Advertentie
sociaal / Nieuws

SZW fluit Utrecht terug over experimenten bijstand

Utrecht gaat toch níet op 1 mei beginnen met een proef met regelluwe bijstand. Dat meldt de NOS op basis van een gesprek met de gemeente. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zou nog te veel vragen hebben over de uitvoering. Het experiment strookt niet met de Participatiewet, die mensen in de bijstand verplicht te solliciteren.

28 april 2017

Utrecht gaat toch níet op 1 mei beginnen met een proef met regelluwe bijstand. Dat meldt de NOS op basis van een gesprek met de gemeente. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zou nog te veel vragen hebben over de uitvoering. Het experiment strookt niet met de Participatiewet, die mensen in de bijstand verplicht te solliciteren.

Koplopers
Utrecht is één van de vier 'koplopers' als het gaat om de pilot met soepeler bijstandregels. Ook Wageningen, Groningen en Tilburg doen zulke experimenten. Veel gemeenten willen experimenteren met bijverdienen in de bijstand of met minder strenge handhavings. Maar volgens de bijstandwet mogen gemeenten niet aan die regels morrelen. Er is daarom lang met het ministerie onderhandeld over hoe de experimenten eruit zien en onder welke voorwaarden ze door kunnen gaan. Aan alle plannen zijn universiteiten verbonden die de pilots een wetenschappelijke basis moeten geven.

Vijf groepen
Utrecht was als eerste 'klaar' om met de experimenten te beginnen. Bijstandsgerechtigden zouden in vier groepen ingedeeld worden, zo'n 100 a 200 per groep. Alle groepen zouden een ander 'regime' krijgen. Een vijfde controlegroep zou volgens de huidige bijstandsregels behandeld worden. De deelnemers worden via loting geselecteerd, zodat iedereen een gelijke kans heeft om mee te doen.

Maar het ministerie steekt dus nu toch nog een stokje voor de plannen van Utrecht. Het experiment zou toch niet met de Participatiewet stroken, die mensen in de bijstand verplicht te solliciteren.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Trevor
Ze moeten wel doodsbenauwd zijn daar in Den Haag.
lekker vol register
Tja , het mag niet te leuk worden in de bijstand. Als alles verboden zou worden wat niet zou stroken met de Participatiewet krijgen bijstandsgerechtigden eindelijk ook weer eens een leven met een beetje respect en menselijkheid.
Martin Duif / Participatiewet
Werkelijk briljante tekst:

***De gemeente Utrecht dacht problemen met het ministerie te omzeilen door de groep die zou kunnen bijverdienen op de uitkering voorlopig uit het onderzoek te laten. 'We dachten: dit levert geen knelpunten op', zegt wethouder Everhardt. 'Maar nu hebben ambtenaren van het ministerie ons gezegd dat dit zo niet mag. Wij moeten van hen per werkloze kijken in welk van de groepen ze het meest kans zouden maken op werk. Maar dan is het natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek meer.' ***

Het ministerie dat niet snapt hoe een experiment werkt....
I. W. Bloemendal / Adviseur sociaal domein
Mooie reactie, Martin Duif!
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
Een pilot is natuurlijk zinvol.Maar een race tussen Gemeenten om met de eer te strijken is dat niet.Het knelpunt is dat je bij de ene cliënt ziet dat die het vertrouwen in hem/haar gaat waarmaken.. Bij de ander er een groot- of wat kleiner risico is, dat die verzekerd is van een onvoorwaardelijk basisinkomen en dan bij gaat verdienen, waarbij de vraag is, of die eerlijk is in wat die extra verdient. Als tastbaar geld wordt opgeheven en alles giraal gaat, heb je veel meer inzicht. Dan wordt de Staat nog groter: big brother is watching you. Maar via buitenlandse valuta, kan uitsluitend Nederlands giraal geld, weer omzeild worden. Turks geld, Marokkaans geld, dollars, noem maar op.Ook m.b.t. de arbeidsmarkt en bijstand uitkering, kan een landelijk uitgerold systeem van onafhankelijke Zorg coördinator naast de huisarts een rol spelen. Die indiceert, controleert, corrigeert. Die staat dichtbij cliënt, is laagdrempelig en groeit mee met huishouden. Privacy beter beschermd. Die kan beter inschatten in welke groep een persoon valt t.a.v. diens afstand tot de arbeidsmarkt. Dit systeem is puur afgepast op een persoon. Dan is het niet 1 regel voor iedereen, die vaak ook nog willekeurig wordt toegepast, naar gelang ook nog de verschillende inzichten daaromtrent in de verschillende stadhuizen.Is er enige schatting hoe groot het zwart ontvangen geld is?

Het komt mij voor dat hier ook een verschil opdoemt tussen mensen met een migratieachtergrond of niet.

Met name m.b.t. vermogen toets. Hoe kan overheid hier weten of er land, onroerend goed in land van herkomst is, of wanneer er geërfd is en of er geld op een Turkse of Marokkaanse bank staat, of waar dan ook? Horen, zien en zwijgen (loyaliteit) is nu eenmaal groot in die groepen.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Door Keijzer op 1 mei 2017 13:23 Hoe kan overheid hier weten of er land, onroerend goed in land van herkomst is, of wanneer er geërfd is en of er geld op een Turkse of Marokkaanse bank staat, of waar dan ook? Horen, zien en zwijgen (loyaliteit) is nu eenmaal groot in die groepen. -Het is nu 2017 en toen ik vanaf 1981 bij een gemeente ging werken, mocht die gedachte nooit geopperd worden. Dat is zo gebleven, ook na veranderde inzichten, Want het staat niet om je fouten te moeten toegeven. Voorts over de Participatiewet. Maatwerk is een woord dat m.i. misbruik van overheidswege in de hand werkt. Gelijke monniken, gelijke kappen. Positieve discriminatie is meestal negatieve discriminatie voor de ander.
Heukers
Puur kinnesinne, om partijpolitieke redenen. SZW is, net als BiZa, nog steeds een PvdA-bolwerk. Niet alleen minister (Asscher) en staatssecretaris (Klijnsma), maar ook een groot deel van de amtelijke top. Deze gunnen het Utrechtse college - waar de PvdA sinds 2014 niet meer aan deelneemt - niet dat zij gaat experimenteren met de sociale wetgeving. Sociaal-democratie is verworden tot een krampachtigheid die iedere innovatieve oplossing al bij voorbaat neersabelt.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
@Loekoek

U stelt dat maatwerk misbruik van overheidswege in de hand werkt. Niet als je de indicatie, controle en correctie bij slechte prestaties door zorgaanbieders en gemeentelijke ambtenaren, door een onafhankelijke zorgcoordinator (landelijk systeem) naast de huisarts laat uitvoeren. Hoeveel Nederlanders gaan ervan uit dat zij door hun huisarts benadeeld worden t.o.v. andere ingeschreven patienten bij die arts? Een dergelijke vertrouwens rol dient ook die zorgcoordinator te krijgen!Waarom is scheiding der machten uitgevonden? Voor een gezonde balans tussen die machten toch? Nu bedenkt Den Haag, dat bijna alle zorg-macht bij overheid op lokaal niveau, wel onder een dak moet! Nu is - gelijke monikken, gelijke kappen - al helemaal in de Zorg een moeizaam uitgangspunt. Hoeveel varianten zijn er wel niet qua individuele situaties. Een size fits all is daar teken van gemakzucht en wegduiken achter vermeend fair beleid en evenzeer om daarbij dus onderaan kostenlat te kunnen opereren vanwege bezuinigingen.Last but not least. Omdat er zoveel contacten nu nodig zijn ter plaatste en er sprake is van veel wisselingen binnen sociaal wijkteam, ambtenaren en veldwerkers bij zorgaanbieders, is privacy enorm onder druk!

Ik denk dat elke betrokken en objectieve veldwerker, het ontstane beleid bepaald niet kan billijken. Nu moet de Gemeente via de WMO begeleiders uren betalen om de enorme Gemeentelijke bureaucratie te tackelen.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
@Heukers

Er zijn nog 3 steden bezig. 1 pilot lijkt mij logisch.U heeft wel gelijk dat PvdA in de Tweede Kamer wel een opdonder heeft gekregen, maar nog steeds een (cultuur)reus is buiten de Tweede Kamer, zij het nu met kleine voeten IN de Tweede Kamer. Het is afwachten, of bij de gemeenteraadverkiezingen de reus gaat inkrimpen naar verhouding van diens huidige maat voeten in de Tweede Kamer.M.b.t. migratie en integratie heeft de PvdA min of meer de eigen ondergang mede ingeluid. Hun vroegere achterban renden de achterdeur uit. Daarnaast kan men met overdadige overheidsuitgaven ook dat niet meer compenseren, omdat er nog sprake is van staatsschuld en daarbij heel veel nijpende problemen, die ook heel veel geld kosten. EU, Euro, terroristendreiging, migratie (per vliegtuig komen ook mensen) uit de hele wereld. Het houdt niet op bij Syrie. Merkel nodigde solistisch nog meer mensen uit, maar vergat even dat Duitsland in Schengenzone ligt. Dus mensen zo de grens over kunnen naar bijvoorbeeld NL. De omvang van illegalen enorm is en je hoort nooit hierover. Dan roepen Merkelianen: kijk naar Libanon of Jordanie. Jawel, dat zijn mensen uit buurlanden dus, zien er ongeveer hetzelfde uit, Arabisch is niet cultuurvreemd en men is in meerderheid aanhanger van hetzelfde heilige boek. Plus dat die mensen geen staatsburger worden en terugkeren bij vrede.Het is hier op die punten wel andere koek! Daarbij: als je de totale omvang van asielziekers neemt die hier opgevangen zijn de laatste 40 jaar, met gezinsherenigingen en nazaten, komen we volgens mij ook dicht bij Jordanie of Libanon. Is het niet op dit moment zo, dan is het nog maar eventjes wachten!Opvang hier voor iedereen die kan komen uit de hele wereld, is hallucinant. Fortuyn is over een paar dagen alweer 15 jaar dood en wat had hij gelijk. 15 jaar lid van PvdA was hij, mind you!De tweede stuitende intellectuele oneerlijkheid is dat Merkelianen zwaaien met 2 miljoen Syriers op 500 miljoen Europeanen. Die mensen willen naar 5 favoriete landen! Als men daar niet opgevangen wordt op dit moment, kan men via Schengen later alsnog naar die favoriete landen verhuizen. Naar de stedelijke gebieden dus weer! Je creeert filialen van buitenlanden en importeert eventuele conflicten daar naar hier. Integratie blijft problematisch zo. Te weinig transculturele huwelijken.Nu zien we militante typen die menen namens hun cultuurgenoten te spreken vanuit opvallend genoeg de oudste migrantengroepen. We zien jihadisten uit vooral een groep. Die hier geboren zijn.Wat gaat gebeuren als al die andere groepen, ook grote minderheidsgroepen worden? De aanzuiging wordt aantrekkelijker naar mate er al een aanzienlijke groep is en integratie in deze tijd met mobiliteit en alle technologie niet meer is wat het voorheen was! Dus gaan NL autochtone groep wellicht deze eeuw nog naar een grote minderheidsgroep, zoals in VS, Canada, Australie. Grote typische migratielanden. Zonder dat die oude bevolking ooit gevraagd is of zij dat goed vonden. Nu gebeurt dat op andere wijze en via extern (VN en Brussel en morele druk vanuit andere organisaties en particulieren) top down beleid en intern top down beleid vanuit een minderheid qua politieke opvatting, die dat van harte steunt, inclusief PvdA.Behalve een stukje Oost Europa wordt het hele Westen versnipperd in enorm veel culturen en landen van herkomst blijven qua bevolkingssamenstelling hetzelfde. Toch valt hier voortdurend het woord racisme, xenofobie etc. Kan die evolutie ook in landen van herkomst?Erg jammer dat de sociaal democratie zo de plank misslaat en teveel slechte keuzes maakte en maakt.

U heeft gelijk: niet innovatief, niet progressief, maar krampachtig. 2x denkt men dat iemand in de partijtop op positie A net zo goed gaat scoren op positie B (Cohen, Asscher). Jammerlijke evolutie binnen PvdA, na de interne machtsgreep door Nieuw Links en wat een weerslag heeft dit gehad op dit land.

A. Wassenburg
Wendy: kort maar krachtig en helemaal waar.

Mensen hun zelfvertrouwen en zelfrespect afnemen zal niet helpen om ze structureel aan het werk te krijgen en te houden. Vooral dat laatste wordt telkens weer vergeten en dan zakt je na de zoveelste on-baan de moed als bijstandsontvanger wel in je schoenen. En wat is nu eigenlijk het probleem: dat die mensen het licht in de ogen niet wordt gegund of zo? En waarom worden zwartgelders dan met fluwelen handschoentjes aangepakt? Volgens onderzoek hebben die minstens 129 miljard aan niet-opgegeven inkomsten. Dat halen bijstanders in geen honderdduizend jaar. Laat die mensen eens met rust en geef ze de kans hun leven weer op rit te krijgen. Kon op den duur weleens heel wat goedkoper uitpakken, omdat al die nutteloze bemoeizorg dan kon vervallen.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
@Annemiek Via die onafhankelijke zorg coördinator naast de huisarts wordt die kans aanzienlijk groter. Via de almacht van het Gemeentehuis nu wordt het zeer ambtelijk benaderd en ook naar eigen doelen toe op divers terrein. Dan gaat het m.b.t. die zorg coördinator met name over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.Los van die groep is er een spagaat als het gaat om gezonde personen. Als zo iemand in de bijstand met rust wordt gelaten en de buurman of buurvrouw tegen niet veel meer inkomen een rotbaantje verplicht moet doen, wordt "gunnen" - wat u vraagt - toch wat moeilijk. Er is nog steeds geen oplossing voor de armoedeval bedacht. Uit de bijstand naar een betaalde baan, die wat meer betaalt, levert onder de streep vaak nog minder op ook.U heeft volkomen gelijk m.b.t. zwart werk. We zijn in NL koploper met het bedenken van regels, maar sjokken onderaan de lijst als het gaat om er consequent, genoeg controle er ook op los te laten!Voor een deel kun je zwart werk oplossen met alleen giraal geld. Maar zoals Fortuyn al stelde - en een taboe was bij zogenaamde progressieve partijen: de mens is een calculerend wezen. Dus gaat men dan vast wel in andere valuta betalen.De optelsom van de calculerende mens in alle geledingen en van alle kanten, binnen en buiten Nederland en binnen en buiten EU zien we nu in hoogste manifestatie. Er is veel te weinig besef van algemeen belang; van ethisch handelen; van cohesie en dus vertrouwen! Uiteraard zijn in die jungle dan de bovenlagen in de samenleving de winnaars. Groen links en D66 herbergen die groepen, die zichzelf modern en progressief noemen en hoog opgeleid. VVD een ander groot stuk van die koek en ander stuk ook nu weer naar CDA (Buma spreekt fermer). De rest zoekt het buiten de oude middenpartijen. De onderlagen dragen dus zoals altijd de gevolgen en zie daar maar alles redelijk en billijk in enige balans te krijgen. De regeringen en politieke partijen, hebben het laten ontsporen.De concurrentie is de wereld is heel veel groter geworden en veel problemen binnen het land gekomen.

Een en ander zal een veel lager sociaal vangnet gaan veroorzaken.Het Eurosysteem werkt niet en we zitten op een schuldenvulkaan in EU en de wereld. Alles is gericht op calamiteiten management en verder op hoop van zegen! Zelfs de Deutsche Bank heeft 50.000 miljard aan derivaten. Zo op te zoeken. Gigantische lege putten buiten NL m.b.t. pensioenen. Nu al wordt gegraaid in de spaartegoeden van het noorden. Geen of weinig rente en spaargeld mindert in waarde elk jaar. Daarbij dus ook nog de pensioen potten, die minder opleveren met lagere uitkeringen als gevolg.

De economie draait weliswaar goed en dat biedt dan even afleiding van de gigantische onderliggende problemen. Althans, afleiding voor al die er nu wel bij draaien!Advertentie