Advertentie
sociaal / Nieuws

Nog geen oplossing voor asielcrisis: ‘Elke dag is er een te veel’

Het is een kwestie van dagen voordat er weer problemen ontstaan in Ter Apel, waarschuwt VluchtelingenWerk Nederland.

21 juni 2022
Staatssecretaris Eric van der Burg (links) en burgemeester Hubert Bruls na afloop van het Veiligheidsberaad (20 juni 2022)
Staatssecretaris Eric van der Burg (links) en burgemeester Hubert Bruls. ANP (Jeroen Jumelet)

VluchtelingenWerk Nederland laat weten ‘diep teleurgesteld’ te zijn dat het kabinet nog geen akkoord heeft kunnen sluiten met het Veiligheidsberaad over het creëren van meer opvangplekken voor asielzoekers. Volgens staatssecretaris Van der Burg (VVD, Asiel) ontstaan er nog geen acute problemen door het uitblijven van een afspraak. Ondertussen lopen de achterstanden in de behandeling van asielaanvragen op.

Kwestie van dagen

‘De nood is ontzettend hoog’, zegt VluchtelingenWerk Nederland. ‘Als er niet snel goede afspraken komen over meer opvangplekken voor asielzoekers, is het een kwestie van dagen voordat we de vreselijke situatie in Ter Apel van afgelopen weken en dagen weer terugzien.’

Geen akkoord

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad en het kabinet bespraken maandag een plan om de problemen in de asielopvang op te lossen, waaronder in Ter Apel. Daar moesten de afgelopen tijd mensen op stoelen slapen omdat het te druk was in het aanmeldcentrum. Het beraad en het kabinet kwamen maandag nog niet tot een akkoord voor een oplossing. Later deze week komen beide partijen nog een keer bijeen.

‘De nood is ontzettend hoog’

VluchtelingenWerk Nederland

Mensonterend

‘Elke dag dat deze situatie voortduurt, is er een te veel. We doen wederom een dringend beroep op gemeentes en kabinet om snel tot werkbare oplossingen te komen’, aldus VluchtelingenWerk. ‘We snappen dat het ingewikkeld is en dat het veel van gemeentes vraagt, maar dat we er in een land als Nederland niet in slagen om mensen op een fatsoenlijke manier op te vangen is mensonterend.’

Tijd

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asiel) leidt het uitblijven van een akkoord met de veiligheidsregio’s echter nog niet tot acute problemen. ‘Het speelt voor nu, de komende dagen en volgende week geen rol’, zei de bewindsman na het overleg met het Veiligheidsberaad. ‘We hebben ook in die zin de tijd om te zorgen dat het op een goede manier gebeurt.’

Extra opvangplekken

Dat komt vooral door de extra opvangplekken die veiligheidsregio's vrijdag hebben toegezegd. In ruil daarvoor zou het kabinet met structurele oplossingen komen voor de asielcrisis. Hierover sprak het kabinet maandagavond in Utrecht met het Veiligheidsberaad, bestaande uit de burgemeesters die de veiligheidsregio's voorzitten.

Stroef

Als er volgende week nog steeds geen akkoord ligt ‘dan moeten we dan weer verder kijken’, zegt Van der Burg desgevraagd. Zowel hij als Veiligheidsberaad-voorzitter Hubert Bruls denkt deze week een overeenstemming te kunnen bereiken, hoewel het overleg op maandag naar verluidt stroef verliep. ‘Maar tot nu toe hebben de veiligheidsregio's gezegd: zolang we met elkaar in gesprek zijn, zullen er geen problemen ontstaan’, aldus Van der Burg. Hij heeft ‘geen enkele reden daaraan te twijfelen’.

‘Inwoners worden geconfronteerd met vernielingen, diefstal en intimidatie’

Gemeente Westerwolde

Overlast

De asielopvang wordt ook dinsdagavond in Den Haag besproken. Een delegatie van een aantal raadsleden, wethouders en de burgemeester van de gemeente Westerwolde (waar het aanmeldcentrum Ter Apel ligt) brengt een bezoek aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Het gesprek gaat onder meer over de overlast voor inwoners en ondernemers, de druk op de medewerkers betrokken bij de asielopvang en over de impact op de vluchtelingen.

Draagvlak

Volgens de gemeente Westerwolde staat het draagvlak voor de opvang van asielzoekers ernstig onder druk door de problemen. ‘Inwoners worden geconfronteerd met vernielingen, diefstal en intimidatie’, aldus een woordvoerder van Westerwolde. ‘Ondernemers zijn dagelijks de dupe van winkeldiefstallen. Medewerkers van COA, IND, beveiliging en het openbaar vervoer raken oververmoeid en ook de vluchtelingen hebben te lijden onder de slechte omstandigheden waarin zij verblijven.’ In het aanmeldcentrum in Ter Apel is het de afgelopen tijd vaak te druk, waardoor mensen op stoelen moeten slapen.

Verplichten

De delegatie uit Westerwolde zal de commissie tien maatregelen voorleggen, die volgens hen de problemen van Ter Apel verminderen. De maatregelen zijn onder andere het direct realiseren van een sobere opvang (gesloten of semi-gesloten) voor kansarme asielzoekers, minimaal twee aanmeldcentra in Nederland en het strafbaar maken van fraude in de asielprocedure. Ook wil Westerwolde graag een aanwijsbevoegdheid voor de staatssecretaris om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen en meer financiële middelen voor de inzet van extra boa’s.

‘De IND is hard op zoek naar nieuwe collega’s’

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Achterstanden

Ondertussen lijkt de druk op de asielopvang voorlopig nog niet af te nemen: maandagavond bleek dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kampt met oplopende achterstanden in het behandelen van asielaanvragen. Dat betekent dat het langer duurt voordat asielzoekers de opvang kunnen verlaten. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland wachten momenteel 26.000 asielaanvragen op een beoordeling van de IND.

Beslistermijn

De IND erkent dat de achterstanden oplopen. ‘Van de asielaanvragen die nu in behandeling zijn, bevindt ruim een derde zich buiten de wettelijke beslistermijn van zes maanden’, laat de dienst weten in een reactie. ‘De IND is hard op zoek naar nieuwe collega’s die ons onder meer kunnen helpen in het hoor- en beslisproces.’ Volgens een woordvoerder doet de dienst er alles aan om te voorkomen dat asielzoekers te lang op een besluit moeten wachten, maar lukt dat niet altijd. (Redactie/ANP)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
We hebben een wereldwijde vluchtelingencrisis. De “asielcrisis” is iets anders. Dat gaat over die mensen die ondanks alle blokkades en door eigen geld en geluk ons land kunnen bereiken, waar wij onvoldoende rekening mee houden. Waarvan 40% “echte” vluchteling. Heel belangrijk om dat onderscheid te maken tussen asielprobleem en vluchtelingenprobleem. Allereerst is van belang hoe we de vluchtelingencrisis helpen oplossen. Dat heeft het primaat. Dan komen we direct op de vraag: hoe dan? En dan zijn er een aantal oplossingen. Helaas staat het handhaven van het “asielrecht” daar niet bij. Nog interessanter is D66. Die koppelen het “asielrecht” aan ons vermeende “arbeidstekort”. Dat komt erop neer dat we asielzoekers moeten helpen om onszelf te helpen. De asielzoekers kunnen direct terecht in één van de vele beroepen in onze moderne economie, zoals boodschappenbezorger. Verdient weinig, maar je blijft wel fit. Er is een groot tekort op deze arbeidsmarkt door de vergrijzing en door Poetin. Poetin maakt brandstof duurder en daardoor kan een D66’er de benzine voor zijn auto niet betalen. Maar fietsen kan dus wel. Je wil als D66’er toch graag binnen tien minuten een krentenbol in huis hebben. Zo slaan we met z’n alle vele vliegen in één klap. In dit geweldige land van JAN PATERNOTTE en SIGRID KAAG.
T. Simpelmans
Het Rijk is weer druk druk druk om het probleem over de schutting bij de gemeenten te kieperen (vergeet de efficiëncykorting niet), maar na jarenlange bezuinigingen op de gemeenten hebben die de handjes ook niet. Die lopen al op hun tandvlees. Bovendien: het is dweilen met de kraan open. Doe daar eerst eens iets aan, met je ministerie. Denemarken kan het ook.
Hielco Wiersma
Goede opvang van vluchtelingen en asielzoekers, die daar recht op hebben, is noodzakelijk. Sommige EU-landen worden echter structureel overspoeld en zijn daardoor niet meer in staat om voor verantwoorde opvang te zorgen.
Naast betere en sneller functionerende wetgeving dienen in nationaal dan wel in Europees verband goede en duidelijke (eensluidende) afspraken te worden gemaakt. Wat op Europees niveau niet lukt (verdeling contigenten) moet dan maar op nationaal niveau worden geregeld door het stellen van een maximum. Economische asielzoekers uit veilige landen behoren via snelrecht zo snel mogelijk naar hun land van herkomst te worden teruggestuurd.
Advertentie