Advertentie
sociaal / Nieuws

FNV roept gemeenten op om kostendelersnorm te versoepelen

Niets belet gemeenten om de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm alvast op te schroeven naar 27 jaar, zegt vakbond FNV.

07 juli 2022
huur---sleutel.jpg

De kostendelersnorm moet overal in het land worden afgeschaft voor jongeren tot 27 jaar, vindt de FNV. De vakbond roept alle gemeenten daarom op om het voorbeeld van Arnhem en Rotterdam te volgen, die vanaf 1 juli alle inwoners tot 27 jaar niet meer meetellen als kostendeler.

Teamleider Financieel Diensten Centrum

JS Consultancy
Teamleider Financieel Diensten Centrum

Teamleider Juridische Zaken

Provincie Utrecht
Teamleider Juridische Zaken

Vooruitlopen

De leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm, die ervoor zorgt dat de bijstandsuitkering lager wordt naar mate er meer mensen met de ontvanger in een huis wonen, wordt vanaf 1 januari 2023 al verhoogd van 21 naar 27 jaar. De gemeenten Rotterdam en Arnhem besloten echter om vanaf 1 juli 2022 vooruit te lopen op de wetswijziging. Niets belet andere gemeenten ervan om het voorbeeld van de twee steden te volgen, meent vakbond FNV.

Begunstigend

Hoogleraar socialezekerheidsrecht Gijsbert Vonk gaf in Binnenlands Bestuur al eerder aan dat Arnhem en Rotterdam inderdaad de wettelijke ruimte hebben om de leeftijd nu al te verhogen. Vonk: ‘Het is een wetsovertreding, maar niet in de nadeel van de burger. Dat heet buitenwettelijk begunstigend beleid. Als je dat consequent en goed gemotiveerd doet, dan mag dat.’ Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat verantwoordelijk minister Schouten bezwaar maakt, omdat zij immers zelf de wetswijziging vanaf 2023 heeft voorgesteld.

Mantelzorgen

Onderzoek heeft aangetoond dat de kostendelersnorm kan bijdragen aan dakloosheid onder jongeren, omdat ouders met een bijstandsuitkering zich niet meer kunnen veroorloven om hun kinderen in huis te houden op het moment dat ze de leeftijd bereiken waarop ze meetellen als kostendeler. Maar ook voor de groep ouder dan 27 jaar zorgt de kostendelersnorm voor problemen, ziet de FNV. ‘De kostendelersnorm is onmenselijk en onrechtvaardig', zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. 'Ook mantelzorgen is op deze manier voor veel mensen onmogelijk.' Daarom pleit de vakbond voor volledige afschaffing van de kostendelersnorm.

Kamerleden

Veel gemeenten zijn het daarmee eens; een derde van de gemeenten zou de kostendelersnorm het liefst helemaal schrappen, bleek vorig jaar uit een rondvraag van Binnenlands Bestuur. Ook een derde van de Tweede Kamerleden is voor afschaffing: vijftig Kamerleden stemden onlangs voor een amendement om de maatregel te schrappen. De vier coalitiepartijen, PVV, JA21 en SGP stemden tegen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De FNV behoort over dit onderwerp vooral betere afspraken te maken met de politieke partijen dan wel beter te onderhandelen met het Rijk. Het is absurd om Gemeenten te vragen/te verzoeken om kosten van vervroegde toepassing van deze wetgeving 'uit eigen zak' te betalen. De gemeenten Arnhem en Rotterdam beschikken kennelijk over te veel financiële middelen om dit wel te (kunnen) doen.
Advertentie