Advertentie
sociaal / Nieuws

Wijkteams bereiken nog te weinig zorgmijders

Ook aan het organiseren van zogeheten nuldelijnszorg als informele netwerken en buurthulp komen veel wijkteams niet toe (43 procent), blijkt uit een peiling van Movisie.

15 februari 2016

Bijna de helft van de wijkteams die in Nederland actief zijn, komen onvoldoende toe aan ‘outreachend werken’. Uit een peiling van Movisie onder 234 gemeenten blijkt dat 46% van de wijkteams vinden dat ze zorgmijders onvoldoende bereiken.

Preventie en vroegsignalering
Ook aan het organiseren van zogeheten nuldelijnszorg als informele netwerken en buurthulp komen veel wijkteams niet toe (43 procent). Ook is er lang niet altijd genoeg ruimte om aan preventie en vroegsignalering (38 procent) en het ondersteunen en faciliteren van collectieve voorzieningen in de wijk (38 procent) te doen. Uit het rapport 'Sociale (wijk)teams in beeld' dat in maart verschijnt, blijkt dat 42% van de gemeenten een breed integraal wijkteam heeft voor alle bewoners en voor alle hulpvragen. ‘Dat kan zorgen voor een enorme caseload voor het team. En is wellicht een verklaring waarom bijna de helft van de gemeenten aangeeft dat het team onvoldoende toekomt aan outreachend werken en het organiseren van de nuldelijnszorg,’ aldus onderzoeker Silke van Arum.


Meer wijkteams
Het aantal wijkteams groeit nog steeds. Dat komt zowel doordat meer kleine gemeenten met een wijkteam zijn gaan werken als ook doordat het aantal wijkteams dat actief is in middelgrote gemeenten toeneemt. In 2014 had 66 procent van de kleinere gemeenten een wijkteam, in 2015 steeg dat percentage naar 86. In de G32 gemeenten steeg het aantal wijkteams dat actief is gemiddeld van 5 naar 8. Het grootste deel van de gemeenten heeft tussen de 1 en 3 wijkteams.

Nieuwe manier
Het belangrijkste doel van de wijkteams is het voorkomen of uitstellen van een beroep op zwaardere zorg. Momenteel heeft 74% van de gemeenten professionals met een specialisme in dienst die naar buiten toe als generalist optreden. Het idee hierachter is dat wijkteams zoveel mogelijk zelf hulp- en ondersteuningsvragen oppakken en wordt dure tweedelijnszorg voorkomen of uitgesteld. Deze generalistische manier van werken is voor veel professionals nieuw waardoor er vaak vragen komen bij Movisie over het voeren van een keukentafelgesprek of het met elkaar bespreken van een casus.

Geen ondersteuning
Ondanks de grote hoeveelheid nieuwe taken en het achterblijven van outreachtend werken en vroegsignalering, is er bij gemeenten weinig behoefte aan extra ondersteuning. Driekwart van de gemeenten heeft daar geen behoefte aan. Van de 23 procent die wel ondersteuning wil, heeft de helft behoefte aan manieren om het effect van hun werk te meten, monitoren of registreren. Een derde van hen wil ondersteuning bij het betrekken van bewoners, cliënten en klanten.

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Annegreet Groeneveld / Voorzitter bemoeizorg netwerk
Een bemoeizorger heeft faciliteiten die een wijkwerker niet altijd heeft en ook competenties die niet iedere wijkwerker heeft. Het is een vak apart. Het begint met onderkennen met wie je je moet bemoeien, wie het echt nodig heeft, en wie niet. En dit houdt in dat je je eigen normen en waarden niét als basis neemt. Je bemoeit je alleen met iemand waarvan je weet dat niet bemoeien leidt tot schade op verschillende gebieden, bij de persoon zelf of bij zijn of haar omgeving. Daarnaast heb je veel geduld dus tijd nodig, én je durft door te pakken als het nodig is. De samenwerking met de wijkteams is steeds meer in ontwikkeling, en dat is een goede zaak. Bemoeizorg is altijd outreachend, outreachend is lang niet altijd bemoeizorg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan Lens
Durven door te pakken ?

Stalking is ziek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jack
Ze werken te veel outreachend,ze hebben te veel personeel in een team en ze zien in iedere burger een zorgmijder.

Movisie doet zelf een onderzoek onder de wijkteams dus het is voor de hand liggend dat deze uitkomst voor hun geweldig is.

Wat vindt de burger ?

Hier moet de overheid eens onderzoek verrichten die uitslag zou ik graag willen zien.

.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jurgen Malestein
Er zitten steeds mooiere jonge meiden in de oggz /bemoeizorg en dat zijn echt geen zorgmijders die gevaarlijk zijn voor zichzelf of de de omgeving.

In de bemoeizorg spoort het niet.

Je kunt iedereen in de openbare ggz krijgen dan kun je doen wat je wilt toch en sta je sterk hoe iemand zich ook verweert ? Een persoon in de oggz heeft geen rechten meer de bemoeizorg heeft alle rechten zo werkt het toch ? Zo'n mooi meisje wordt bespot door de hele omgeving.De waarheid graag al kan deze het daglicht niet verdragen

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits Vester
Ik kan dit beeld ook niet plaatsen.

Ze werken altijd in groepen personeel is er dus sowieso genoeg..

Sinds de decentralisate in vrijheid mag werken zien ze iedere burger niet voor normaal aan ze signaleren overal wat.

Ik vind het te ver gaan.

Sinds de komst van die teams is het er niet leuker op geworden het verpest de sfeer en je kunt ze niet vertrouwen.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J de Vries / mederwerker
Laten we eerst bij een zorgmijder zo als ik na gaan waarom dat zo is.wat denk men van de kosten en eigenbijdrage die voor mij te veel is.ik zal het uit leggen.mijn partner heeft veel zorg nodig en dat kost veel geld.eigenbijdragen medicijnen die je moet betalen.en als iemand met een arbeidsbeperking de zorg moet mijden van wegen de kosten is dat triest.
Een Euro kan je maar een keer uitgeven.dus geen Vacantie of andere uitgaven zo is het leven van een zorgmijder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
Wekelijks staat er bij wel iemand aan de deur die iets kwijt wil. Wijkteams kunnen dat ook doen, huis aan huis aan (laten) bellen en actief de boodschap verspreiden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel van Klaveren
Wijkteam = bemoeizorg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Richard Bruins
Het wijkteam personeel moet op zijn minst gehalveerd worden en zich bezig houden met hulpvragen niet bij iedereen gaan zeuren.Bah.

De bemoeizorg/stalking loopt erg uit de hand omdat in de bemoeizorg alles mag zonder regels dit kan nooit goed zijn.

Ook Movisie moet een stapje terug doen aan personeel het is helemaal niet nodig al beweren ze zelf van wel wij redden ons prima.

Wat moeten we er allemaal mee met dat sociale gezeur ?

Echte medische hulp daar moet het geld naar toe geef het maar aan degenen die de zorg niet kunnen betalen. Kom op overheid maak ons blij en laat ons vrij..

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henri
Hebben gemeenten tussen de 1 en 3 wijkteams per gemeente ?

Waar zijn die voor nodig dan ?

Ze lopen hier dagelijks gewoon lekker gezellig in groepen door de straten te babbelen en te verbinden en te roddelen over privezaken van iemand die wij niet eens horen te weten.

En maar standvastig tot vervelends toe contact zoeken en met ons aanpappen laat ons met rust en in vrijheid leven !

Wat hebben we hier aan ?

Te weinig outreachend ? met de mogelijkheid om straksiedere burger als zorgmijder aan te melden ?

Want wat de 'professional' ziet is natuurlijk altijd waar deze heeft altijd gelijk.

Het is echt beter dat ze minder macht en vrijheid krijgen.

Deze sociale onzin kost echt te veel geld.

Wie heeft er ooit verzonnen dat dit nodig was ? het zal Movisie wel weer zijn.

Aan de burgers is nooit iets gevraagd er had best een landelijke enquete mogen zijn.

En daarbij deze wijkteams pakken alles heel groots en overdreven aan waarbij de burgers kansloos is en zijn rechten worden ontnomen het kan nooit eens een keer simpel bij ze.Ze gaan meteen machtig netwerken.

Overal zien ze problemen zo niet dan blijven ze aan de gang net zo lang tot die er wel zijn.

Als je iemand lang genoeg lastig valt dan komen die van zelf.Dit geld moet naar de medische zorg.Stalking door meerderen hoort niet betaald te worden en als beroep te worden gezien..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Freddy Barends
Ik zou graag in de ziel van de personen die in de bemoeizorg werkzaam zijn willen kijken.

Wat beweegt jullie om zo hard,oneerlijk en medogenloos te zijn ? Om zo samen te werken ?Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Markus / ambtenaar
Als het wijkteam,de ggz,buren of vrijwilligers iemand iets willen aandoen kunnen ze niemand meer om hulp vragen zo staan we er voor in dit land. Het wordt altijd een onterechte geestelijke diagnose al is iemand gezond en zelfredzaam .Ze kunnen de burger maken en breken. Als de bemoeizorgers of anderen die meedoen een leuke vrouw of kind zien dan kunnen ze die krijgen zo eenvoudig is het nu.Melden en lastig vallen.Zonder mandaat is alles mogelijk.Vrouwen die in de bemoeizorg werken en die niet goed in hun vel zitten kunnen zich afreageren op vrouwen die wel gelukkig zijn.Het is gewoon pesten in deze alleskunnende bemoeizorg baan.Net als vroeger op school maar nu als goed betaald professional.De bemoeizorger kan al zijn fantasie loslaten in deze heerlijke hobby en acteren en liegen zoveel als ze willen zoals ze geleerd hebben in de opleiding.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marco Brinks
Waar is onze verantwoordelijke kabinet ?

De teams en de gemeenten willen het niet zien wat er is en willen het in de prullenbak gooien.

Dit kan echt niet !

Ze mogen doorgaan tot iemand dood is.

Deze manieren die leuk en wettelijk legaal zijn geworden mogen niet normaal gevonden worden.

Die teams en de rest klagen echt niet over hun privileges maar komen met de meest positieve leugen verhalen over hun geweldige prestaties aanzetten en het kabinet gelooft het weer. Wie gelooft dat nou dat onze maatschappij en de burgerkracht zo waardeloos is geworden in deze korte decentralisatie tijd ? We waren allemaal veel gelukkiger en gezonder en er waren veel minder zelfmoorden voordat deze teams er waren en zonder regels mochten werken. De vrijheid van de burger is duur verkocht en geschonken aan de teams.

Dit geldt voor de hele Nederlandse bevolking niet alleen de kwetsbaren.Die teams komen overal mee weg.Als de burger zichzelf verdedigt en voor zichzelf moet opkomen dan komen ze meteen in actie om deze aan te pakken en nog dieper te kleineren.

En ze mogen hier nog jaren mee door blijven gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
In de instellingen worden er door de vrijheid ook steeds vaker kinderen sexueel misbruikt en slechter verzorgt, bejegend, door schelden of slaan het gaat niet alleen om de wijken.Alles kan anno 2016.Kinderen worden massaal uit huis geplaatst.Er worden geen hoge eisen gesteld aan het personeel.Het plaatje dat naar voren wordt geschoven is er niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Groningen
Beleidsvrijheid is er zeker sociale werkers mogen brutaal zijn en gaan zo met hun hele lijf tegen je aangedrukt staan ze doen net of je met ze getrouwd bent en ze komen langs op de meest gekke tijden ook gewoon via de achterdeur.Ze vinden altijd wel iemand die ze eenzaam vinden toch ? Ik vind het walgelijk vies en smerig als je ze wegdrukt dan zeggen ze ik laat me door jou toch niet wegdrukken ik ben van het wijkteam.Klagen helpt niet terwijl het mijn lichaam is.

Ook vreemden,vrijwilligers en sommige buurjongens en vrouwen doen het die mijn foto hebben.En ze weten waar ik woon.Dat heet beleidsvrijheid.Ik walg er zo van dit is gewoon niet uit te leggen zo vies.Ze zijn het volgens mij gewoon gewend.Klagen bij de gemeente ? Dan ben je op zijn minst paranoide . Beleidsvrijheid was echt een briljant idee van de overheid velen hebben ze er een groot plezier mee gedaan en hoeveel verder mogen ze nog gaan ?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie