Advertentie
sociaal / Nieuws

Achterstanden bij uitkeren energietoeslag in Arnhem en Amsterdam

Volgens de Arnhemse SP-fractie moet de gemeente dwangsommen betalen aan inwoners die te lang moesten wachten op de energietoeslag.

16 november 2022
verwarming op 19 graden
ANP

Sommige Arnhemmers hebben veertien weken moeten wachten op een beslissing op hun aanvraag voor de energietoeslag, terwijl de gemeente daar volgens de wet maximaal acht weken over mag doen. Volgens de SP-fractie is het college de gedupeerde inwoners dwangsommen verschuldigd. Dat zou de gemeente 20 tot 40 euro per persoon per dag vertraging kunnen kosten.

Grote uitvoeringslast

De wachttijd voor een beslissing op de energietoeslag bedroeg ‘op piekmomenten’ veertien weken in plaats van het wettelijke maximum van acht weken. Dat bevestigde minister Carola Schouten (Armoedebeleid, ChristenUnie) onlangs in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Bart van Kent (SP). De vertraging had te maken met een groot aantal aanvragen van mensen die niet aan de voorwaarden van de energietoeslag voldoen, legde de minister uit. Bovendien hebben gemeenten te maken met een ‘grote uitvoeringslast’ en met personeelstekorten. ‘Mijn indruk is dat gemeenten zich tot het uiterste inspannen om hun inwoners te ondersteunen’, aldus de minister.

Dwangsommen

Inmiddels zijn de achterstanden ingelopen en worden nieuwe aanvragen binnen vier weken afgehandeld, meldde Schouten. Voor de minister is de kous daarmee af, maar de Arnhemse SP-fractie neemt met die uitleg geen genoegen. Volgens raadsleden Gerrie Elferink en Sarah Dobbe moet de gemeente dwangsommen betalen aan inwoners die te lang hebben moeten wachten.

Zo snel mogelijk

De twee raadsleden komen tot die conclusie na raadpleging van een jurist. De gemeente is volgens hen bovendien verplicht om deze dwangsommen, van 20 tot 40 euro per dag, uit te keren zonder dat de gedupeerden daarom hoeven te vragen. ‘Alles wijst er op dat de gemeente dit alles tot op heden stelselmatig heeft nagelaten’, aldus de raadsleden. Ze willen dat het college de dwangsommen zo snel mogelijk alsnog uitbetaalt. Ook stellen ze bijna dertig schriftelijke vragen aan het college om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

1300 euro

De energietoeslag is een eenmalige uitkering van 1300 euro voor huishoudens met een laag inkomen, bedoeld om het effect van de gestegen energieprijzen te dempen. In december 2021 werd al een toeslag van 200 euro beloofd, in maart van dit jaar werd het bedrag verhoogd naar 800 euro, en in juli besloot het kabinet om de toeslag op te hogen tot 1300 euro. 

Achterstanden

Ook de gemeente Amsterdam overschrijdt de wettelijke termijn bij het behandelen van aanvragen voor de energietoeslag. Wethouder Marjolein Moorman (Armoede, PvdA) stuurde al in juli een brief aan de aanvragers om ze op de hoogte te stellen van de langere afhandeltermijn. Onlangs schreef ze in antwoorden op vragen vanuit de gemeenteraad dat er nog steeds achterstanden zijn. Meer dan 11.000 aanvragen moeten nog worden behandeld, bij 5.100 daarvan is de wettelijke termijn overschreden.

Elke week

‘Er zijn meer aanvragen binnengekomen dan verwacht’, legt de wethouder uit. Waar de gemeente uitging van zo’n 10.000 aanvragen, zijn dat er nu al 20.000, en er komen nog elke week honderden aanvragen bij. Daardoor lukt het niet altijd om de aanvragen op tijd af te handelen, zegt Moorman.

December

Wel heeft de gemeente Amsterdam, ondanks de krappe arbeidsmarkt, nieuwe medewerkers weten te werven om te helpen bij het uitkeren van de energietoeslag. ‘Ook is de procedure aangepast om de aanvragen sneller af te kunnen handelen’, schrijft Moorman. ‘Naar verwachting zullen de achterstanden in december zijn ingelopen. Indien huishoudens in de problemen dreigen te raken kan hun aanvraag met voorrang worden behandeld.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie