Advertentie
sociaal / Nieuws

Wet resultaatgericht beschikken Wmo moet van tafel

Het wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken ‘legaal’ Wmo-hulp resultaatgericht te beschikken, moet van tafel. Dat stellen zeven landelijke organisaties van cliënten-, patiënten- en ouderen.

25 februari 2020
Contract-shutterstock-286225190.jpg

Het wetsvoorstel tot ‘legaliseren’ van resultaatgericht beschikken moet van tafel. Het wetsvoorstel betekent een flinke achteruitgang in de rechtspositie van mensen die Wmo-hulp nodig hebben. Dat stellen zeven landelijke organisaties van cliënten, patiënten en ouderen.

Nadelen

‘De indruk ontstaat dat de Wmo moet worden aangepast om de werkwijze van resultaatgericht indiceren per se mogelijk te maken. Waarmee dit voorstel ten goede komt aan gemeenten die deze werkwijze willen toepassen’, stellen Ieder(in), Per Saldo, KBO-PCOB, LOC, Mantelzorg NL, Patiëntenfederatie NL en ANBO. De organisaties stellen daarnaast dat de positie van de zorgaanbieder veel dominanter wordt. Voor mensen met een hulpvraag kent het wetsvoorstel echter ‘fundamentele nadelen’.

Ondersteuningsplan

Zo neemt de positie van de cliënt af tijdens de onderzoeksfase; de fase die in het nieuwe wetsvoorstel belangrijker wordt. Ook kunnen gemeenten en aanbieders het ondersteuningsplan zonder herbeoordeling aanpassen. ‘Hierbij wordt vergeten dat aanbieders financiële of andere belangen kunnen hebben om op eigen gelegenheid hulp aan te passen’, stellen de organisaties in hun reactie aan minister De Jonge op zijn wetsvoorstel. Het ondersteuningsplan moet uitsluitend op initiatief van en met goedkeuring van de cliënt kunnen worden aangepast, zo vinden de organisaties.

Landelijk normenkader

De zeven organisaties hekelen de wijze waarop de minister het indiceren in uren wegzet. ‘Indiceren op uren, waarmee mensen duidelijkheid krijgen, wordt nogal populistisch afgedaan als een werkwijze die gepaard gaat met gedetailleerde richtlijnen en protocollen’, aldus de organisaties in hun reactie. Ook bij resultaatgericht indiceren moet de inhoud van de zorg of ondersteuning zijn gebaseerd op objectieve normen, vinden zij. Er moet in hun ogen een landelijk normenkader komen zodat er geen lokale verschillen ontstaan. ‘Of ziet een ‘schoon huis’ in Amsterdam er straks anders uit dan een ‘schoon huis’ in Culemborg?’

Intrekken wet

De organisaties zien het nut van de voorgestelde wetswijziging niet in. Voor gemeenten die op resultaat indiceren levert het weliswaar voordelen op – die hoeven hun werkwijze ondanks uitspraken van de Centrale Raad van Beroep niet aan te passen – maar voor mensen met een hulpvraag zien zij geen enkel voordeel. ‘Wij doen een dringend beroep op de minister de cliënt centraal te stellen en dit voorstel in te trekken.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ria Huisman / directeur
Wat ik mis in dit artikel is dat de client geen bezwaar meer kan maken maar dit in een klachtenregeling wordt opgenomen. Die klachten kunnen niet worden behandeld geen verplichting voor de gemeente.

Mandaat gebruik door zorgverlener van gemeente uit.

Enige voordeel is de schadevergoeding.
H. Wiersma / gepens.
Wil je de WMO ook op de middellange en langere termijn betaalbaar houden dan zal via het inbouwen van drempels meer aan prioritering moeten worden gedaan. Het is nogal naïef om te denken dat we met de uitgaven in het 3D domein op dezelfde voet verder kunnen gaan.
Advertentie