Advertentie
sociaal / Nieuws

Zeker tot voorjaar geen extra geld jeugdhulp

Een Kamermeerderheid wil nog geen extra geld voor de jeugdhulp vrijmaken. Net als de minister wil zij het eerder toegezegde onderzoek naar de oorzaken van de tekorten en de analyse van de volumegroei afwachten.

12 november 2018

Gemeenten krijgen voorlopig geen extra geld voor de jeugdhulp, als ze dat al krijgen. Een Kamermeerderheid wil, net als de minister van VWS, het eerder toegezegde onderzoek naar de oorzaken van de tekorten en de analyse van de volumegroei afwachten. Dat onderzoek moet er voor de voorjaarsnota van het kabinet liggen.

Motie

Dat is maandag duidelijk geworden tijdens het Kamerdebat over de begroting van VWS. D66 wil voor juni wel een tussenbericht van minister De Jonge (VWS) over de onderzoeksbevindingen. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld diende een motie in, waarin zij het kabinet oproept bij de voorjaarsnota voorstellen te doen om de tekorten te dekken, als uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad financiële tekorten zijn. De motie werd medeondertekend door PVV, SP en PvdA, maar werd ontraden door minister De Jonge. Volgende week dinsdag wordt over de motie gestemd.

Chronisch geld te kort

De vier oppositiepartijen zijn ervan overtuigd dat er grote tekorten zijn, gezien de vele signalen van wethouders van alle politieke gezindten en de brandbrieven vanuit veel gemeenten en/of jeugdzorgregio’s. ‘Gemeenten komen chronisch geld te kort. Is de minister doof voor de noodkreten van gemeenten, het veld en de ouders?’, vroeg PVV-Kamerlid Fleur Agema zich af. ‘Er is fors meer geld nodig’, stelde Lisa Westerveld (GroenLinks), die weliswaar geen concreet bedrag noemde, maar wel refereerde aan de 750 miljoen euro die de FNV nodig acht. ‘Het budget voldoet niet’, stelde ook SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Te vroeg

Coalitiepartijen CDA, VVD en D66 vinden het te vroeg om de portemonnee te trekken. Zij willen, net als minister De Jonge, eerst het onderzoek afwachten naar de oorzaken van de tekorten en de analyse van de volumegroei. ‘Op basis van het door de minister toegezegde onderzoek zullen we verder kijken’, liet Judith Tielen (VVD) weten. Zo staat ook het CDA erin. ‘We willen eerst weten waar het ‘m in zit, pas dan kunnen we concluderen wat er gebeuren moet’, aldus René Peters (CDA), doelend op de oorzaak van de tekorten. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind maakt zich zorgen over het accres, dat weliswaar stijgt, maar waarvan gemeenten zo veel andere ambities moeten bekostigen. ‘Het is aan gemeenten om daar keuzes in te maken’, stelde De Jonge. Hij verwacht dat gemeenten er zeker voor zullen kiezen een groot deel daarvan aan het sociaal domein te besteden.

Grote verschillen

De minister benadrukte dat hij niet uitsluit dat er volgend jaar meer geld voor de jeugdhulp bijkomt, maar dat hij niet wil vooruitlopen op de uitkomsten van de onderzoeken naar de tekorten en de analyse van de volumegroei. ‘Er zijn grote verschillen tussen gemeenten en regio’s. We moeten kijken naar de achtergrond van die verschillen en naar de gemeentelijke keuzes. De keuzes van gemeenten zijn mede debet aan de tekorten dan wel overschotten.’ En: ‘Alleen geld kan nooit het enige antwoord zijn.’ Hij wil niet gelijktijdig met de voorjaarsnota al met een voorstel tot verruiming van het jeugdzorgbudget komen. ‘Ik loop er niet voor weg, maar ik loop er ook niet op vooruit’, aldus De Jonge.  

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bertus / Observant
Men flikkere de 3D-taken over het hek naar de gemeenten;

Men gooie over het bijbehorende budget een generieke korting van 25%;

En nu na 4 jaar nog moeten onderzoeken of er tekorten zijn?

Schaam je Den Haag!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit de Jong / docent
Het is heel; goed dat de jeugdtaken naar de gemeenten gegaan zijn. De bezuinigingsprikkel was heel goed om de vette lucht uit het systeem te duwen. Gemeenten moeten kritisch blijven op de inhoud en zich niet me laten sleuren door de vragen van met name de GGZ. Overheadpercentages van 40% in die sector zijn belachelijk hoog. En veel problematiek kan teruggebracht worden tot "normale" proporties. En ja, er zijn echte psychische problemen waarvoor specialistische hulp onontbeerlijk is. Maar er is ook veel te veel opgetuigd rond dyslexie, allerlei autistische soorten gedragingen en ADHD. Beter kun je investeren op ouderaffectie in de vroege fase van opgroeiende kinderen waar de hechting zo belangrijk is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie