Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
HBO
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Zuidwolde, Nederland
Organisatie:
Gemeente De Wolden
Dienstverband:
Fulltime

Burgemeester


Openstelling burgemeestersvacature De Wolden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van

burgemeester m/v

in de gemeente De Wolden (circa 24.400 inwoners), vacant sinds 1 juni 2021.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 8.620,48 bruto per maand.

Alle informatie over de vacature en de profielschets is te vinden via het internet: http://www.provincie.drenthe.nl/burgemeestersvacatures

Met vragen kan contact worden opgenomen met het Kabinet van de commissaris van de Koning via e-mail: burgemeesterszaken@drenthe.nl

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinetschef” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.

Sollicitaties moeten vóór 28 juni 2021 ontvangen zijn door de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe.

Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeesterszaken@drenthe.nl

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...