Advertentie
sociaal / Nieuws

Tweede Kamer stemt voor kortere schuldentrajecten

Schuldhulpverleners staan ook achter het besluit om schuldentrajecten in te korten.

25 januari 2023
man kijkt naar rekeningen op tafel
Shutterstock

De wettelijke schuldsanering moet geen drie jaar maar anderhalf jaar duren. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag besloten. Ook moet de regering gaan onderzoeken of het minnelijke schuldentraject kan worden ingekort.

Raadsadviseur / Plaatsvervangend Griffier

Gemeente Maashorst
Raadsadviseur / Plaatsvervangend Griffier

Teamleider Informatievoorziening

Publiek Netwerk in opdracht van Omgevingsdienst Haaglanden
Teamleider Informatievoorziening

Te lang

Het amendement om de Wsnp (Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen) in te korten komt van Kamerleden Barbara Kathmann (PvdA), Don Ceder (ChristenUnie), Hülya Kat (D66) en Senna Maatoug (GroenLinks) en werd door een ruime meerderheid van de Kamer aangenomen.  

De indieners van het amendement vinden dat het vaak te lang duurt voordat mensen van hun schulden af zijn. Dat leidt volgens hen tot desastreuze gevolgen voor het individu en hoge maatschappelijke kosten. Daarom wordt de Wsnp-termijn in principe anderhalf jaar, hoewel de rechter daar wel van af mag wijken als daar redenen voor zijn.

Tweede kans

De Kamer besloot ook dat de termijn voor de Wsnp moet ingaan op het moment dat de gemeente de schuldhulpverlening start, en niet pas op het moment dat de rechter de wettelijke schuldsanering uitspreekt. Ook dat kan het totale traject met maanden tot een jaar verkorten.  

Verder bepaalde de Kamer dat de zogenaamde tienjaarstermijn komt te vervallen. Volgens de huidige wet moeten mensen die al eens in de Wsnp hebben gezeten tien jaar wachten voordat ze opnieuw toegelaten mogen worden. 'De indieners zijn echter van mening dat iedereen die te goeder trouw is in principe een tweede kans verdient', aldus de toelichting bij het amendement.

Mensen moeten eerder door kunnen met hun leven.

Marco Florijn, voorzitter NVVK

Daarnaast nam de Kamer een motie aan om te verkennen of het minnelijke schuldhulptraject ook kan worden ingekort tot anderhalf jaar. Bij een minnelijk traject maken schuldeisers vrijwillig afspraken met de schuldenaar, zonder tussenkomst van de rechter.

Begeleiding

Schuldhulpverleners staan ook achter het voorstel om de Wsnp in te korten. Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, de vereniging voor financiële hulpverleners, stuurde in de aanloop naar de stemming een open brief aan de Tweede Kamer.

Schuldhulpverleners vinden drie jaar te lang, schrijft Florijn. 'Mensen moeten eerder door kunnen met hun leven. Intensievere begeleiding op weg naar duurzame financiële gezondheid is belangrijker dan drie jaar zoveel mogelijk afbetalen aan schuldeisers.'

Eigen schuld

Ook schuldeisers zijn het daarmee eens, aldus Florijn. 'Ze hebben liever een betrouwbare klant terug dan een klant die – in het geval van schuldbemiddeling – drie jaar lang kleine bedragjes overmaakt vanwege een schuld van lang geleden.' Een verkorting van het traject verlaagt ook de drempel om hulp te zoeken, verwacht de NVVK.

Florijn benadrukt dat de meeste mensen niet door hun 'eigen schuld' in de schulden terecht komen. Steeds vaker is de oorzaak een stijging van de vaste lasten, of de complexiteit van het fiscale stelsel. Drie jaar 'boete doen' is daarom te lang, vindt Florijn. Door de termijn in te korten, wordt het 'strafelement' in de schuldregeling kleiner.

Ook het minnelijke schuldentraject moet worden ingekort tot anderhalf jaar, wat de NVVK betreft. Schuldhulpverleners zijn al bezig om dat te realiseren.

Bewindvoering

Een voorstel van SP-Kamerlid Michiel van Nispen, om de bewindvoering bij problematische schulden te beleggen bij gemeenten, werd overigens niet gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer. Bewindvoering – een maatregel waarbij iemands persoonlijke financiën tijdelijk worden overgenomen – wordt nu vaak door gemeenten uitbesteed aan externe partijen. Van Nispen is van mening dat het beter zou zijn als gemeenten de bewindvoering in eigen hand nemen, maar de Kamer ging daar niet in mee.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie