sociaal / Partnerbijdrage

De 6 onmisbare eigenschappen van elke Wmo-consulent

De 6 onmisbare eigenschappen van elke Wmo-consulent. De functie omvat veel verantwoordelijkheden

Wmo.jpg

Dat de Wmo-consulent een uitgebreide en complexe rol heeft, is na de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) duidelijk geworden. De functie omvat veel verantwoordelijkheden, zoals het werken en communiceren met verschillende doelgroepen en het nemen van verantwoorde besluiten. We nemen u mee in de zes eigenschappen die een Wmo-consulent nodig heeft om deze rol goed te kunnen uitvoeren.

1. Inleven in de ander

Elke aanvraag gaat over een persoonlijke situatie. Als Wmo-consulent leert u aan de hand van een gesprek de situatie van de aanvrager kennen en begrijpen. Men krijgt een goed beeld van de situatie door:

  • Goed te luisteren;
  • De juiste vragen te stellen;
  • Waar nodig door te vragen.


2. Medische kennis: (on)mogelijkheden kennen

Als Wmo-consulent krijgt u te maken met mensen in de meest uiteenlopende situaties: van een lichamelijke beperking tot een psychosociale stoornis. Omdat u als Wmo-consulent de vraag over zelfredzaamheid beantwoordt voor elke aanvraag, heeft u brede medische kennis nodig om te weten welke mogelijkheden het best passen bij de aanvrager.


3. Inschattingsvermogen om tot een passend besluit te komen

Als Wmo-consulent moet u sterk in uw schoenen staan. Wat de aanvragers vertellen over hun situatie is persoonlijk en meestal subjectief. Ze hebben vaak zelf een goed beeld van wat ze denken nodig te hebben. Als Wmo-consulent is het van belang dat u een eigen beeld vormt, zonder te veel gestuurd te worden door de persoonlijke verhalen. Op deze manier komt u tot een passend besluit, zodat iedereen de zorg krijgt waar hij recht op heeft.


4. Juridische kennis

Het besluit over de aanvraag is een combinatie tussen de persoonlijke situatie en de wettelijke regels. Natuurlijk kunt u als Wmo-consulent altijd advies vragen, maar uw werk wordt wel makkelijker wanneer u zelf ook de regels en wetten rondom de Wmo kent.


5. Creatief en oplossingsgericht

Naast de aanvrager, heeft u ook te maken met de gemeente en hun budgetten. Kunt u met de gegevens van alle betrokken partijen tot een oplossing komen die voor iedereen passend is? Het is aan u als Wmo-consulent om ook buiten de kaders te denken om tot een goede en soms creatieve oplossing te komen. Het gaat er niet meer alleen om, om te bepalen wat iemand nodig heeft. Kijk vooral hoe iemand weer (zelfstandig) kan deelnemen aan de samenleving.


6. Sterke communicatieve vaardigheden

U vertegenwoordigt en werkt samen met meerdere partijen, zoals de aanvragers, beleidsmedewerkers en zorgverzekeraars. Dit betekent dat u op verschillende niveaus communiceert. Het is van belang om iedereen te begrijpen en ervoor te zorgen dat boodschappen helder overkomen bij elke betrokkene. Daarbij kunt u ook te maken krijgen met mondige burgers, die soms al een vermoeiend traject achter de rug hebben. Of kan het voorkomen dat u te maken krijgt met aanvragers die zich soms laten leiden door emoties als boosheid, verdriet of onbegrip. Een middenweg vinden waarbij de situatie niet escaleert is een moeilijk, maar belangrijk onderdeel van uw functie. Dit vergt flexibiliteit in uw houding en sterke communicatieve vaardigheden.
En, bent u geschikt als Wmo-consulent?
Bovengenoemde zes vaardigheden zijn onmisbaar voor een goede Wmo-consulent. En ondanks het feit dat de combinatie tussen de hoeveelheid kennis in combinatie met de gevoelsmatige kant het er niet makkelijker op maakt, is juist deze combinatie noodzakelijk om tot passende besluiten te komen.
 
Bent u benieuwd hoe u kunt blijven leren en hoe u zich kunt blijven ontwikkelen binnen uw rol als Wmo-consulent? De trainingen van Bestuursacademie Nederland bieden u de kennis en vaardigheden die u gaan helpen om de beste invulling te geven aan uw functie.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.S. van der Zee / gepensioneerd wijkverpleegkundige/therapeut/pedagoog
Niet al te 'slim' artikel. Dit: spant de kroon:

"(...) 3. Inschattingsvermogen om tot een passend besluit te komenAls Wmo-consulent moet u sterk in uw schoenen staan. Wat de aanvragers vertellen over hun situatie is persoonlijk en meestal subjectief. Ze hebben vaak zelf een goed beeld van wat ze denken nodig te hebben. Als Wmo-consulent is het van belang dat u een eigen beeld vormt, zonder te veel gestuurd te worden door de persoonlijke verhalen. Op deze manier komt u tot een passend besluit, zodat iedereen de zorg krijgt waar hij recht op heeft. (...)"

Ja, Als iemand over zichzelf verteld is dat verhaal het verhaal van die persoon, door die persoon. Dat wil niet zeggen dat het verhaal daarmee per definitie onbetrouwbaar is, van weinig waarde. Wat iemand verteld gaat meestal ook over FEITEN, die simpel controleerbaar zijn. Feiten die de verhalende persoon beleeft in de context van zijn of haar bestaan. Dat is uiterst relevant voor de beoordeling van wat iemand nodig heeft. "Ze" weten vaak donders goed wat "ze" nodig hebben, beter dan de figuur in ieder geval die dit stukje schreef. Dat wil niet zeggen dat het ook haalbaar is en/of betaalbaar. Maar dat is een andere discussie, dat is de discussie die gevoerd zou moeten worden......... Luister naar het verhaal en wat iemand wenst en praat dan wat er vanuit WMO mogelijk is en betaalbaar. Dat wil helemaal niet zeggen dat de aanvrager fout zit, 'subjectief of persoonlijk' is en dus niet serieus genomen moet worden en dat de WMO-consulent/participatieadviseurt 'het' weet. Veel hoogopgeleiden met weinig geld - ook die zijn er - weten en objectief en subjectief veel en zijn zeer wel, met enige informatie - in staat tot zich een beeld te vormen wat mogelijk is bij hun vragen. Enige bescheidenheid zou de WMO-consulent niet misstaan. Niet iedereen is een verstandelijk gehandicapte, laagopgeleide of dementerende hulpvrager. Geef ook informatie, zoals ook ziekenhuizen informatiebalies hebben met brochures en personen die aangeven wat de mogelijkheden zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.