenleving’, in aansluiting op de potentie en ambitie van Veenendaal om het ICT-centrum van Foodvalley te worden. Hiervoor zijn ‘informatiemakelaars’ aangetrokken die het datagedreven werken verder gaan uitwerken zodat bij de gemeente beleid beter voorbereid, gevolgd en bijgestuurd kan worden. Voor een concerncontroller interessant om mee te denken over deze ontwikkeling in het algemeen en bij het maken van de vertaalslag van financiële data in het bijzonder.

Een andere interessante ontwikkeling is de actieve samenwerking van Veenendaal in de regio. Dit betekent onder meer dat Veenendaal als centrum-gemeente steeds meer financieel-organisatorische zaken voor andere gemeenten en aan de gemeenten gelieerde organisaties in de regio uitvoert. Een extra dimensie waarbij je als concerncontroller van Veenendaal met je kennis, kunde en ervaring in een breder verband van waarde kunt zijn.

Wat neem je mee?

  • Een afgeronde relevante opleiding en academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur bedrijfseconomie of accountancy;
  • Ruime ervaring met gemeentelijke bedrijfsvoeringsprocessen;
  • Je beschikt over managementvaardigheden (plannen, organiseren, coördineren) voor functioneel leidinggeven en als sparringpartner voor de teamleden;
  • Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden;
  • Je herkent je in de genoemde kernwaarden;
  • Je beschikt over excellente communicatieve vaardigheden voor het ontwikkelen, formuleren, presenteren en beargumenteren van onder andere beleids- en besturingsadviezen op directie- en bestuursniveau;
  • Brede kennis van diverse beleidsterreinen;
  • Strategisch inzicht en ervaring met risicomanagement;
  • Politiek-bestuurlijk sensitief.

Persoonskenmerken: helder en transparant, gericht op het leveren van toegevoegde waarde, aantoonbaar initiatiefrijk en ondernemend, creatief, coachend en uitnodigen tot ontwikkelen, analytisch en pragmatisch, professioneel autonoom, constructief, communicatief, hands on, vertrouwen uitstralen en met gezag kunnen handelen.

Wat biedt de Gemeente Veenendaal?
De functie van concerncontroller in Veenendaal biedt je een interessante uitdaging als je graag voorop loopt bij nieuwe ontwikkelingen. Een fantastische uitdaging voor iemand die concerncontrol in een vernieuwende omgeving vernieuwend betekenis wil geven. De gemeente Veenendaal biedt een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast dienstverband. De functie is gewaardeerd in schaal 14 en dit betekent een salaris van maximaal € 6.856,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast heb je de beschikking over een Individueel Keuze Budget (IKB), dat circa 17% van het bruto salaris bedraagt. Het IKB is een bundeling van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. Je kunt het IKB vrij inzetten voor het kopen van extra verlof, extra inkomen door uitbetaling, etc. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

De procedure
De gemeente Veenendaal wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kun je tot en met uiterlijk zaterdag 25 januari sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503.

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij de gemeente Veenendaal vinden plaats op maandag 10 februari en een eventueel vervolggesprek op woensdag 12 februari 2020. Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. Bij in dienst treding is een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vereist.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...


Overige vacatures van Gemeente Veenendaal