Advertentie
sociaal / Nieuws

Thema arbeidsmigranten mag niet in la verdwijnen

Gemeenten moeten nu doorpakken om de problematiek rond arbeidsmigranten op te lossen, vindt de bestuurlijk trekker van de aanpak vanuit de VNG Carlo Vankan, wethouder in Valkenburg a/d Geul. ‘We proberen één keurmerk te krijgen voor alle soorten van huisvesting.’

10 november 2021
Poolse-arbeidsmigranten-Nieuwaal.jpg

Gemeenten moeten nu doorpakken om de problematiek rond arbeidsmigranten op te lossen, vindt de bestuurlijk trekker van de aanpak vanuit de VNG Carlo Vankan, wethouder in Valkenburg a/d Geul. ‘We proberen één keurmerk te krijgen voor alle soorten van huisvesting.’

Internationale werknemers
Taal is belangrijk. Je kunt spreken over ‘arbeidsmigranten’ of over ‘internationale werknemers’. Dat is hoe Vankan hen het liefst noemt. Hopelijk worden zij dan eerder gezien als ‘eersterangs burgers’ en niet, zoals Emile Roemer en zijn commissie vorig jaar constateerden, tweederangs burgers. Volgens Vankan moeten we ervoor waken dat het onderwerp in een la verdwijnt. Dat risico is er wel degelijk. ‘Er is aandacht als het op een negatieve manier in de media verschijnt, maar dan ebt het weg tot de volgende uitwas.’ Vankan wil goede voorbeelden laten zien en met een structurele aanpak het kaf van het koren scheiden. ‘Uitwassen voorkom je door aan de voorkant te de-escaleren. Het moet in de aandacht blijven, we moeten knopen doorhakken en lijntjes leggen. Dan is er misschien maar eens per jaar een uitwas.’ Dit is in het belang van werknemers en werkgevers. ‘Hier ligt een rol voor gemeenten.’

Deugdelijke registratie
Het ‘knopen doorhakken’ zit hem vooral in de speerpunten, legt Vankan uit. ‘Alles valt of staat met deugdelijke registratie in de Gemeentelijke Basisadministratie. Niet alle internationale werknemers worden nu deugdelijk geregistreerd.’ Daar zijn al stappen in gezet, weet projectleider arbeidsmigranten Thomas Zwiers van VNG Naleving. Alle verblijfsadressen worden naar verwachting medio 2022 geregistreerd voor calamiteiten en handhaving. Ook is de Wet goed verhuurderschap, waarmee gemeenten een verhuurdersvergunning kunnen afgeven, in werking gezet. Verder komt er betere handhaving. ‘We moeten meer als één overheid optreden, met de Arbeidsinspectie, Belastingdienst en UWV.’

Barrières opwerpen
Sinds Roemer’s aanjaagteam met aanbevelingen kwam, zijn er maar beperkte concrete resultaten geboekt, vindt Zwiers. ‘Als VNG zien we dat gemeenten vooral bezig zijn met symptoombestrijding. Er zijn veel partijen in de uitzendbranche die het wel goed doen, maar ook relatief veel partijen zoals uitzenders, vaak ook huisvesters, die niet goed bezig zijn en overlast veroorzaken. We zouden uitzendbureaus en huisvesters moeten normaliseren.’ Daar is goede en effectieve regelgeving en handhaving voor nodig. ‘Iedereen kan nu een uitzendbureau beginnen bij de Kamer van Koophandel. Daar moet je barrières voor opwerpen.’

Keurmerk
We moeten naar waarborgen en certificering toe. ‘We proberen één keurmerk te krijgen voor alle soorten van huisvesting’, zegt Vankan. ‘Eén lijn trekken met voldoende kwaliteitscriteria voor voldoende huisvesting.’ De wethouder weet dat gemeenten naar flexibiliteit zoeken, zoals huisvesting op bedrijventerreinen en tijdelijke huisvesting in het buitengebied. ‘Noord-Limburg is hier stevig mee bezig. Wie bedrijvigheid naar zijn regio haalt, moet goed nadenken over implicaties voor arbeidsmigranten.’ Grote huisvestingslocaties roepen veel weerstand op, terwijl juist die locaties met nette voorzieningen vaak nauwelijks tot overlast leiden. ‘Beeldvorming is een groot vraagstuk. Het kan ook goed en netjes.’

Scheefgroei
Vanuit het ministerie van BZK wordt daarvoor een campagne opgezet en vanuit de VNG komt er een ondersteuningsprogramma voor gemeenten. In sommige regio’s speelt een internationaal aspect, waardoor andere afwegingen worden gemaakt, aldus Vankan. Lege hotels worden gevuld met arbeidsmigranten die in België werken. ‘Daar ontstaat scheefgroei. De hoteleigenaar vindt het prima. Maar je kunt hotels ook ombouwen tot appartementen voor starters. Er spelen dus andere zaken in de marge van de huisvesting, waardoor het draagvlak rafelige randjes krijgt.’ De VNG kan helpen om de juiste mensen in Duitsland en België hiervoor aan tafel te krijgen. ‘Daar schort het nu nog aan.’

Handen ineenslaan
Het moeilijke van het hele vraagstuk is dat het domeinoverstijgend is, stelt Zwiers. Hij ziet het liefst samenhangend beleid. Via het ondersteuningsprogramma kunnen gemeenten best practices delen. ‘We willen adviseren en kennis en kunde ontsluiten.’ Vankan kan zich voorstellen dat arbeidsmigratie deel uitmaakt van het landelijke coalitieakkoord. ‘Het helpt als daar iemand lange termijnbeslissingen kan nemen.’ Volgens Zwiers kan dit probleem alleen worden opgelost door de handen ineen te slaan. Er is al een bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten, maar echte stappen zetten kan pas met een nieuw kabinet. ‘In de tussentijd moeten we niet stilzitten.’ Misschien kan Limburg een voortrekkersrol spelen. Vankan richt zijn hoop op de nieuwe cdk: Emile Roemer. ‘Met hem kunnen we er echt werk van maken.’

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ab / beleidsmedewerker
Veel arbeidsmigranten werken in sectoren waar in de jaren '90 van de vorige eeuw Turken en Marokkanen werkten als "witte illegaal". Het werk was fiscaal wit maar de verblijfsstatus was illegaal. We hebben het over de land- en tuinbouw, vleesverwerkende industrie etc. Per 1 juli 1998 trad de koppelingswet in werking. Daarnaast werden alle witte illegalen die minimaal 5 jaar wit hadden gewerkt voorafgaande aan 1 juli 1998 voorzien van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Wat er toen gebeurde is het volgende. Het aantal Turken en Marokkanen in deze sectoren daalde snel. Deze groep is nu nauwelijks meer vertegenwoordigd in deze sectoren. Dat zijn nu mensen uit midden- en oost Europa en dan met name uit Polen. Volgens het EU recht krijgen deze mensen na 5 jaar van rechtswege een verblijfstitel voor onbepaalde tijd. Na vijf jaar zal deze groep ook stoppen met het werk. Mensen doen dit werk alleen als er geen andere opties zijn. Er zit dus iets in ons economisch model dat maakt dat we steeds nieuwe groepen aan moeten boren. We moeten ons afvragen of we de economische sectoren waar deze arbeidsmigranten werken überhaupt nog wel willen. Ik de kassen in het Westland werken ca. 17.000 arbeidsmigranten uit Oost Europa. Wat levert dit de Nederlandse maatschappij op? Welke kosten heeft Nederland als deze mensen hun familie naar Nederland halen en stoppen met dit werk? En hoe zit het met nieuwe sectoren zoals de distributiesector? 90% van de investeerders komt uit het buitenland. Het personeel wordt ook ingevlogen uit het buitenland. De belastingbetaler heeft de lasten aan de arbeidsmigratie, enkele private partijen hebben de lusten. Het beleid dat Nederland moet gaan voeren heeft te maken met een keuze: welke activiteiten willen we hier hebben? Daarnaast moeten de kosten van arbeidsimport voor de werkgever zeer fors omhoog. Het verdienmodel moet eruit. Delen van de economie zullen dat niet overleven en dat is helemaal niet erg. Daar worden we beter van. Er zijn in Nederland nu 750.000 arbeidsmigranten exclusief familieleden. Dat aantal is sinds de kabinetten Rutte maar liefst verTIENvoudigd. Een erg ongezonde situatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Bart: je analyse dat er arbeidsmigratie is klopt. Maar die blijft er altijd. Er zijn nog wel meer sectoren waar die plaatsvindt of gaat plaatsvinden. In plaats van de land- en tuinbouw kan je ook de zorg noemen. Of de schoonmaak. Kortom dat deel van het werk dat hier het laagst betaald is, maar waarvan dat loon een goed vermogen is voor migranten die in hun eigen land nog minder verdienen. De vraag is niet of wij die arbeidsmigratie wel willen, de vraag is hoe leiden we dat in goede banen.

En als iemand hier lang werkt en woont, dan vind ik het menselijk en normaal dat een mogelijke partner en kinderen inderdaad hier ook omen wonen. Dat is wel een factor waarmee je rekening moet houden bij het in goede banen leiden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
@Rood Hesje. Tegenwoordig is het niet meer mogelijk, als laaggeschoolde, om een normaal inkomen te verdienen met een vast contract, een gezin te onderhouden en een huis te huren. Dat komt mede omdat werkgevers een enorme grote markt hebben waarin ze kunnen zoeken. Vanwege het vrij verkeer van werknemers binnen Europa. Dit is echter geen vrij verkeer van werknemers zoals dat ooit was bedoeld, maar dit is migratie van armoede. Daarnaast is het ook niet goed voor landen als Bulgarije en Roemenië, die hierdoor leeglopen. Daarnaast nogmaals: na vijf jaar stopt de arbeidsmigrant bij dit soort werkgevers. Het verdienmodel van werkgevers mag niet de agenda zijn waarnaar de hele samenleving zich moet voegen. Het is zeker zaak om dit in goede banen te leiden. Een deel van de arbeidsmigratie, zoals dat voor ASML, is wel goed voor Nederland. Aan de teelt van tomaten verdienen we niets. Dat verdwijnt nu naar Zuid-Europa vanwege de hoge gasprijs, een race to the bottom. En aan internationale distributiebedrijven verliezen wel geld EN ons welzijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Ik ben van mening dat we dit breder zouden moeten trekken. Het op industriële schaal kweken van gewassen zou veel beter in Noord-Afrika kunnen gebeuren dan hier. Warmte, zon, grond, arbeid en water via ontzilting genoeg. Hier laten tuinders jaarlijks met opzet duizenden kuubs gas in de lucht verdwijnen om een grootverbruikerscontract. Ook qua zon energie zou Europa veel meer met Noord-Afrika kunnen samenwerken: 1 zonnecentrale ter grootte van heel Nederland kan gans Europa van stroom voorzien (bewezen!).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Arbeidsmigratie is een verdienmodel voor werkgevers, Hoever mag de Nederlandse staat gaan om het verdienmodel van werkgevers te faciliteren? Het antwoord is eenvoudig. Zolang dat de samenleving ALS GEHEEL voordeel oplevert. Er is geen mechanisme in het overheidsbestuur dat dit voordeel berekent. Tegelijkertijd zorgen werkgevers er wel voor dat hun belangen via de politiek worden behartigd. Dat is een gevaarlijke situatie. Dat mondt uit in private lusten en publieke lasten. Dit is misschien wel de meest kernachtige typering van de kabinetten Rutte: private lusten en publieke lasten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Er was decennia geleden, ten zijde van de kabinetten Lubbers, al een zware werkgeverslobby om het toenmalige gedoogbeleid van ten aanzien van “witte illegalen” uit Turkije en Marokko in stand te houden. Dat had te maken met de positie van het CDA destijds. CDA, ministerie van landbouw en de werkgevers, dat was een grote kliek. We zijn nu meer dan 25 jaar verder. Er is weer een nieuwe vorm van “gedogen” ontstaan en er lijkt echt onwil te zijn bij VVD, CDA en D66 om daar iets aan te veranderen. Het is wederom het politiek cliëntelisme die een oplossing in de weg staat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Wat Bart en Peter hier ter berde brengen is puur nationalisme. Louter en alleen de gevolgen voor Nederland spelen in hun denken een rol.In de US is arbeidsmigratie groter dan in de EU. Niemand zal daar dit soort flauwekul argumenten hanteren om die arbeidsmigratie te stoppen. Logisch, die migratie is in belang van de gehele US.Zo is de migratie binnen de EU in het belang van de gehele EU en laten wij, Nederlanders daar nu een groot profijt van hebben.Dit soort redenaties hoort thuis bij de PVV en het Forum voor Wanorde. Laten we daar zeer ver van blijven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie