Advertentie
sociaal / Nieuws

Kabinet: voorzichtig met conclusies Wmo-overschotten

Het SCP berekende over 2015 een tekort op de Participatiewet van een half miljard euro en een overschot op de Wmo 2015 en de jeugdzorg van 360 miljoen euro. Dat deed het SCP op basis van voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een reactie stelt Plasterk de waarschuwing van het SCP ter harte te nemen voorzichtigheid te betrachten omtrent de financiële uitkomsten van de berekening.

18 mei 2016

Het kabinet wil vooralsnog geen conclusies verbinden aan de overschotten die gemeenten boeken op de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg en de tekorten op de Participatiewet. Minister Plasterk wil ‘enige voorzichtigheid’ betrachten.

Dat schrijft de PvdA-minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op de uitkomsten van de Overall rapportage sociaal domein 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Financiële uitkomsten
Het SCP berekende over 2015 een tekort op de Participatiewet van een half miljard euro en een overschot op de Wmo 2015 en de jeugdzorg van 360 miljoen euro. Dat deed het SCP op basis van voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een reactie stelt Plasterk de waarschuwing van het SCP ter harte te nemen voorzichtigheid te betrachten omtrent de financiële uitkomsten van de berekening. Die geeft namelijk nog geen inzicht in het door gemeenten verantwoorde totaalbedrag, omdat de jaarstukken 2015 van gemeenten nog niet beschikbaar waren op het moment van het afronden van deze eerste overall rapportage sociaal domein.

Completer beeld
‘Over een aantal jaren zal een completer beeld van de financiën geschetst kunnen worden’, aldus Plasterk. Behalve dat het voorlopige realisatiecijfers zijn van het eerste jaar 2015, moeten de gemeentelijke uitgaven ‘zich nog uitkristalliseren’ de komende jaren. Gemeenten ramen hun uitgaven vooralsnog behoedzaam en budgetneutraal: ze veronderstellen maximaal uit te geven wat ze ontvangen. Onderuitputting houdt daarnaast volgens Plasterk ook niet per definitie in dat de middelen voor ondersteuning en jeugdhulp aan andere doeleinden wordt besteed. Het is volgens de minister bekend dat gemeenten deze ‘onderuitputting’ reserveren voor toekomstige kosten. Wel benadrukt hij in de brief dat het rijk en gemeenten met elkaar in overleg blijven over de wettelijke doelstellingen in relatie tot de voor gemeenten beschikbare instrumenten en middelen.

Volledige jaarcijfers
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de tweede overall rapportage sociaal domein gestart. Deze tweede rapportage zal inzicht geven in het sociaal domein in 2016. Plasterk is van plan die in het najaar van 2017 naar de Tweede Kamer te sturen, ‘zodat over volledige jaarcijfers van 2016 gerapporteerd kan worden. Jaarcijfers komen over het algemeen pas in of net na de zomer beschikbaar.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

W.van DIJK / MIDDENSTANDER
Ik heb het zelf mee gemaakt vind het helemaal niet gek dat die gemeente maffia geld overhoud aan oudere hulp nodig hebben. Zelf mee gemaakt voor hulp en ondersteuning wilde ze mij geven € 10,- per uur en dat gedurende 1 dag per week. Voor hulp aan een vrouw die dit nodig had en inmiddels is overleden.Misschien gaan die gemeentes ze zelf wel verdokteren. Wat hebben wij aan rutte niks zou hij het ook kunnen verdokteren ? en ook minister van PIJN.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerardus Johanna / fabrieksarbeider
Het probleem was juist dat er veel te voorzichtig omgesprongen is met de toegekende financiën. Dat moet anders want nu lijden mensen daaronder.

In sommige gemeenten wordt geld bestemt voor WMO zelfs besteedt aan openbare ruimte en andere posten.

Maak een begin door vanuit het rijk WMO geld te oormerken, zodat het voortaan ook echt alleen voor WMO ingezet kan worden. Dit zou vermoedelijk al veel schelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie