Advertentie
sociaal / Nieuws

Specialistische jeugdhulp in gevarenzone

Het bovenregionale aanbod van specialistische jeugdhulp zit in de gevarenzone. Niemand voelt zich echt verantwoordelijk voor het bovenregionale aanbod, stelt de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in de tweede jaarrapportage.

30 maart 2016

De samenwerking tussen gemeenten binnen de verplicht gestelde jeugdhulpregio’s hapert of wordt beëindigd. Risico hiervan is dat het aanbod van specialistische jeugdhulp versnipperd raakt. 

Dichtbij kind

Het wordt daarmee lastiger om specialistische jeugdhulp dicht bij het kind te organiseren; een van de doelstellingen van de transitie jeugdhulp. Dat constateert de onafhankelijke Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in de tweede jaarrapportage. Deze is woensdagochtend aangeboden aan minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatsecretaris Van Rijn (VWS).


Toenemende problemen

De TAJ signaleert toenemende problemen in het bovenregionale specialistische aanbod. Sinds de decentralisatie jeugdzorg krijgen aanbieders veel minder jongeren in zorg. Het wordt voor hen moeilijker om zowel de kwaliteit als de personele inzet van de hulpverlening op peil te houden. Niemand voelt zich echt verantwoordelijk voor het bovenregionale aanbod, stelt de TAJ. Er is weinig sprake van bovenregionale coördinatie.


Complexe hulp verankeren

Hierin moet verandering komen, stelt de TAJ. Gemeentekoepel VNG heeft hierin een belangrijke rol; zij moet bevorderen dat er voldoende regionaal wordt samengewerkt en afgestemd. Per regio moeten gemeenten een regionaal transformatieplan opstellen. Daarin moet het toekomstige regionale zorglandschap worden uitgewerkt, en plaats en positie van meer complexe vormen van jeugdhulp worden verankerd. ‘Wij constateren dat dit tot nu toe vrijwel ontbreekt en dat hierdoor het risico bestaat dat essentiële vormen van jeugdhulp onbedoeld onder (te) grote druk komen te staan’, aldus de TAJ in de rapportage. De VNG moet samen met de regio’s een plan opstellen om de minimaal noodzakelijke capaciteit en spreiding over het land van bovenregionale of landelijk specialistische jeugdhulp te borgen.


Kortdurende contracten

Gemeenten sluiten nog steeds kortdurende contracten af met jeugdhulpaanbieders, zo blijkt verder uit de rapportage. Dit staat de transformatie in de weg. Om de zorgcontinuïteit te garanderen, adviseert de TAJ gemeenten om met belangrijke aanbieders meerjarige contracten af te sluiten. Dan kan wel de noodzakelijk transformatie op gang komen. Ook laten gemeenten en aanbieders daarmee zien dat ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor een ‘samenhangend, toereikend en toegankelijk hulpaanbod aan jongeren en hun omgeving als dat nodig is, stelt de TAJ.


Geen bevoorschotting

Aanbieders komen steeds vaker in liquiditeitsproblemen. Dit komt door onvoldoende of geen bevoorschotting door gemeenten of vertraging bij betaling nadat de zorg geleverd is. Dit kan de continuïteit van essentiële jeugdhulp in gevaar brengen, waarschuwt de TAJ, zeker als aanbieders al beperkte financiële buffers hebben. Geleverde hulp moet binnen 30 dagen door gemeenten worden betaald, vindt de TAJ. Als er onenigheid is over facturen, moet alleen het betwiste deel, en niet de hele rekening worden opgehouden. Van Rijn is het hiermee eens, zo stelde hij bij de presentatie van het rapport.


Standaardisatie

De administratieve lasten voor gemeenten en aanbieders zijn fors toegenomen. In de ogen van de TAJ kunnen die worden beperkt als afspraken worden gemaakt over standaardisatie in bijvoorbeeld contracten en verantwoording. In dat licht moet het woonplaatsbeginsel worden vereenvoudigd. Dat leidt nu tot veel extra uitzoekwerk werkt vertragend bij tijdige en juiste facturering van de geleverde zorg.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ries Oonk
Vreemde conclusie van de TAJ. Uit het mindergebruik blijkt eerder dat de grotere, bovenregionale instellingen kortere trajecten kunnen aanbieden met hetzelfde effect, èn dat er ambulant aanbod is dat residentiële plaatsing voorkomt. Er is simpelweg minder behoefte aan deze voorzieningen. Dat blijkt ook uit het uitblijven van een stijging in crisishulp; het is dus niet zo dat kinderen te lang in te lichte zorg worden vastgehouden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
@Gerrit:

Als dat zou kunnen is dat mooi, maar het is de vraag of dat kan.

In ieder geval wordt gecontstateerd dat het beter moet en dat specialistische zorg in het gedrang komt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ruud Niewold / Gemeenteraadslid
Neem een aantal kritische kanttekeningen uit een rapport over de ontwikkelingen in de jeugdhulp, zet die kanttekeningen nog eens extra aan, en vóila, er is weer een smeuïg artikel voor Binnenlands bestuur. Alles voor de kijkcijfers? Het meer genuanceerde verhaal is te lezen op de site van de Transitie Autoriteit Jeugd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.F.Willems / pensionado
Wat hebben nu geleerd van de nationale rampspoed welke RIAGG heette? Specialistische hulp bestaat alleen maar op papier, de werkelijkheid leert dikwijls anders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
De TAJ redeneert nog teveel vanuit het oude systeem, waarbij veel specialisaties waren. Dit heeft geleid tot grote instellingen met een enorm werkgebied (en grote budgetten). Die hebben er last van dat ze per regio te weinig jeugdigen hulp bieden.

De toekomst wordt waarschijnlijk veel meer jeugdhulpinstellingen met een bredere dienstverlening en opererend in een beperkter aantal regio's.

Deze decentralisatie vraagt ook om een structuur aanpassing. Dat wordt weleens vergeten.

Niet de borging van de specialisaties maar een versnelde inbedding in de regionale context is van belang.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Moeder/ voormalig vrijwilliger autisme / Moeder/ voormalig vrijwilliger autisme
Minder specialisatie in jeugdhulp is net zo effectief als kiezen laten uitboren als een patiënt appendicitis heeft. En voor specialisatie heeft men vaak een multidisciplinair team nodig en heel veel ervaring.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
@Gerrit:

Wat heb je aan een versnelde inbedding in de regionale context als er niemand is die kundig genoeg is om het probleem op te pakken?

Zoals ervaringsdeskundige al aangeeft: de specialisten worden zeldzaam, waardoor zowel minder benodigde(!) zorg verleend kan worden en deze ook nog eens duurder zal worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin Jongmans / ambtenaar
Ik begrijp niet waarom zoveel jongeren in de jeugdzorg moeten ze vragen er niet zelf om en de ouders ook niet.

Jeugdhulp biedt het overal zelf aan.

En het barst van de zorgaanbieders en contracten dus daar ligt het niet aan.Ze liggen te veel op straat en werken de wachtlijsten van degenen die wel hulp vragen niet af.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
@doeterniettoeMijn punt is dat er contracten zijn met heel veel aanbieders (en overeenkomstig veel diversiteit in specialisaties) die al in de regio's actief zijn. Denk alleen al aan de GGZ aanbieders. Door het anders te organiseren kun je dezelfde kwalitatieve jeugdhulp veel effectiever bieden.Als voorbeeld: organisaties die zowel aan jonge kinderen als tieners verblijfsfuncties bieden.

De huidige situatie creëert een versnipperd landschap. Dit leidt juist voor de jeugdige en ouders tot een onnodig ingewikkeld systeem.

De jeugdhulpinstellingen hebben daar zelf de sleutel voor in de handen als gemeenten ze vragen te transformeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie