Advertentie
sociaal / Nieuws

Unicef wil garantie op onderwijs voor asielkinderen

Gemeenten maken zich zorgen over het stijgend aantal vluchtelingenkinderen dat onderwijs nodig heeft.

29 november 2022
3 schooltassen staan op een houten bank in de gang van een school
ANP/Jeroen Jumelet

Unicef roept de gemeenten en het rijk op om het recht op onderwijs voor kinderen van asielzoekers te garanderen. De VNG wil dat het rijk snel komt met een ‘visie’ op onderwijs aan vluchtelingen.

Achterstallige registratie

In de noodopvang voor asielzoekers bevinden zich meer dan 3500 kinderen. Daarnaast verblijven er ook nog veel kinderen in de zogeheten crisisnoodopvang. Hoeveel er dat op dit moment precies zijn, is wegens achterstallige registratie niet bekend. Unicef gaat uit van enkele honderden kinderen.

Veiligheidsregio's

Mede door de onduidelijkheid over aantallen, is er voor deze kinderen vaak geen onderwijs geregeld, aldus Unicef-directeur Suzanne Laszlo in een persbericht. 'Veiligheidsregio’s weten nauwelijks hoeveel kinderen in de crisisnoodopvanglocaties verblijven. Daarom is ook onduidelijk welke gemeenten verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van onderwijs en voor hoe lang. Het gevolg is dat in de praktijk deze kinderen vaak niet naar school gaan.’

Deventer

Als voorbeeld noemt Unicef een groep van 50 alleenreizende kinderen die in de buurt van Deventer verblijft. ‘Het is onduidelijk bij welke gemeente zij horen en wie het onderwijs zou moeten regelen. Vanwege gebrek aan regie lopen de kinderen onderwijs mis.’ De organisatie wil dat gemeenten en het rijk scholen gaan helpen ‘waarbij de goede ervaringen met het opvangen en zorgen voor Oekraïense vluchtelingen kunnen worden gebruikt.’

Debat

Gemeenten maken zich zorgen over het stijgend aantal vluchtelingenkinderen dat onderwijs nodig heeft, zo blijkt uit de inbreng van de VNG voor het debat in de Tweede Kamer woensdag over dit onderwerp. ‘Schoolbesturen worden geacht het nieuwkomersonderwijs in samenwerking met de gemeente te organiseren, maar dit lukt vaak niet omdat het verblijf op één opvanglocatie vaak van korte duur is.’

Flitspeiling

Uit een recente ‘flitspeiling’ blijkt volgens de VNG dat het 'overgrote merendeel' van de vluchtelingenkinderen desondanks onderwijs krijgt. ‘Daarbij is er nauwelijks een verschil tussen Oekraïense kinderen en kinderen van asielzoekers. Het duurt wel even voordat kinderen les krijgen en dat komt vooral doordat de beschikbaarheid van docenten en klaslokalen een knelpunt is.’

Internationale Schakelklassen

Jongeren tussen de 12 en de 18 jaar die zijn aangewezen op internationale schakelklassen wachten soms maandenlang op een plek. De VNG wil dat het ministerie van Onderwijs deze klassen een wettelijke status verleent. ‘Daarmee is deze vorm van onderwijs niet meer afhankelijk van de welwillendheid van het huidige onderwijsveld.’

Visie

Ook wil de koepelorganisatie van gemeenten dat het rijk met een ‘visie’ komt op onderwijs aan vluchtelingen. ‘De behoefte aan zo’n visie is des te meer urgent omdat steeds duidelijker wordt dat ook de Oekraïense kinderen hier lang zullen verblijven.’

Zelfredzaamheid

Het taalonderwijsaanbod verschilt per gemeente. Hierdoor is niet elke nieuwkomer de Nederlandse taal even goed machtig. De VNG maakt zich in verband hiermee zorgen over de 'zelfredzaamheid' van Oekraïners. 'De middelen die gemeente ontvangen vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn niet toereikend. Dit betekent dat er veel diversiteit in het taalonderwijs bestaat tussen gemeenten. We vragen het kabinet om ook op dit punt met een visie te komen.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie