Vakgebied:
Digitaal
Financiën
Opleiding:
HBO
WO
Branche:
Omgevingsdienst
Functie:
ICT en Automatisering
Financiën en economie
Plaats:
Grou
Organisatie:
Publiek Netwerk namens de FUMO
Dienstverband:
Fulltime

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering


Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Ben jij een strategisch sterke en veranderingsgerichte manager Bedrijfsvoering? Ben jij een coachend leider en breng jij de bedrijfsondersteuning graag op een hoger plan? Solliciteer dan op deze uitdagende functie.

De FUMO
De FUMO is de omgevingsdienst van Fryslân. Vanuit het kantoor in Grou werken 185 enthousiaste professionals dagelijks met ambitie en bevlogenheid voor de 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Wij leveren een bijdrage aan een veilige en schone leefomgeving in Fryslân. We beschermen en bewaken onze leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties. Daarbij zoeken we continu naar de balans tussen milieu en economie.

De FUMO verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken op het gebied van milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Daarnaast verleent de FUMO specialistisch advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, geur, lucht, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.

De organisatie
De FUMO werkt aan haar ambitie om verder te groeien naar een professionele en hoogwaardige omgevingsdienst die gericht in verbinding staat met haar deelnemers. Recent heeft de organisatie een hernieuwde strategische koers geformuleerd. Het gaat daarbij om de strategische keuze een waardevolle, duurzame relatie met onze deelnemers aan te gaan (customer intimacy). Om deze strategie waar te kunnen maken is besloten tot een aantal organisatieaanpassingen, namelijk

 • het verstevigen van het strategisch management,
 • het samenvoegen van de afdelingen Toetsing & Vergunningverlening en Specialistisch Advies,
 • de introductie van de functie van teamleider,
 • de invoering van accountteams en
 • het versterken van de afdeling Bedrijfsvoering.

De nieuwe organisatie van de FUMO bestaat uit drie afdelingen:

 1. Vergunningverlening en Specialistisch Advies
 2. Toezicht en Handhaving
 3. Bedrijfsvoering.

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit 28 medewerkers (22 fte) verdeeld over de disciplines: P&O, Finance & Control, I&A en Archief, Facilitaire Zaken, Secretariaat & Frontoffice, Communicatie en Beleidsondersteuning & Advies. Een aantal van deze disciplines werkt met een grote mate van zelforganisatie.

Wat ga je doen?
Je bent een wezenlijke schakel in de organisatieontwikkeling en in een nieuw samengesteld MT. Samen met de directeur en collega-afdelingshoofden bouw je aan een professionele en slagvaardige organisatie waarin de relatie met de deelnemers, daadkracht, werkplezier, kwaliteit van diensten en producten en integraliteit centraal staan. Je geeft op integrale wijze leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering, die de twee primaire afdelingen faciliteert. Je bent resultaatverantwoordelijk voor de productie, kwaliteit, bezetting en financiën binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Je geeft leiding aan 28 medewerkers en geeft strategisch invulling aan de hernieuwde koers en organisatiebrede ontwikkeling. Je stuurt op voortgang en coacht op structurering, prioritering en inhoudelijke samenhang. Ook coach je de medewerkers in het businesspartnerschap richting de lijnafdelingen.

Op dit moment liggen binnen Bedrijfsvoering de grootste ontwikkelopgaven op ICT en P&O. Bij ICT is de opgave de FUMO door te ontwikkelen naar een informatiedienst. Denk daarbij aan het digitaal stelsel vanuit de nieuwe omgevingswet, databeleid, datawarehousing, de informatiearchitectuur, het document managementsysteem en het zaaksysteem.

Bij P&O gaat het om het verstevigen van de basis nu de FUMO sinds kort P&O advies in de eigen formatie heeft. Voor 2020/2021 ligt daar de prioriteit op een nieuw HR21-proof functiegebouw, duidelijkheid in rollen en bevoegdheden, competentiemanagement, opleidingen (omgevingswet) en de risico-inventarisatie en -evaluatie. Voor 2021-2023 staat onder meer verstevigen van werkgeverschap, strategische personeelsplanning, herijking ARBO-beleid en optimaliseren van managementinformatie op de agenda.

Wat neem je mee?
Je bent een ervaren manager bedrijfsvoering met meer dan gemiddelde affiniteit met P&O en ICT. Je bent strategisch sterk, een echte peoplemanager en duidelijk in je aansturing. Je krijgt energie van het begeleiden van organisatieontwikkelingstrajecten en weet jouw medewerkers in hun taakuitoefening en businesspartnerschap op een hoger plan te krijgen. Je kunt goed prioriteren en structureren. Je bent behendig in een context met verschillende belangen en weet de bedrijfsondersteuning effectief op de in- en externe vraag te organiseren.

Wat bieden we jou?

 • Een uitdagende en dynamische managementfunctie waarin je samen gaat bouwen
 • Een nuchter, informeel, enthousiast en compact overheidsbedrijf waar je door de korte lijnen daadwerkelijk een verschil kunt maken
 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.302,- (schaal 13) bij een 36-urige werkweek
 • Bovenop je salaris een vrij besteedbaar individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Te besteden aan onder andere extra verlof of salaris
 • Flexibele werktijden en thuiswerken

Meer weten?
Publiek Netwerk ondersteunt het werving- en selectieproces. Wil je meer weten? Bel of mail Marjan de Wit van Publiek Netwerk via 06 47695907 of marjandewit@publieknetwerk.nl

Ben je enthousiast?
Solliciteer dan via onderstaande sollicitatiebutton. De in- en externe werving en selectie van deze vacature verlopen gelijktijdig. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteren op deze functie