Advertentie
sociaal / Nieuws

Toch onafhankelijk onderzoek naar kosten inburgering

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Daarover hebben VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overeenstemming bereikt. Eerder weigerde minister Koolmees een onderzoek.

28 juni 2019
inburgering---taal-leren.jpg

Er komt toch een onafhankelijk onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het Centraal Planbureau (CPB) wordt gevraagd deze in kaart te brengen. Daarover heeft gemeentekoepel VNG met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overeenstemming bereikt. Maar er zijn nog meer zorgen.

Hervatten

Nu er overeenstemming is, wil de VNG het gesprek met het ministerie over het nieuwe inburgeringsstelsel hervatten. Eerder stapte zij uit het gesprek, omdat minister Koolmees (SZW) niet aan de eis van de VNG tot onafhankelijk onderzoek naar de invoeringskosten, de uitvoeringskosten en de programmakosten bij gemeenten tegemoet wilde komen. Gemeenten willen echter geen nieuwe taken meer op zich nemen, als er geen zicht is op de financiële gevolgen ervan.

Belangrijke stap

‘Het is een belangrijke stap dat de minister instemt met dit gezamenlijke onderzoek’, stelt Peter Heijkoop (voorzitter van de delegatie). ‘Onze zorgpunten over de uitvoerbaarheid van het stelsel blijven overeind en deze hebben we ook verwoord in een brief aan de Kamer. Over deze punten en de uitkomsten van het financiële onderzoek gaan wij na de zomer met de minister in gesprek.’

Prestatiebekostiging

Zo zijn er zorgen over de systematiek van prestatiebekostiging, zoals de minister dat wil invoeren. Gemeenten worden daarbij afgerekend op succesvolle inburgeringstrajecten. ‘Dit sluit niet aan bij de verantwoordelijkheid van gemeenten om de inburgeraar in staat te stellen in te burgeren. Op die prestatie kunnen gemeenten worden afgerekend. Het succesvol afronden van een inburgeringstraject blijft de verantwoordelijkheid van de inburgeraar zelf’, schrijft de VNG, mede namens de G40 en Divosa in een brief aan de Kamer.

Doorzettingsmacht

Ook zijn er gemeentelijke zorgen over de regierol van de gemeenten. ‘We willen de inburgeraar een goed traject op maat aanbieden en verbinding leggen met andere terreinen in het sociaal domein. Daarvoor is lokaal doorzettingsmacht nodig’, aldus de brief aan de Kamer. Zo wil de minister onder meer de handhaving van de inspanningsverplichting van de inburgeraar opsplitsen. De VNG, G40 en Divosa vinden dat dit in één hand moet komen te liggen: die van de gemeenten. Daarnaast wil de minister het programma voorinburgering bij het COA beleggen. ‘Het verplichtstellen van een voorinburgeringstraject door het COA staat op gespannen voet met de ambitie om inburgering onder gemeentelijke regie vandaag dag één te starten’, aldus de brief aan de Kamer.

De Wet inburgering is begin deze week in consultatie gegaan. Gemeenten kunnen tot en met 7 augustus hun reactie geven. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie