Advertentie
sociaal / Nieuws

Risico’s jeugdzorg zwart gat voor gemeenten

Een kwart van de gemeenten heeft geen risicoanalyse gemaakt voor de decentralisatie jeugdzorg. Ook hebben lang niet alle gemeente zicht op het aantal jongeren waarvoor zij per 2015 verantwoordelijk worden. Dat blijkt uit de eerste Transitiemonitor Jeugd die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

06 maart 2014

Een op de vier gemeenten heeft geen risicoanalyse gemaakt voor de decentralisatie jeugdzorg. Vooral kleine gemeenten blijven achter. Ook hebben lang niet alle gemeente goed zicht op het aantal jongeren waarvoor zij per 2015 verantwoordelijk worden.

Eerste Transitiemonitor Jeugd

Bijna één op de drie kleine gemeenten heeft de risico’s niet in kaart gebracht. Van de middelgrote gemeenten heeft bijna één op de vijf geen risicoanalyse gemaakt. Vrijwel alle grote gemeenten hebben dat wel gedaan. Slechts 4% geeft aan geen benul van de risico’s te hebben. Dat blijkt uit de eerste Transitiemonitor Jeugd die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Voortgang per gemeente

De Transitiemonitor is bedoeld om een gedetailleerd beeld te krijgen over tempo en voortgang per gemeente van de decentralisatie jeugdzorg, schrijven de staatssecretarissen Van Rijn (VWS, PvdA) en Teeven (VenJ, VVD) aan de Kamer. Peildatum van die eerste monitor − die door 80% van de gemeenten is ingevuld − was 24 januari. De monitor wordt dit jaar nog twee keer ingevuld door gemeenten.

Wachten op meicirculaire

Gemeenten wachten met smart op de meicirculaire, zo blijkt uit de monitor; pas dan is er definitief inzicht. Hoewel het beschikbare budget in grote lijnen bekend is e enig houvast geeft, is verfijning nodig. Er zit verschil tussen omzetcijfers van zorgaanbieders en cijfers van het rijk, zo geven gemeenten aan.

Doelgroep onbekend

Meer dan vier op de tien gemeenten geeft aan ‘ten dele’ zicht te hebben op het aantal jongeren dat vanaf 2015 onder hoede van de gemeente komt te vallen en nu zorg ontvangt vanuit (geïndiceerde) jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz). 38% van de gemeente zegt wel een goed beeld te hebben, 2% heeft dat helemaal niet. Nog minder zicht is er op de specialistische zorg. Een op de zeven gemeenten (15%) geeft aan geen beeld te hebben van het aantal jongeren in de gemeente dat buiten de regio specialistische zorg ontvangt. 44% heeft daar deels zicht op en 23% heeft dat aantal wel helemaal in beeld.

Contracten zorgverzekeraars

Meer dan een op de tien gemeenten (11%) heeft nog geen contract gesloten met zorgverzekeraars voor een goede overdracht van taken en 33% ten dele. 37% van de gemeenten heeft wel een contract gesloten. Het contact met de zorgverzekeraars verloopt soms moeizaam, zo geven gemeenten aan.

Gemeenteraad niet aan zet

De uitgangspunten voor het nieuwe jeugdbeleid van gemeenten is nog niet altijd met de raad afgestemd. In 78% van de grote gemeenten heeft de gemeenteraad een uitgangspuntennnotitie goedgekeurd. Bij 4% van de middelgrote gemeenten en 10% van de kleine gemeenten is dat (nog) niet gebeurd.

Verplicht beleidsplan

Meer dan de helft van de gemeenten geeft aan een beleidsplan met ‘richtinggevend kader’ voor de transitie jeugdzorg te hebben opgesteld. Van Rijn heeft gemeenten hiertoe wettelijk verplicht. Op 1 november moeten die door de raad vastgestelde beleidsplannen er liggen.

Tempo omhoog

De onafhankelijke Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) stelde dinsdag in zijn derde en uiterst kritische voortgangsrapportage dat decentralisatie van de alle jeugdzorgtaken naar gemeenten per 1 januari 2015 niet verantwoord is als gemeenten in het huidige tempo doorgaan met de voorbereidingen. Uiterlijk 1 april moet de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) operationeel zijn, hebben Van Rijn en Teeven in een reactie daarop laten weten. De TAJ moet er onder meer voor zorgen dat gemeenten en zorgverzekeraars zo snel mogelijk goede afspraken maken.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

janicos / Maatschappelijk werker
Het zal de gemeenten worst zijn dat er straks doden vallen. Wethouders zitten er maar voor een beperkte tijd en als er een dood kind te betreuren valt, gaan bestuurders en politici vrijuit. Dus wat zou het. Mijn voorstel is politici en bestuurders aan te kunnen klagen voor MOORD met VOORBEDACHTE rade. Dat is nodig omdat er zoals gewoonlijk niet wordt geluisterd. Ik vraag me wel eens af of politici en bestturders niet ordinair psychopatisch gedrag laten zien? Moeten politici ook niet eens een register krijgen waar ik als burger terug kan vinden of de betrokkene wel spooprt en zijn papiertjes en bijscholing heeft gehaald?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Er zijn steeds meer gemeenten die afspraken hebben gemaakt om niet het wiel opnieuw uit te gaan vinden. Zij nemen, in eerste instantie, de ervaren krachten met kennis en kunde al in 2014 over en nemen hierna één tot drie jaar de tijd, een verlengde overgangsfase, om alles stap voor stap verder te professionaliseren en binnen hun gemeenten vorm te geven. Deze gemeenten hebben zelfs geen zwart gat meer en kunnen preventief de juiste beslissingen gaan nemen wat vanzelf minder kosten met zich mee brengt. Uitstekende effectieve oplossing.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jos Praat / beleidsadviseur
Wat een ongelooflijke bende! En dat alles ten nadeel van kwetsbare kinderen.

Dat krijg je er nu van, wanneer je 420 gemeenten het wiel laat uitvinden. In plaats van te stellen: dit is uw taak, zo organiseert u dat, en hdit is uw budget.

Maar nu: met z'n allen richting volgende parlementaire enquete.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
g laan / ambtenaar en mantelzorger
En als het dan zoals in mijn geval om mijn eigen kind gaat die moet worden opgenomen dan word het je heel zwaar te moede of het ooit nog wel goed gaat komen. Nu wachten we 7 maanden op een GGZ opname, straks wellicht 7 jaar?En we hebben zo gewaarschuwd vanuit de Jeugdzorg maar de gemeenten wilden dit dolgraag. Maar zich verdiepen, nee hoe moeilijk kan het zijn. Stuur ze gewoon naar de voetbalclub en ach heb je anorexia krijg je van de gemeente toch lekker een abonnement op de Mac Donalds want blijkbaar kunnen jouw ouders dat niet betalen. Toch mevrouw Jorritsma?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
De bestaande hulpverlening wordt gegarandeerd en is makkelijk te zien en te berekenen. Het zwarte gat is de groep die nu problemen hebben en nog geen of nog niet in aanmerking komen voor hulp, de grijze groep. Binnen deze grote groep is het veiligheidsrisico van het kind niet bekend en kan escaleren voor het in beeld is. De huidige Toegang van Bureau Jeugdzorg is ervaren om bij een melding of hulpvraag direct te beoordelen welke hulp en drang of dwang nodig is, zij hebben ervaring in deze vorm van triage. Advies voor de gemeenten: neem deze mensen met hun kennis, kunde en ervaring eerst over en kijk later wat er nog verbeterd of gewijzigd kan worden. Ga niet het wiel opnieuw uitvinden met alle risico's van dien, die je niet kunt zien door een gebrek aan kennis, kunde en ervaring en het duurt minstens 5-10 jaar om deze expertiese op te bouwen binnen een team wat 24 uurs continuïteit garandeerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie