Advertentie
sociaal / Nieuws

Wmo-vervoer draagt bij aan zelfredzaamheid

Doelgroepenvervoer draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van gebruikers met een mobiliteitsbeperking. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de vandaag verschenen verkennende studie 'De reizigers in het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer in Nederland.'

01 juli 2019
valys.1.jpg

Doelgroepenvervoer draagt wezenlijk bij aan de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van gebruikers met een mobiliteitsbeperking. Als de mogelijkheid er niet was om van Wmo-vervoer en/of Valys gebruik te kunnen maken, zou een meerderheid van de huidige gebruikers (52 procent) thuisblijven.

Persoonlijke begeleiding

Slechts een gering aantal mensen kan van het doelgroepenvervoer overstappen naar het openbaar vervoer. Niet alleen omdat het aanbod ontoereikend is, maar ook omdat de gebruiker van de speciale vervoersdiensten simpelweg niet of moeilijk zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de vandaag verschenen verkennende studie De reizigers in het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer in Nederland. ‘We zien bijvoorbeeld dat juist die ritten met een ov-alternatief op papier, bovengemiddeld vaak gereserveerd zijn voor mensen met een rolstoel, met een rollator of met persoonlijke begeleiding’, aldus het KiM.

 

Scheve gebruiksfrequentie

Zo’n 650.000 mensen hebben een indicatie (‘een pasje’) voor het gebruik van het collectieve Wmo-vervoer, bedoeld voor vervoer in de regio. Tot de bovenregionale collectieve vervoersvoorziening, Valys, hebben 390.000 mensen toegang. Vrijwel altijd heeft deze laatste groep een indicatie voor Wmo-vervoer. Tussen de 340.000-380.000 mensen maken minstens een keer per jaar gebruik van het Wmo-vervoer en 172.000 mensen van Valys, zo blijkt uit de studie. ‘De gebruiksfrequentie van de speciale vervoersdiensten is scheef verdeeld over de pashouders’, constateert het KiM. Twintig procent van de pashouders tekenen voor 80 procent van de gemaakte Wmo-ritten.

 

Stedelijk gebied

De gemiddelde leeftijd van de gebruikers van het Wmo-vervoer en Valys ligt op 71 jaar. ‘Een kleine groep jongere gebruikers trekt dit gemiddelde aanzienlijk naar beneden’, aldus het KiM in zijn studie. Het gros van de gebruikers is 75 jaar en ouder. Gebruikers wonen bovengemiddeld vaak in stedelijk gebied. Vrouwen domineren in de taxiritjes, ook als rekening wordt gehouden met het hoge aandeel vrouwen op hoge leeftijd. De gebruikers hebben door de bank genomen een lager inkomen en een lager opleidingsniveau dan Nederlanders van 18 jaar of ouder.  

 

Sociale contacten

Bezoek aan familie, vrienden of kennissen zijn de belangrijkste reden om van het Wmo-vervoer of Valys gebruik te maken. De tevredenheid over de vervoersdienst is over het algemeen groot. Over reistijd en betrouwbaarheid zijn de gebruikers het meest kritisch.     

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie