Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG wil schuldhulpwet niet meer

De vernieuwing van de schuldhulpverlening staat op losse schroeven. De VNG steunt een wetsvoorstel dat de praktijk van de schuldhulpverlening moet verbeteren, niet langer. Dat voorstel verplicht gemeenten onder meer de wachttijd voor clienten terug te brengen naar maximaal vier weken.

10 januari 2011
Verplicht
Nu duurt het soms maanden voor iemand na aanmelding geholpen wordt. Daarbij stelt het wetsvoorstel het bieden van schuldhulpverlening door gemeenten verplicht en moeten ze meer werk maken van nazorg.

Voorheen voorstander
De VNG is steeds voorstander van het wetsvoorstel geweest, maar heeft nu een draai gemaakt en wil dat het wordt ingetrokken. Aanleiding zijn de bezuinigingen die het kabinet heeft ingeboekt op de schuldhulpverlening: twintig miljoen euro per jaar. De VNG verwacht als gevolg daarvan een aanpassing van het wetsvoorstel. In het regeerakkoord staat dat gemeenten schuldhulp gerichter moeten inzetten. De VNG vreest dat gemeenten minder vrijheid krijgen te beslissen wie voor hulp in aanmerking komt en dat de kosten voor gemeenten zelf zullen oplopen. Mensen die de schuldhulpverlening niet in komen zullen zich melden bij bijvoorbeeld de daklozenopvang.

Zorgen
De VNG had al voor de bezuinigingen zorgen over de financiering. Daarnaast komen andere verbeteringen door de VNG gewenste middelen tegen schuldenproblematiek, zoals een schuldenregister (het LIS) en een verplichte pauze voor crediteuren (het moratorium), er niet. Dat bij elkaar maakt dat de VNG geen heil meer ziet in de wet.

Val kabinet
Het wetsvoorstel ligt inmiddels al een jaar bij de Tweede Kamer. Door de val van het kabinet en de verkiezingen is de Kamer nog niet aan behandeling toegekomen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de beslissing van de VNG zullen zijn. Donderdag praat de Kamer over schuldhulpverlening.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Sjoerd Visser
Solidariteit is in NL geworden tot 1-richtingsverkeer: het volk moet solidair zijn met de overheidsverspilling, maar als het volk zelf eens solidair geholpen moet worden, dan kom je elke keer dat Overheidsontmoedigingsbeleid tegen. Elke keer frustreert met met het eigen (wan)beleid vooruitgang bij de burgers. Zo ook nu weer! En elke keer: redenen/excuses te over! Een schande "onze" overheid
Denkt Mee / Meedenker
Mooi, dat is winst. Hierdoor blijft er veel geld beschikbaar voor betere plannen. Gemeentes willen veel te veel zelf het wiel uitvinden in de schuldhulpverlening. Er is een uitstekende landelijke wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). De resultaten in deze regeling zijn uitstekend. Het is natuurlijk een goede zaak als er op locaal (gemeentelijk niveau) hulp wordt geboden bij problematische schulden, maar laat het saneren van de schulden vervolgens zoveel mogelijk over aan professionals.
Nomen Nescio / schuldhulpverlener
Jammer, hierdoor blijven er wachtlijsten ontstaan en wordt de nood hoger dan noodzakelijk. De WSNP is er natuurlijk al, maar dan moet deze wel tijdig worden toegepast en niet vrijblijvend ergens in Wmo verstopt blijven zitten. Deze wet verplicht de gemeente adequater te reageren en de schuldenaar niet in twijfel achter te laten in een woud van onbegrip en gebrek aan vakkundige kennis. Ben benieuwd donderdag a.s.
peter coopmans / kandidaat raadslid Etten Leur
Een wet is niet per se nodig. Er zijn voldoende mogelijkheden om aan schuldsanering te doen op basis van particulier initiatief . In het kader van het bevorderen van de zelfredzaamheid, past dit daar goed in. Gemeenten, die het erg belangrijk vinden om er wel iets aan te doen, kunnen met de goedkeuring van de gemeenteraad in het kader van de komende Takendiscussie prioriteit geven aan dit item en dan zelf een verordening maken.
J. van der Beek / WSNP bewindvoerder en SHV'er
Uit ervaring weet ik dat de wachtlijsten en bijbehorende problematiek nu verder zullen toenemen. Het lijkt alsof de problematiek voor zich uii wordt geschoven. Ben het volledig eens met Sjoerd Visser.
Johan
Waarom altijd maar saneren? Dat kost de samenleving miljarden en moet worden betaald door degenen die wel netjes opletten en niet boven hun inkomsten leven. Mensen adviseren en budgetteren is natuurlijk wel prima
Advertentie