Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG: 'Belastingdienst gooit problemen over de schutting'

Tegen RTL Nieuws zegt Heijkoop dat het beter is als minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) de regie op het dossier overneemt. ‘De Belastingdienst moet een stap opzij doen. We zien al anderhalf jaar dat die niet in staat is de problemen op een goede manier op te lossen.’

23 januari 2021
alexandra-van-huffelen-lg.jpg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over de ‘herstelaanpak’ van de staatssecretaris van Financiën, Alexandra van Huffelen (Toeslagen, D66), in de kindertoeslagenaffaire. De vereniging heeft hierover een brief geschreven aan het kabinet en doet daarin ‘voorstellen voor het vervolg’.

Schuldenvrij
Zo moet het kabinet volgens de VNG onder meer regelen dat de mensen die slachtoffer zijn van de affaire een ‘schuldenvrije nieuwe start’ krijgen. Verder moeten mensen die hun – onterechte – schuld aan de Belastingdienst hebben afgelost, gecompenseerd worden voor de ‘grote nood’ waarin zij jaren verkeerden.

Private partijen
Ook moet de 30.000 euro compensatie die aan slachtoffers is beloofd daadwerkelijk aan gedupeerde ouders toekomen. Eerder werd duidelijk dat de overheid alle schulden aan deze mensen kwijtscheldt. Maar hoewel het kabinet ook private partijen opriep schulden kwijt te schelden, zit daar weinig beweging in. Gedupeerden moeten ‘op de korte termijn’ duidelijkheid krijgen over wat er met hun schulden gebeurt, vindt VNG.

Over de schutting
Volgende week begint het rijk met het compenseren van de ouders. Eerder deze week schreef Van Huffelen dat gemeenten een ‘aanpak op maat’ kunnen aanbieden aan gedupeerden. ‘Daarmee gooit de Belastingdienst zijn problemen over de schutting en zet het gemeenten voor het blok’, aldus Peter Heijkoop, CDA-wethouder (werk en inkomen) in Dordrecht, namens de VNG tegen RTL Nieuws. ‘Wij willen niets liever dan onze inwoners helpen, maar de Belastingdienst zal zelf de problemen moeten oplossen, die ze veroorzaakt heeft.’

Opzij
Veel vertrouwen heeft de VNG daar niet in. Tegen RTL Nieuws zegt Heijkoop dat het beter is als minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) de regie op het dossier overneemt. ‘De Belastingdienst moet een stap opzij doen. We zien al anderhalf jaar dat die niet in staat is de problemen op een goede manier op te lossen.’

Schone lei
SP-Kamerlid Renske Leijten zegt tegen RTL Nieuws dat het onontkoombaar is dat de Belastingdienst niet alleen de eigen schulden bij gedupeerden kwijtscheld, maar ook die van commerciële overneemt. ‘Anders komt er nooit een oplossing en krijgen gedupeerden niet de beloofde schone lei.’

Verantwoordelijk
Vrijdag 15 januari viel het kabinet door de toeslagenaffaire. Een commissie oordeelde eerder dat de volledige ambtelijke en politieke top verantwoordelijk is voor de uit de bocht gevlogen fraudeaanpak van de Belastingdienst. Duizenden ouders stonden jarenlang ten onrechte bij de Belastingdienst aangemerkt als fraudeur, waardoor ze in grote problemen kwamen. (ANP)

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Guillot / adviseur
Henk slaat de spijker op de kop. Zo hard en zo gericht dat de spijker er aan de andere kant uitkomt. De VNG heeft de gemeenten in al deze sores getrokken. Decentralisatie met korting, natuurlijk baas, graag baas. Als jullie geld te kort komen wel even zelf bij passe, natuurlijk baas, graag baas.
henk
De VNG is een overbodig orgaan die tientallen jaren naar de,pijpen van de vvd danst en zooi over de schutting gooit.
Keijzer
ndien dat landelijk uitgerold, onafhankelijk Sociaal Incasso Bureau er was geweest begin deze eeuw, had die toeslagenaffaire niet ontstaan. En alle andere ellende ook niet onder verschillende andere grote groepen, waarbij schuldeisers de botjes afkluiven en dan die botjes over hun schutting smijten naar de belastingbetalers toe, als er al hulp beschikbaar is vanuit lokale overheid. Het lijkt wel of beslissingsakers aandelen hebben in die incasso industrie, dat dit zolang voortsleept. Met een SIB had je die compensatie prima kunnen sturen, zonder dat deze of gene crediteur er beslag op kan leggen.Deze suggestie van een SIB ook aan de VNG gestuurd, eveneens al zeer lang geleden. Trouwens ook naar diverse grote steden. Men houdt vast aan eigen koninkrijkjes en de eilandjes daarbinnen eveneens.De verantwoordelijken voor die verrotte systemen zijn heel erg tevreden met zichzelf, hetgeen Fortuyn al hekelde. Incestueus noemde hij zelfs de ons-kent-ons cultuur bij de top van de beslissingsmakers in dit land.Met een landelijk uitgerold systeem van een onafhankelijk Sociaal Incasso Bureau, organiseer je een tegenmacht als overheid en heb je een substantieel deel van de broodnodige grand design binnen de publieke sector goed geregeld. Met een zorg coördinator naast de huisarts, eveneens onafhankelijk en landelijk uitgerold, die indiceert, controleert en corrigeert, heb je een nog groter stuk van dat grand design geregeld en dus ook die tegenmacht.De slachtoffers van de toeslagenaffaire vormen "maar" een grote groep, die nu wel erkenning krijgt. Er zijn zoveel meer groepen slachtoffers van beleid, waar men binnenkamers ook van weet, maar niemand zich geroepen voelt die kar te trekken tot het bittere eind, of dat er krachten verenigd worden, zoals nu bij toeslagen affaire.Een afgrijselijk kicking the can down the road cultuur alom; het zal hun tijd wel uitdienen...Een volstrekt meedogenloos beleid in feite en dan verwachten dat burgers hun burgerplichten doen? Verantwoordelijkheid in alle geledingen is in verontrustende mate afgekalfd!Dat SIB heeft directe lijnen met overheden, semi overheden en met alle partijen die nu taken uitvoeren, die door overheid vermarkt zijn. Geen probleem indien de overheid een goede marktmeester zou zijn, die goed indiceert, controleert en corrigeert.Een SIB heeft 3 poten: verplicht (wat dat is vaak nodig en snel), vrijwillig (voor zoveel mensen die niet bij machte zijn te budgetteren) en voor sociale leningen (voor de vele situaties waarbij een te groot verschil optreedt tussen inkomen en vaste lasten. Daar kunnen geschikte mensen in eigen netwerk behulpzaam bij zijn, of vrijwilligersorganisaties. Het verschil tussen inkomen en vaste lasten, is zeker in deze eeuw (euro speelt ook een rol), steeds smaller geworden en voor lage(re) inkomens kritiek geworden. Een tegenvaller en het kan al gaan wankelen. De onderkant van de middeninkomens sluiten nagenoeg aan op de bovenkant lagere inkomens.
H. Wiersma / gepens.
Het is beter dat de Belastingdienst de schulden, die een rechtstreeks verband hebben met de toelagen- affaire, van de externe schuldeisers overneemt via een akte van cessie. Schuldeisers krijgen dan een vordering op de Belastingdienst en moeten dan vervolgens aantonen dat die vordering terecht is.
Advertentie