Advertentie
sociaal / Nieuws

Tilburg wil af van bewindvoering

Tilburgenaren met problematische schulden krijgen niet langer standaard een beschermingsbewind als ze zich melden bij de kantonrechter. Samen met een bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt vanaf 1 maart eerst bekeken wat de beste dienstverlening is.

09 februari 2018

Tilburgenaren met problematische schulden krijgen niet langer standaard een beschermingsbewind als ze zich melden bij de kantonrechter. Samen met een bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt vanaf 1 maart eerst bekeken wat de beste dienstverlening is. ‘In veel gevallen is gemeentelijke schuldhulpverlening een goed alternatief voor de ingrijpende bewindvoering’, zegt wethouder Hans Kokke (SP, zorg, maatschappelijke participatie, inkomensondersteuning).

Ruimte krijgen

De proef met de best passende dienstverlening bij schulden duurt tot 1 oktober. Tilburg en de rechtbank Zeeland-West-Brabant geven hiermee als eerste vorm aan het regeerakkoord, waarin gemeenten de ruimte krijgen om te experimenteren met de schuldhulpverlening. De rechtbank Noord-Nederland ontwikkelt met Emmen en Leeuwarden een soortgelijk hulpverleningsproject als alternatief voor beschermingsbewind, net als de rechtbank Oost-Brabant dat doet met Eindhoven en Den Bosch. ‘Het zou mooi zijn als de rechtbank bij schuldenproblemen overbodig wordt’, zegt kantonrechter Paul Rouwen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Effectieve rechtspraak

De kantonrechter in Tilburg zal vanaf 1 maart alleen een ‘klassiek’ schuldenbewind instellen als hij weet wat het overleg tussen de inwoner, de bewindvoerder en de gemeente heeft opgeleverd. ‘Zo kunnen we het beste maatwerk leveren en zorgen voor maatschappelijk effectieve rechtspraak. We zijn er niet om vonnissen te schrijven, maar om problemen op te lossen’, zegt rechter Rouwen. Ook hij denkt dat budgetbeheer een goed alternatief kan zijn voor beschermingsbewind. ‘Onderbewindstelling is een uiterste middel waarbij je de vrijheid van mensen beperkt. Een goed werkend alternatief heeft daarom onze voorkeur.’

Goed gevoel

Het aantal schuldenbewinden loopt sterk op in Nederland. In Tilburg worden jaarlijks tussen de 500 en 1.000 schuldenbewinden uitgesproken, met een gemiddelde looptijd van vijf jaar. Rechters vragen de gemeente nu niet van tevoren wat zij van het schuldenbewind vinden. ‘Dat zit niet in het systeem’, zegt kantonrechter Rouwen. ‘Dat gaat we nu dus wél doen. Daar hebben we als rechtbank een goed gevoel bij, want Tilburg is goed bezig als het gaat om ondersteuning bij financiële problemen en schulden.’ Als na een gesprek op het gemeentehuis het advies wordt gegeven om geen bewind in de stellen, dan ontvangt de bewindvoerder in ieder geval tot 1 oktober 250 euro als compensatie voor de ureninzet en gemaakte kosten.

Eigen leven

Schuldbeheer vanuit de gemeente is te verkiezen boven bewindvoering, meent de Tilburgse wethouder Kokke, omdat ‘mensen hun eigenwaarde behouden en, samen met de gemeente, de regie kunnen voeren over hun eigen leven.’ Een ander voordeel is volgens de wethouder dat ze kunnen werken aan de schulden. Dat is niet zo bij bewindvoering, want een bewindvoerder treft geen betalingsregeling bij probleemschulden. ‘Het gaat vrij ver om de bewindvoerder te vragen om de schulden van iemand op te lossen’, weet kantonrechter Rouwen. ‘Daar kan de gemeente veel meer betekenen. Die heeft bijvoorbeeld een kredietbank. Zij kunnen de schuld op één hoop gooien en een saneringsaanbod doen. Een individuele bewindvoerder kan veel moeilijker zo’n saneringsvoorstel doen dan een ervaren gemeente.’

Complete mislukkeling

Voordeel van de nieuwe aanpak waarbij mensen met problematische schulden worden opgenomen in het schuldbeheer, is volgens SP-wethouder Kokke ook dat ze in beeld komen bij de gemeente. ‘We kijken niet alleen naar de schulden, maar ook naar aan andere leefgebieden. We zijn toegankelijk. Budgetbeheer en schuldhulpverlening zitten heel dicht bij elkaar. Je weet elkaar te vinden en je hebt de strubbelingen snel in beeld. Zo kun je werken aan een oplossing in plaats van dat mensen zich een complete mislukkeling vinden omdat ze kennelijk bewindvoering nodig hebben. Maar je wilt geen bewindvoering hebben, je wilt een nieuwe start maken. Daar kan de gemeente heel goed bij helpen.’

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Johan Töpfer / bewindvoerder/curator
Ik heb 21 jaar bij sociale diensten gewerkt en ben in 2014 bewindvoerder geworden. De meeste doorverwijzingen komen vanuit de wijkteams en afdelingen budgetbeheer van diezelfde gemeenten omdat ze zelf vastlopen in de materie en er meestal sprake is van meervoudige problematiek. Alle moeilijke dossiers worden overgedragen aan de bewindvoerders en de makkelijke zaken houdt de gemeente zelf. Ik wordt zo ondertussen moe van die wethouders die van alles roepen voor de buhne, maar gewoon niet weten waar ze het over hebben. Ik zou zeggen; kijk eens kritisch naar je eigen gemeentelijke apparaat. Vanzelfsprekend willen wij ook niet dat mensen onnodig beschermingsbewind krijgen. Wij verwijzen mensen daarom zelf altijd eerst door naar een wijkteam om vervolgens toch het advies te krijgen om beschermingsbewind aan te vragen.
Hoekstra / Ambtenaar
Gemeenten willen maar één ding: minder geld aan schuldhulpverlening (beschermingsbewind) uitgeven. De rest is ketelmuziek en mooipraterij.
koster / beschermingsbewindvoerder
Mooi initiatief. Vraag is echter alleen waarom er in Tilburg alleen per jaar 500 tot 1.000 bewinden worden uitgesproken....Zoals ze in Tilburg zeggen: :Leuke Proat...ik zou zeggen: zorg er eerst maar eens voor dat de die 500 tot 1.000 man bereikt en zorg er eerst maar eens voor dat die mensen de gemeente eenvoudiger vinden. En wat een walgelijke uitspraak: "Mensen die zich een complete mislukking vinden" dat zegt meer over wat meneer de Wethouder zelf. Als gemeenten de drempel niet zo hoog hebben liggen en niet van die absurde eisen stellen, dan was de markt voor bewindvoerders ook kleiner. Wat mij betreft moet daar de concentratie liggen ipv tomaten gooien naar beschermingsbewindvoerders
H. Wiersma / gepens.
Het lijkt op zichzelf wel een betere oplossing, maar wie gaat de extra personeelskosten betalen? Ik begrijp dat er een taakverzwaring plaatsvindt van Rijk (min. jur. zaken) richting gemeenten. Gaan die rijksgelden mee over naar de gemeenten?
Bart van Tetering / bewindvoerder
Wij hebben vaak aanmeldingen van cliënten die meerdere malen bij de schuldhulpverlening van de gemeente zijn geweest maar er toch niet uitkomen. Met de hulp van ons als bewindvoerder lukt dit dan vaak wel.
Lankhorst / zeer kritische burger
Staat iemand eigenlijk ooit wel eens stil bij de werkelijke kosten van "al die bewindvoeringen" in Nederland? Ik heb begrepen dat de bPBI geconcludeerd heeft dat er ± 290.000 beschermingsbewinden zijn in Nederland, waarvan er zo'n 80.000 à 100.000 beschermingsbewinden door de bijzondere bijstand vergoed worden aan de onder bewind gestelde burger. Als we nou eens net doen alsof het er inderdaad 100.000 zijn en dat dit allemaal dubbele zaken zijn en dat die bewinden allemaal schuldenbewinden zijn, dan kom ik op een totaal kostenplaatje van € 207.396.000,- uit. Gemakshalve reken ik dan de in- en uitstapkosten niet mee, want het zijn uiteraard 100.000 dubbele schuldenbewinden. De kosten zullen dus te hoog geraamd zijn. Maar goed, 208 miljoen euro op een staatsbegroting van miljarden.... waar hebben we het hier over met z'n allen, sporen we wel? Waarom brengt onze centrale overheid het geheel van de vergoedingen niet onder bij de Raad van Toezicht, net als bij de WSNP-bewindvoerders? (Voor zover die nog bestaan, want die zijn ook bijna afgeserveerd). Nee, het is leuker in ons Calvinistische Nederlandje om bewindvoerders te demoniseren en daarbij volledig voorbij te gaan aan het bewezen feit dat gemeentelijke schuldhulpverlening nog nooit gewerkt heeft zoals het zou behoren te werken - uitzonderingen daargelaten - dat meer regelgeving alleen maar leidt tot meer verstopping in de ambtelijke systemen en dat de wettelijk benoemde bewindvoerder in ieder geval nog iets weet te bewerkstelligen van geestelijke rust bij de rechthebbende... Zelfs als de schulden niet opgelost kunnen worden, kan je er als bewindvoerder altijd nog voor zorgen dat de beslagvrije voet bewaakt wordt en dat de cliënt te eten heeft. Althans... als je als bewindvoerder bereid bent om de cliënt in de bijstand te dwingen zijn volwassen kinderen de deur uit te zetten als die niet mee willen betalen aan het "kostendelerschap". Want als dat je ook als bewindvoerder niet lukt, dan staat het hele gezin alsnog op straat. Wat hebben we toch een geweldig sociaal systeem, het beste van de hele wereld... ben ik te kritisch? Sorry, ik zie te veel.
Advertentie