sociaal / Partnerbijdrage

Samen lossen we de inburgeringspuzzel op: 6 tips

Samen lossen we de inburgeringspuzzel op: 6 tips.

16 februari 2021
bannerBBcampagneinburgering.jpg

De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering is een puzzel voor gemeenten. U moet de stukjes goed zien te leggen. Onze projectleiders inburgering ontzorgen u gedurende de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Wij kennen alle puzzelstukjes en ondersteunen u graag om zo het traject voor u, uw partners en inburgeraars zo soepel mogelijk te laten verlopen.

6 tips voor het succesvol uitvoeren van de nieuwe Wet inburgering


Tip 1: Zorg voor uitvoerbaar beleid met regionale projectleiding

Kleine en middelgrote gemeenten kunnen de nieuwe Wet inburgering succesvol uitvoeren met regionale projectleiding. Zij kunnen een stevige start voor inburgeraars realiseren door zinvolle samenwerkingscombinaties te maken: soms lokaal, soms regionaal of samen met een grotere buurgemeente.

 

Benieuwd hoe wij dit aanpakken? Een voorbeeld: projectleider inburgering Hannie Dekker in regio Westfriesland.

 

Tip 2: Trends en aanbevelingen inburgeringsstelsel

Gemeenten die al vergevorderd zijn met de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe Wet inburgering doen er goed aan dit jaar te gebruiken voor het uitwerken, toetsen en uitproberen van de voorgenomen plannen. En daarbij voldoende tijd te nemen voor het daadwerkelijk implementeren van de nieuwe wet.

 

Hoe? Op basis van onze praktijkervaring delen we inspirerende voorbeelden en 5 aanbevelingen.

 

Tip 3: Maak maatwerk van een inburgeringsproces

Blijf door een mens- en praktijkgerichte bril kijken. Zó komen we tot beter maatwerk, meer participatie en een integrale samenwerking. Collega adviseur Malaz Shahhoud (28) heeft zelf een inburgeringstraject doorlopen. “Met taalniveau A2 alleen kun je simpelweg niet inburgeren.”

 

Wat is Malaz zijn advies? In dit interview geeft hij zijn visie op de nieuwe wet en trekt hij lessen uit het oude stelsel.

 

Tip 4: Laat ook ‘ondertussengroep’ participeren

De gevolgen van het huidige inburgeringsstelsel zijn bekend. Helaas komt de zogenoemde ondertussengroep, die door de falende oude regeling is ontstaan, echter niet onder de nieuwe Wet inburgering te vallen. Maar deze ondertussengroep hoeft eigenlijk helemaal niet tussen wal en schip te vallen.

 

Hoe wij de ondertussengroep zouden laten participeren? Lees het advies van programmamanager Hannie Dekker.

 

Tip 5: Zet coaches in met eenzelfde achtergrond als statushouder

Niet alleen nieuwkomers, maar ook buurtbewoners, ambtenaren en werkgevers verhouden zich tot de realiteit van inburgeringsprocessen. Ontmoetingen (nieuwkomer en samenleving) zijn cruciaal. Deze leiden tot wederzijds begrip, groeiend sociaal kapitaal en er ontstaan nieuwe kansen.

 

Hoe overbrug je cultuurverschillen en laat je statushouders het vertrouwen in zichzelf en anderen terugwinnen? Bekijk het advies van oud-collega Yvonne Roolaart en coaches Sara Hamel en Asmerom Mihreteab over hun succeservaringen met dit concept.

 

Tip 6: Lees de 4 adviezen van statushouder Asmerom

Asmerom (33 jaar) woont sinds 2015 in Nederland en voelt zich in zijn huidige rol als coach als een vis in het water. Op dit moment is hij ook nog statushouder en naar eigen zeggen ‘onderweg om Nederlander te worden’. Asmerom heeft vanuit zijn ervaringen een duidelijke visie op hoe het vluchtelingenbeleid en het integratieproces in Nederland beter kan.

 

Benieuwd naar de adviezen van Amerom? Lees het in zijn verhaal ‘Ik kreeg een kans en kon gaan vliegen.’

 

AfbeeldingMeer informatie over de aanpak van inburgering en/of integratie van RadarAdvies?

App, bel of mail gerust met collega en programmamanager Hannie Dekker.

06-53623817 / h.dekker@radaradvies.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.