Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Eisen stellen aan gezinshereniging juridisch onmogelijk’

Bescherming van het gezinsleven is een universeel mensenrecht, brengt VluchtelingenWerk Nederland in herinnering.

11 augustus 2022
Twee gezinnen wachten op slaapplaats bij azc Ter Apel
Twee gezinnen wachten op een slaapplaats bij het asielzoekerscentrum in Ter ApelANP / Corne Sparidaens

VluchtelingenWerk Nederland noemt het plan van het kabinet om strengere voorwaarden te stellen aan nareizende gezinsleden van asielmigranten 'volstrekt onrealistisch'. Daarmee zou Nederland namelijk de Europese opvangrichtlijn overtreden.

Aanscherpen

Het kabinet wil de regels rondom gezinshereniging van asielmigranten aanscherpen, om zo de asielinstroom te beperken. Het idee is dat nareizende gezinsleden van vluchtelingen pas welkom zouden zijn in Nederland op het moment dat de aanvrager een woning heeft. Dat meldt de Telegraaf donderdag. Maar volgens VluchtelingenWerk Nederland is dat plan in strijd met Europese richtlijnen, en daarom juridisch onmogelijk.

Onrealistisch

Het voornemen is nog niet officieel aangekondigd omdat het ministerie van Justitie en Veiligheid nog onderzoek doet naar de juridische haalbaarheid ervan, schrijft de Telegraaf. Maar volgens woordvoerder Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk Nederland staat het ‘als een paal boven water’ dat het plan ‘volstrekt onrealistisch’ is. 'Als een asielzoeker binnen drie maanden een aanvraag doet voor gezinshereniging, is het juridisch onmogelijk om daar aanvullende eisen aan te stellen. Dat komt voort uit de Europese opvangrichtlijn. Daar kan echt niet aan gemorreld worden.'

Mensenrechten

Momenteel verblijven ruim 15.000 statushouders noodgedwongen in een asielzoekerscentrum omdat gemeenten hen nog geen woning hebben toegewezen. Dat is één van de oorzaken van de huidige asielcrisis. Als gezinshereniging afhankelijk zou worden van huisvesting, terwijl statushouders tegelijkertijd afhankelijk zijn van de overheid voor hun huisvesting, wordt in feite hun recht op gezinsleven geschonden, aldus Van der Linden. En daarmee zou Nederland zich schuldig maken aan het schenden van een van de universele mensenrechten.

Versnellen

Wat volgens Van der Linden wél kan helpen om de huidige opstopping in de asielketen op te lossen, is betere financiering van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die momenteel kampt met achterstanden. ‘Gemeenten gaan pas op zoek naar een huis voor een gezin als de IND de aanvraag heeft goedgekeurd. Als de IND beter toegerust wordt om de achterstanden weg te werken, is er eerder duidelijkheid, en kan de gemeente eerder op zoek naar een woning.’ Ook zou de gemeente het proces kunnen versnellen door niet te wachten tot het gezin in Nederland is aangekomen, maar de gezinswoning al eerder beschikbaar te stellen, zegt Van der Linden.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Ah…dus we zitten vast in een Europese juridische werkelijkheid. We kunnen de asielinstroom niet afremmen vanwege een Europese richtlijn en we kunnen geen huizen voor ze bouwen vanwege de Europese stikstof richtlijn. We kunnen dus geen kant op, tenzij er vele boeren verdwijnen. D66 vindt dat prachtig……..
Juridische werkelijkheid en maatschappelijke werkelijkheid staan steeds meer met elkaar op gespannen voet. Rechten en mogelijkheden staan met elkaar op gespannen voet. Laten we eerst kijken naar de echte werkelijkheid en dan naar de juridische werkelijkheid. Als we naar de echte werkelijkheid kijken, dan zien we dat we vastzitten in een duur procedureel asielsysteem dat nauwelijks bijdraagt aan verzachting van het mondiale vluchtelingenvraagstuk. 60% van de aanvragen wordt afgewezen, er wordt zelden iemand teruggestuurd, degenen die hier komen zijn slechts degenen die de reisagent ofwel mensensmokkelaar kunnen betalen, van de resterende 40% blijkt regelmatig dat ten onrechte een asielstatus is ingewilligd.
Dus laten we eerst maar besluiten dat het anders moet en daarna kijken hoe we dat juridisch kunnen regelen. Regels mogen maatschappelijke ontwikkelingen die we willen nooit belemmeren. Ik heb mijn buik vol van Vluchtelingenwerk met hun opgeheven vingertje. Laat deze mensen alsjeblieft in een vluchtelingenkamp in Libanon aan het werk gaan, dat zet echt zoden aan de dijk. Beter dan zich zo in tr spannen voor een zinloos, inefficiënt, duur systeem dat inhoudelijk weinig oplevert. Nou ja, de mensensmokkelaar wel dan, die heeft er als enige baat bij.
T. Simpelmans
In Denemarken kan het wel.
Hans Bakker
Ik begin zo langzamerhand te denken dat de regering het land niet kan aansturen. Ze zijn incompetent en met zichzelf bezig. Overigens zitten er in partijbesturen en partij verenigingen mensen die direct op tilt slaan als er maar iets wordt geroepen over het strenger maken van het asielsysteem. Het zijn vaak de emotionele en niet de rationele mensen die zich aangetrokken voelen tot politieke partijen. We zitten vast in ideologie. Zo werkt de samenleving. Er moet weer een andere ideologie komen om ons de andere kant op te krijgen. Die nieuwe ideologie komt misschien van uiterst rechts en zal doorslaan. Jammer dat her zo werkt, maar het is de tol die we betalen omdat we politici hebben die alleen met zichzelf bezig zijn en daarom alleen pappen en nathouden. Alleen het eigen, politieke belang telt nog. Kijken wat we moeten roepen zodat er mensen op ons stemmen.
Rob Sabreur
Als "Bescherming van het gezinsleven een universeel mensenrecht" is, dan zou onze overheid per direct voor de rechter gesleept moeten worden ivm de 1675 onterecht uit huis geplaatste kinderen tijdens de toeslagenaffaire. Maar dat terzijde.

De 'vluchteling' die hier zonder familie komt heeft er zelf voor gekozen om familie in het land van herkomst achter te laten. Blijkbaar was dit veilig genoeg, want anders was de familie wel meegekomen. Dan kan je dus al je vraagtekens zetten bij de rechtmatigheid van de asielaanvraag van de enkeling.

Elke vorm van gezinshereniging is een vorm van immigratie en als dat al plaats zou moeten vinden, dan zou de asielprocedure stop gezet moeten worden en de gangbare regels voor immigratie opgestart moeten worden met in acht name van ALLE daarvoor bestemde regels.

Met andere woorden: negeer de totaal ondoordachte Europese richtlijnen en bepaal voor het eigen land wat mogelijk is, waar de capaciteiten liggen en durf op een gegeven moment te zeggen: Tot hier en niet verder.
Oftwel overheid: doe waar het volk je voor betaalt en bescherm het land, het volk en de verzorgingsstaat.
Hielco Wiersma
Ook Europese opvangrichtlijnen zijn aan verandering onderhevig. Bovendien kan het elders wel (Denemarken).
Advertentie