Advertentie
sociaal / Nieuws

G4 boos over uitstel Wet inburgering

De G4 hebben forse kritiek op het besluit van minister Wouter Koolmees (SZW) om de Wet inburgering opnieuw uit te stellen. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht stellen dat uitstel schadelijk is voor inburgeraars.

13 november 2020
inburgering---taal-leren.jpg

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben forse kritiek op het besluit van minister Wouter Koolmees (SZW) om de Wet inburgering opnieuw uit te stellen en zien grote, nadelige gevolgen. De suggestie die de minister aanvankelijk had gewekt dat gemeenten voor uitstel hebben gepleit, is in het verkeerde keelgat geschoten.

Onacceptabel

‘Wij hebben als G4 juist alles op alles gezet om op 1 juli 2021 klaar te zijn en (weer) de regie te gaan voeren over de inburgering van asielstatushouders’, stellen de G4 in een gezamenlijke verklaring. ‘Het is voor ons onacceptabel dat het rijk blijkbaar niet alles op alles heeft gezet − of nog zet − om op tijd klaar zijn. Wij zijn dat in elk geval wel.’

 

Uitstel schadelijk

De vier grote steden stellen dat uitstel schadelijk is voor inburgeraars. ‘We zien dat de huidige groep inburgeraars op grote achterstand dreigt te raken in het huidige falende stelsel, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering. Uit vele onderzoeken is gebleken dat ze die verantwoordelijkheid (nog) niet aan kunnen. Ze zijn vaak overgeleverd aan dubieuze taalscholen, raken niet goed ingeburgerd en lopen mogelijk meer schulden op.’

 

Struikelblok

De groep inburgeraars die op achterstand komt, wordt alleen maar groter, waarschuwen de G4 daarnaast. De coronacrisis heeft daar onder meer aan bijgedragen. De online taallessen vormen voor vele een struikelblok en de participatiemogelijkheden zijn afgenomen. Voor komend jaar zien de vier grote steden het eveneens somber in, omdat er in 2021 twee keer zo veel statushouders moeten inburgeren als in dit jaar. De groep inburgeraars die nog onder de oude wet valt neemt tot 2022 landelijk toe met zo’n 27.000 mensen.

 

De dupe

Voor de derde keer uitstellen van invoering van de wet is ‘funest voor grote gemeenten’, stellen de G4. ‘We hebben enorm geïnvesteerd in de voorbereiding van het kunnen uitvoeren van onze nieuwe wettelijke taken per 1 juli 2021.’ De G4 willen van de minister weten wat nu precies de redenen tot uitstel zijn en welke stappen worden genomen om invoering per 2022 wel mogelijk te maken. ‘We willen op korte termijn van de minister weten hoe hij ons gaat faciliteren om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige groep inburgeraars en gemeenten niet de dupe wordt van deze onwenselijke vertraging.’

 

Rekening

De vier steden blijven zich inzetten om inburgeraars te helpen onderdeel te worden van de samenleving, ‘ondanks dat het rijk ons dat niet gemakkelijk maakt.’ De steden willen op korte termijn met Koolmees om tafel ‘om de gevolgen en consequenties te bespreken, zodat de rekening niet komt te liggen bij de gemeente en inburgeraar’, aldus de Haagse wethouder Bert Van Alphen (sociale zaken, GroenLinks).

 

Overgangsrecht

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor een vorm van overgangsrecht voor inburgeraars die vanaf januari 2021 moeten starten met inburgeren. Ook de VNG wil met het ministerie in gesprek over de (financiële) gevolgen van het nieuwe uitstel.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Eline Dragt / Beleidsmedewerker
Het UAF vindt het net als de G4 erg spijtig dat inburgeringsplichtigen nu nog langer onder de huidige falende wet vallen. Nu wordt hen opnieuw géén duidelijk perspectief geboden.De afgelopen jaren hebben we samen met het ministerie, gemeenten, onderwijskoepels en andere partners veel tijd en energie gestoken in verbeteringen van de wet, zoals de B1- en de onderwijsroute en nu wordt die wet opnieuw uitgesteld. We verwachten van nieuwkomers dat ze zo snel mogelijk inburgeren en meedoen, maar op deze manier worden zij zelf nog langer in de wachtrij gezet.Wij begrijpen tot slot dat de coronacrisis veel ontwikkelingen beïnvloedt en we zijn vóór een succesvolle implementatie van de nieuwe wet, maar vluchtelingen worden nu het kind van de rekening. Het UAF denkt graag mee over een goede overgangsregeling.

H. Wiersma / gepens.
De angsthazen regeren bij SoZa. Na de verkiezingen moet de opvolger de brokken lijmen.
Advertentie