Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten moeten zich niet met vrijwilligers bemoeien

Gemeenten moeten zich zo min mogelijk met vrijwilligers bemoeien, wil de participatiesamenleving kans van slagen hebben, stelt het SCP.

26 maart 2014

Wil de participatiesamenleving kans van slagen hebben, dan kunnen de gemeenten zich beter zo min mogelijk met vrijwilligers bemoeien.

Geen inmenging
Vrijwilligerswerk gedijt het beste zonder sturing of inmenging van de lokale overheid. Zelfstandigheid en kleinschaligheid zijn over het algemeen de succesfactoren achter de inzet van inwoners voor de goede zaak of het algemeen belang. Die waarschuwing staat in een verkenning naar de betrokkenheid van vrijwilligers in vijf Nederlandse gemeenten, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die woensdag verschijnt.

Participatiesamenleving
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de door de regering voorgestane participatiesamenleving, waarin burgers meer initiatieven moeten nemen en de overheid op sommige beleidsterreinen terugtreedt. Burgers zijn blijkens het onderzoek wel vatbaar voor persoonlijk contact met en waardering van de gemeente. Ook aandacht in de lokale media wordt op hoge prijs gesteld, zo blijkt uit onderzoeken in de vijf gemeenten Zeist, Emmen, Peel en Maas (bij Venlo), Berkelland (Achterhoek) en Schouwen-Duiveland. Dit zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken ‘koplopers’ op het gebied van vrijwilligerswerk.

Twee op vijf doet vrijwilligerswerk
Twee op de vijf Nederlanders doen vrijwilligerswerk. Ze zijn daar volgens de inventarisatie gemiddeld een klein uur per week mee bezig. Die betrokkenheid schommelt nauwelijks en verkeert al tientallen jaren op hetzelfde niveau. Vooral mensen van middelbare leeftijd, hogere inkomens, hogeropgeleiden, autochtonen en kerkgangers participeren vaker dan gemiddeld.

Informele verbanden
Kerk of vakbond zijn minder dan vroeger invloedrijk in het vrijwilligerswerk, maar wel bestaan meer informele banden tussen groepen inwoners. Meer dan de helft van de bevolking in de vijf onderzochte gemeenten houdt zich afzijdig van lokale activiteiten, zoals groenonderhoud, buurttoezicht of werk in gemeenschapshuizen.

Inwoners van gemeenten menen dat hun inbreng het gemeentelijk beleid zou kunnen verbeteren. Weinig inwoners hebben echter het gevoel dat hun gemeente de burgerparticipatie probeert te bevorderen of dat naar hen geluisterd wordt.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan Beerenhout azn / Buitenlid IPSV=Bende van Schaefer
Het is net zoiets als de ;'scheiding van kerk & staat'. De 0verheid moet zich niet met vrijwilligers bemoeien, maar het vrijwilligerswerk wel faciliteren en ondersteunen. Het vrijwilligerswerk dat alleen al in Amsterdam (mijn woon/werkstad) door 160.000 vrijwilligers in 8000 organisaties gedaan wordt bespaart de gemeente vele tientallen miljoenen. Daar mag best wat van 'retoer' gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
mensen moeten geen gratis werk doen, het verpest de markt en gesubsidieerde praatjesmakers profiteren van andermans (gratis) inspanning.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John Brouwers / zelfstandig juridisch adviseur
Als de meeste gemeentes nou eens gewoon doen wat ze horen te doen dan is dat meer dan genoeg. Vele gemeentes halen die doelstelling niet eens!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pipadekloon / Voorlichter
De sandalenmaffia zien hun goed betaalde baantjes in gevaar komen door burgerinitiatieven en zullen er alles aan doen om dit te frustreren. Als je met je buurvrouw buiten koffie wilt drinken moet je een terras vergunning aanvragen.Wat dacht je van de bankjes voor de deur in de Jordaan?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie