Advertentie
sociaal / Column

Windhappende wanbetalers?

Of de wet moet worden aangepast of het geheugen van gemeenten en waterschappen moet worden opgefrist. Je kunt immers niet van de lucht leven.

17 mei 2013

Het is de belastingdienst al jaren een doorn in het oog, mensen die wel kunnen betalen, maar niet willen betalen. Speciaal voor deze groep gelden strenge regels. Gemeenten en waterschappen blijken deze regels echter ruim toe te passen, waardoor 'niet-kunners' de klos zijn.

Niet-willers

Ze bestaan. Mensen die het geld wel hebben, maar niet willen betalen. Ze hebben hun zaakjes zodanig geregeld dat de fiscus niet bij hun geld kan komen. Of zoals toenmalig staatssecretaris De Jager het in 2007 omschreef: “Er staan auto’s op hun naam die wij nooit kunnen vinden. Zij wonen in enorme huizen die niet op hun naam staan en waarop dus geen beslag kan worden gelegd. Het is net alsof zij van de wind leven en daarom noemen wij hen ook wel windhappers. Er staan foto’s op het nachtkastje waarop zij op een grote zeilboot zijn afgebeeld en wij weten dat zij in grote auto’s rijden, maar iedere keer als de Belastingdienst komt controleren, is er niets.”

Harde aanpak
Vrijwel iedereen zal het hier mee eens zijn. Deze groep moet hard worden aangepakt. Belastinggeld is van ons allemaal en in tijden van recessie hebben we dat hard nodig.
En zo geschiedde. Speciaal voor deze notoire wanbetalers geldt al sinds 2008 bij de inning van belastingschulden een lagere beslagvrije voet. Normaal gesproken is bij loonbeslag 90% van de bijstandsnorm vrijgesteld van beslag. Voor deze groep geldt dat er 10% extra geïnd mag worden. In feite komt dit neer op een beslagvrije voet van 81% van de bijstandsnorm. Dat is eigenlijk onvoldoende om van te leven. Maar geen nood. “Materieel komen zij niet onder de 90%-grens vanwege andere inkomens die niet bij de fiscus bekend zijn”, zo verzekerde de staatssecretaris.

Niet-kunners
Inmiddels zijn we een paar jaar verder en lijkt de bedoeling van de wetgever uit het oog verloren. Gemeenten en waterschappen passen de lagere beslagvrije voet ook toe bij mensen met problematische schulden die geen verborgen inkomsten hebben, laat staan een zeilschip. Dit met grote gevolgen. De beslagvrije voet is immers het absolute minimum die je echt nodig hebt om de vaste lasten en de noodzakelijke boodschappen te voldoen. Je kunt dan niet 10% extra missen.
In feite wordt de verkeerde groep aangepakt. De oorzaak hiervan is terug te voeren op een te ruime definitie in de wet en een slecht geheugen.

Letter of geest
In de wet staat de notoire wanbetaler gedefinieerd als, degene die:

  • meer dan één aanslag niet heeft betaald;
  • de laatste betalingstermijn minimaal twee maanden is overschreden, en;
  • niet in aanmerking kan komen voor uitstel of kwijtschelding.

Op basis van deze definitie kun je al snel een notoire wanbetaler zijn, bijvoorbeeld in een situatie bij een hoger inkomen waar beslag op is gelegd. Je kunt dan de aanslagen niet betalen. Bovendien kom je dan niet in aanmerking voor kwijtschelding of uitstel.
Maar geen nood zou je denken. De staatssecretaris heeft immers aangegeven dat de regeling niet toegepast zal worden in het massale invorderingsproces. Van geval tot geval zal worden beoordeeld of er sprake is van een notoire wanbetaler. Bovendien hebben Kamerleden tijdens de parlementaire behandeling vanwege zorgen over het ingrijpende karakter van de regeling veel vragen gesteld. Dit heeft er toe geleid dat uit wel 14 passages uit de parlementaire behandeling blijkt dat het echt bedoeld is voor de niet-willers en niet voor de niet-kunners .

Geheugen opfrissen of wet aanpassen
Een te lage beslagvrije voet hanteren bij mensen die niet kunnen betalen heeft grote gevolgen. Vaste lasten kunnen niet meer worden betaald. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) pleit er voor dat dit probleem linksom of rechtsom wordt verholpen. Of de wet moet worden aangepast of het geheugen van gemeenten en waterschappen moet worden opgefrist. Je kunt immers niet van de wind leven.

André Moerman

Meer informatie:
- Brief LOSR lagere beslagvrije voet notoire wanbetalers
- Achtergrondinfo lagere beslagvrije voet notoire wanbetalers


Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JHAGM Sneuf vanm Toetellaere / Herder BD
En dus gaat nu de bijdrage in levensonderhoud voor halfwezen ingevolge de Algemeen Nabestaanden Wet gewoon GESCHRAPT worden. Twee kleien kinderen, een trikest sterfgeval op jonge leeftijd en de weduwe wordt gepakt. Jaja, ik weet het: HAAR uitkering gaat van 70% van het MINIMUMLOON naar 90% van het minimumloon. En die twee kleienen NIKS meer. Maandschade op een bruto inkomen van € 1200,= dus € 266 netto naast alle kosten verhogingen....Goed en Sociaal? Neen linls liberaal en terrorisme van het Kapitalistische Denken. Al wat gehoord van Kamerleden met een principe? Welnee, gejank van de Kamervoorzitter kost teveel tijd en Weekers matst zijn Maffiagelijkende vriendjes nog wel een keer...of Greenpeace door Diederikje....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
André Moerman / manager sociaal raadslieden
Sadet Karabulut heeft n.a.v. de brief van de LOSR de volgende kamervragen gesteld:1. Wat is uw reactie op de brief van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) over het toepassen van een te lage beslagvrije voet door gemeenten en waterschappen voor personen die wel willen maar niet kunnen betalen?2. Kunt u aangeven hoeveel personen in 2012 zijn aangemerkt als notoire wanbetaler en daardoor te maken hadden met een beslagvrije voet van 81%? Kunt u dit ook aangeven voor 2011 en 2010?3. Deelt u de mening van de LOSR dat de in de wet als notoire wanbetaler aangeduide personen mensen zijn die wel kunnen maar niet willen betalen en dus geen personen zijn die wel willen maar niet kunnen betalen? Zo nee, waarom niet?4. Bent u van mening dat het wenselijk is dat deze groep personen van slechts 81% van het sociaal minimum rond moet komen? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot uw wens om mensen uit de schulden te helpen? Zo nee, bent u bereid te bevorderen dat de wet op dit onderdeel wordt aangepast zodat voor deze gevallen ook de beslagvrije voet van 90% geldt?5. Ziet u mogelijkheden om de definitie van notoire wanbetaler aan te scherpen, zoals voorgesteld door de LOSR, zodat mensen die wel willen maar niet kunnen betalen niet de dupe zijn van de te lage beslagvrije voet? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?6. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het algemeen overleg van 13 juni 2013 over

armoede- en schuldenbeleid?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
André Moerman / Auteur
N.a.v. de brief van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden zijn Kamervragen gesteld. Lees hier de vragen en antwoorden:

http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttne …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
A. Wassenburg
Inderdaad, hier word je oneindig moe(deloos) van. Niet de echte windhappers worden aangepakt maar de mensen met lage inkomens die bezwijken onder hun schuldenlast. Die moeten kennelijk echt van de wind gaan leven. De meesten van hen kunnen van dat beetje geld feitelijk nauwelijks nog hun huur of zorgkosten (eigen risico plus alles wat niet in de basisverzekering zit) betalen, laat staan alle onzinbelastingen die de laatste honderd jaar door allerlei instanties mogen worden geheven: provincie, gemeente, weaterschap en niet te vergeten de eindeloze reeks accijnsen plus de onlangs nog verhoogde BTW op energie, huur, diensten en andere onmisbare zaken (terwijl dure restaurants gewoon onder het 6% tarief blijven vallen). Al deze zaken drukken onevenredig zwaar op de lagere inkomens waarbij ik zo vrij ben iedereen te tellen die modaal of minder aan inkomen heeft. De echte windhappers, zij die hun geld hebben veiliggesteld, dure (belastingontduikings)adviseurs kunnen betalen en hun belasing metterdaad ontduiken blijven de dans ontspringen. Ondanks alle waarschuwingen van FNV, de pers, de rapportages van de Rekenkamer zal de echte windhapperij met bijbehorende belastingontduiking gewoon doorgaan. Wie deze gemiste belastingen mogen ophoesten is wel duidelijk! Waarom wordt de belastingdienst niet gewoon opgetuigd met extra handhavers om deze zooi aan te kunnen pakken? Ja, waarom.... Ik concludeer dat met het aanblijven van Weekers de grootschalige belastingontduiking feitelijk gewoon wordt toegestaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie