Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG werkt mee aan extra bezuiniging jeugdzorg

Onder voorwaarden wil de VNG meewerken aan de plannen van het rijk om structureel 511 miljoen extra te bezuinigen op de jeugdzorg.

03 juni 2022
uitgestoken-hand-samenwerking.jpg

De VNG wil onder voorwaarden meewerken aan de plannen van het rijk om structureel 511 miljoen extra te bezuinigen op de jeugdzorg. Deze plannen moeten voor gemeenten goed uitvoerbaar zijn en mogen de Hervormingsagenda Jeugd niet belemmeren. Bovendien moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de financiële consequenties voor gemeenten van een eventuele eigen bijdrage.

Eigen bijdrage

Dit staat in een recente brief van de VNG aan staatssecretaris Van Ooijen van VWS. Een eigen bijdrage voor de jeugdzorg is één van de extra bezuinigingsmaatregelen die het kabinet op dit moment onderzoekt. Gemeenten willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de gevolgen van deze maatregel voor hun eigen financiën.

Gemeenten informeren

‘Graag verzoeken we u zo spoedig mogelijk in contact te treden met de fondsbeheerders en toezichthouders om in gesprek te gaan over hoe dit zonder risico voor gemeenten verwerkt kan worden in de gemeentelijke meerjarenbegroting en gemeenten hierover te informeren’, aldus de brief.

Kabinetsbesluit

In januari dit jaar stapte de VNG uit de onderhandelingen met het rijk over de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028. Dit gebeurde uit onvrede met het kabinetsbesluit om vanaf 2024 structureel extra te bezuinigen op de jeugdzorg, oplopend tot 511 miljoen in 2027. Na de toezegging begin mei door Van Ooijen dat deze extra besparing ‘voor rekening en risico’ van het rijk komt, werden de gesprekken hervat.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie