Advertentie
sociaal / Nieuws

Wethouders: vergeet bestaanszekerheid niet

‘Niet met een half procentje, maar zodanig dat het verschil in de levens van mensen maakt’, aldus de wethouders. Nederland kent zo’n 220 duizend werkende armen, brengen ze in herinnering.

06 oktober 2021
Groot-Wassink---Heijkoop.jpg

Terwijl in de gesprekken rond de nieuwe kabinetsformatie ruimschoots aandacht gaat naar de woningmarkt en de klimaatcrisis, dreigt een derde vraagstuk onderbelicht te blijven. De tanende bestaanszekerheid van steeds grotere groepen mensen vraagt op korte termijn om fundamentele ingrepen, schrijven wethouders Rutger Groot Wassink (Amsterdam) en Peter Heijkoop (Dordrecht) in een brief aan de formerende partijen. 

Angstvallig stil
De wethouders stelden eerder dit jaar al een Deltaplan Bestaanszekerheid op waarin ze signaleerden dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. De inkomenspositie van zowel werkenden als bijstandsgerechtigden staat onder druk, schreven Groot Wassink (GroenLinks) en Heijkoop (CDA). Maar het blijft vooralsnog ‘angstvallig stil’ rondom het vraagstuk, constateren de wethouders, die daarom dinsdag opnieuw een oproep aan de formerende partijen doen.

Veerkrachtig
‘Een land dat er goed voor staat, dat verbazend veerkrachtig uit de crisis is gekomen, moet zijn inwoners toch basale bestaanszekerheid kunnen bieden’, schrijven de wethouders. Het nieuwe kabinet moet daarom ‘leiderschap tonen’, en de koopkracht van mensen met een minimuminkomen vergroten. ‘Niet met een half procentje, maar zodanig dat het verschil in de levens van mensen maakt’, aldus de wethouders. Nederland kent zo’n 220 duizend werkende armen, brengen ze in herinnering.

200 euro
Maar niet alleen het minimumloon moet omhoog, ook de uitkeringen moeten meestijgen. De koopkracht van bijstandsgerechtigden blijft al lang achter en wordt de komende jaren nog verder afgebouwd, waardoor het aantal mensen in armoede naar verwachting met een kwart zal stijgen. In dagblad Trouw zegt Groot Wassink dat de bijstandsuitkering met zo’n 200 euro per maand moet worden verhoogd.

Nieuwe wet
Daarnaast moet de Participatiewet, waar de bijstand onder valt, volledig op de schop. Dat de geplande herziening van die wet inmiddels door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is afgezwakt tot een ‘traject opgavegerichte aanpak Participatiewet’, geeft Heijkoop en Groot Wassink weinig vertrouwen daarin. ‘Het is tijd voor een nieuwe wet’, vinden de wethouders.

Kosten
Het versterken van de bestaanszekerheid is niet alleen belangrijk voor de mensen die daar direct behoefte aan hebben, maar ook noodzakelijk om de groeiende uitgaven voor gemeenten binnen de perken te houden. ‘Wij zien in onze gemeenten de kosten oplopen door het huidige beleid: schuldhulpverlening, zorg en ondersteuning, incassokosten en de maatschappelijke opvang’, aldus de wethouders.

Onding
Heijkoop en Groot Wassink deden hun oproep eerder in de podcastserie Herstart van Binnenlands Bestuur. 'De Participatiewet is in een heleboel opzichten gewoon een onding’, zegt Groot Wassink in de eerste aflevering. ‘Daar zit een mens- en wereldbeeld achter dat volstrekt achterhaald is. Het is toch een beetje de strekking: sanctioneer iedereen de moeder en dan komt alles goed. Het is vooral een stok, nauwelijks een wortel.'

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ab / beleidsmedewerker
Een zeer goed signaal van deze wethouders. VVD, CDA en D66 hebben zich ledig gehouden met het faciliteren van de markteconomie en het kapitaal, maar dachten daarbij niet aan het algemeen belang. De sociale zekerheid is fors afgebouwd sinds ca. 2005. De WW duur is beperkt van 5 naar 2 jaar, de IOAW is afgeschaft, dus mensen vallen al snel in een financieel gat. Tegelijkertijd is het arbeidspotentieel aan de onderkant van de arbeidsmarkt flink uitgebreid tot maar liefst 750.000 personen. Onder Rutte vertienvoudigde het aantal arbeidsmigranten in Nederland. Tegelijkertijd zijn steeds meer flexibele constructies arbeidsrechtelijk mogelijk. Maar liefst een derde van de werknemers werkt op flexbasis. Als oplossing om ervoor te zorgen dat meer mensen een vast contract krijgen, stelt D66 voor om het ontslagrecht te versoepelen en de WW duur te verkorten tot een jaar. Het wordt dus nog goedkoper om half Oost Europa aan het werk te zetten in distributiecentra, zonder CAO en pensioenregeling. Half Oost Europa moet worden gehuisvest en doet ook weer een beroep op de steeds soberder wordende verzorgingsstaat. Kortom, er zit een vliegwiel in ons systeem dat ervoor zorgt dat we met zijn allen steeds armer worden. Er ontstaat een gigantisch proletariaat in Nederland. Zonder pensioenvoorzieningen en met veel zzp'ers belooft dat wat als deze mensen met pensioen gaan. De verzorgingsstaat wordt onhoudbaar. Dankzij VVD, CDA en D66.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Adriaan Zwaag
Je snapt alleen niet waarom Peter Heijkoop nog lid van het asociale CDA kan zijn...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
@Adriaan Links heeft met het immigratiestandpunt politieke zelfmoord gepleegd. Links is een aflopende zaak.Op enig moment zullen de middenpartijen zich wel druk moeten maken over bestaanszekerheid etc. Die kunnen niet meer denken: "he, daar was de PvdA toch voor?". Maar die is er niet meer van. Onder Kok heeft de PvdA de ideologische veren afgeworpen, het kader van de PvdA is de grachtengordel geworden. Dus daar hoor je helemaal niets meer van. Als eerste zullen wethouders van de middenpartijen zich roeren. Ik denk dat dat goed is. Hopelijk komt er aandacht voor, maar ik vrees voor verdere versobering van de sociale zekerheid en versoepeling van de ontslagbescherming. Ook de massale arbeidsmigratie zal met het nieuwe kabinet gewoon doorgaan. De ABU is er nog trots op ook: https://www.abu.nl/kennisbank/arbeidsmigratie/

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Kan niet uitblijven dit. Wie voor de kabinetten Rutte na zijn 50ste werkloos werd, kreeg inderdaad 5 jaar WW en daarna IOAW (bijstand zonder vermogenstoets). En nu? Twee jaar WW en daarna bijstand. Eigen huis verkopen en aan de bedelstaf. Geen sociale huurwoning meer bijgebouwd, 750.000 arbeidsmigranten. De asielmigratie die oeverloos doorgaat....en door zal gaan.....verdere afbouw WW en arbeidsrecht door D66 plannen...gaat niet goed!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Wat ik dan niet begrijp van die Rutger Groot Wassink is dat onze bestaanszekerheid wil uitbreiden naar zo veel mogelijk mensen, zoals ongedocumenteerden, uitgeprocedeerde asielzoekers, migranten uit Afrika en het Midden-Oosten etc. Zijn partij, Groen Links, wil dat ook heel graag. Waarom? Groot Wassink kent toch ook het spreekwoord: 'vele varkens maken de spoeling dun'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
d
en de insteek van nutsbedrijven is : niet kunnen betalen: jammer dan maar woning verkopen en dakloos zolang we ons geld maar krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem
Politiek (en de rest) zou eens moeten kijken naar het tweeluik-programma van de NPO: Scheefgroei in de polder. Hier wordt perfect en begrijpelijk uit de doeken gedaan waar het misgaat en waarom... Gebaseerd op feiten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
@Jannie NPO programma gezien. Slaat de spijker op zijn kop. Interessant verder dat het hier de gemeente Dordrecht betreft. Hadden die niet een distributiepark geopend? En waren ze niet enorm trots dat ze Crocs hadden binnengehaald? Op het distributiepark werken hoofdzakelijk Oost Europeanen tegen minimumloon en zonder pensioenregeling. En Crocs, is onlangs bekend geworden, ontduikt voor tientallen miljoenen euro’s de belasting. Behalve dat er een stuk grond is verkocht heeft de samenleving er niets aan. Vele varkens maken de spoeling zeker steeds dunner aan de onderkant van de samenleving. De kans op een redelijk betaalde baan voor de gewone Dordrechtenaar wordt daardoor steeds kleiner.Distributiebedrijven die kiezen uiteraard liever voor de flexibele Oost Europeaan. Gewoon omdat het kan!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie