Advertentie
sociaal / Nieuws

Opnieuw inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo

Gemeenten zagen de afgelopen jaren de kosten de pan uit rijzen. Dat ging ten koste van de mensen die de hulp het hardst nodig hebben.

ANP
28 april 2023
Hulp in de huishouding
Shutterstock

Het kabinet gaat de eigen bijdrage Wmo-voorzieningen opnieuw invoeren, zoals voor dagbesteding en huishoudelijke hulp. Vanaf 2025 wordt die eigen bijdrage van hulpbehoevenden weer afhankelijk van het inkomen. Nu betaalt iedereen een vast bedrag per maand. Dat heeft het kabinet besloten, staat in de vrijdag openbaar gemaakte voorjaarsnota. De maatregel levert het kabinet jaarlijks 100 miljoen euro op.

Teamleider Financieel Diensten Centrum

JS Consultancy
Teamleider Financieel Diensten Centrum

Teamleider Juridische Zaken

Provincie Utrecht
Teamleider Juridische Zaken

Wmo-abonnementstarief

Vanaf 2019 werd die inkomensafhankelijke bijdrage deels en in 2020 helemaal afgeschaft en vervangen door het zogeheten Wmo-abonnementstarief. Iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen, moet sindsdien een vast bedrag per maand als eigen bijdrage betalen voor een Wmo-voorziening. Het gaat om maximaal 19 euro per maand.

Goedkope oplossing

De maatregel leidde tot een enorme toename van het aantal aanvragen van vooral huishoudelijke hulp. Veel mensen die deze hulp makkelijk zelf kunnen betalen - en vaak al op eigen kosten een hulp hadden geregeld - kozen voor deze goedkope oplossing en meldden zich bij het Wmo-loket van de gemeente. Die zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeenten zagen de kosten de pan uitrijzen, wat ten koste gaat en ging van de mensen die de hulp echt nodig hebben, maar deze niet zelf kunnen betalen. In sommige gemeenten ontstonden lange wachtlijsten.

Eerlijker eigen bijdrage

In het regeerakkoord was al afgesproken dat er voor de huishoudelijke hulp een eerlijkere eigen bijdrage’ zou komen, Het wetsvoorstel van staatssecretaris Maarten van Ooijen (Wmo) daartoe wordt ingetrokken. In plaats daarvan komt hij met een nieuw wetsvoorstel waarin de hoogte van de eigen bijdrage voor alle Wmo-voorzieningen weer wordt gebaseerd op het inkomen.

De nieuwe maatregel gaat waarschijnlijk per 2025 in.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Typisch weer een Kabinetsvoornemen van een maatregel waarbij de middeninkomens en hogere inkomens met huishoudelijke problemen door ziekte en ouderdom extra worden belast. Dit terwijl de WMO met name is/was bedoeld om deze burgers te compenseren voor het verdwijnen van de bejaardentehuizen en hun op deze wijze een minder bezorgde dag in eigen huis te bezorgen. In deze context is van onze 'betrouwbare Overheid' weinig meer over.
Als er dan toch op deze faciliteit moet worden bezuinigd voer dan een regeling in waarbij de eigen bijdrage moet bestaan uit een bepaald percentage tot bijvoorbeeld maximaal 25% van de werkelijke kosten. Dat zorgt voor een wat meer gelijkwaardige behandeling van burgers en zorgt tevens voor een drempel tegen overbodig gebruik. Voor burgers die gebruik moeten maken van sociale uitkeringen zou dan een afwijkende regeling kunnen gelden.
Inkomenspolitiek behoort overigens te worden geregeld via een evenredig werkend belastingstelsel en niet via allerlei sluipwegen in ons sociale stelsel. Het is bovendien juister om alle kosten aan alle burgers volledig inzichtelijk te maken.
Voor de inzicht is het beter om alle
Advertentie