Advertentie
sociaal / Nieuws

Handreiking hervormingsagenda jeugd in oktober

Begin 2024 verwacht de VNG de resultaten van een robuustheidstoets te kunnen delen.

04 augustus 2023
Kinderen Shutterstock
Shutterstock

De VNG komt in oktober met een handreiking voor gemeenten ter ondersteuning van de implementatie van de hervormingsagenda jeugd. Het bestuur gaat de komende maanden in gesprek met het rijk en vertegenwoordigers van cliëntorganisaties, professionals en aanbieders van jeugdzorg. Ook volgt er kort na de zomer een uitvraag voor een zogenoemde startfoto.

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Publiek Netwerk in opdracht van Gemeente West Betuwe
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Strateeg Gebiedsontwikkeling

Publiek Netwerk in opdracht van Gemeente Velsen
Strateeg Gebiedsontwikkeling

Startfoto

Deze startfoto, voorheen aangeduid als regioscan, ondersteunt gemeenten in het verkrijgen van inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van de doelstellingen en initiatieven van de Hervormingsagenda. Ook kunnen daarmee de ondersteuningsbehoeften in kaart worden gebracht en ontstaat inzicht in de ‘best practices’. In veel regio’s en gemeenten lopen namelijk al initiatieven voor de verschillende maatregelen uit de Hervormingsagenda. De VNG maakt deze praktijkvoorbeelden inzichtelijk.

Handreiking

Samen met de betrokkenheid en expertise van een aantal gemeenten wil de VNG een handreiking maken die een zo praktisch mogelijk inzicht geeft in de vraag hoe gemeenten kunnen omgaan met de verschillende financiële maatregelen uit de hervormingsagenda. De VNG vraagt gemeenten terughoudend te zijn met eigen initiatieven en het inhuren van extern advies. ‘Bij de samenstelling van de handreiking nemen we de uitkomsten van het overleg met het rijk over onder andere de manier van monitoren en de opdracht aan de deskundigencommissie mee. Het een en ander luistert nauw.’

Uitvoeringstoets

Naast de regioscan en de handreiking hebben de leden tijdens de ALV van 14 juni jongstleden het bestuur van de VNG ook opgedragen een uitvoeringstoets uit te voeren. De resultaten van deze robuustheidsscan, zoals de VNG het noemt, zullen begin 2024 met de gemeenten gedeeld worden. Het ministerie van VWS start het traject voor de robuustheidscan, die per regio inzicht biedt in de vraag of de regio voldoende robuust is of dat er verbetermaatregelen nodig zijn of dat de bestaande regio-indeling moet worden aangepast.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie